Webbplatslokalisering: Hur man når en global publik

Innehållsförteckning

Med de enorma möjligheter som erbjuds av den globala marknaden är det av största vikt att förstå dynamiken och komplexiteten av webbplatsens lokalisering. Från att nå en bredare kundbas till att öka användarinteraktionen och förbättra konverteringsfrekvensen är fördelarna både övertygande och långtgående.

Dock kräver framgångsrik webbplatslokalisering mer än enkel översättning; det kräver ett strategiskt tillvägagångssätt, rätt verktyg och en djupgående förståelse för målgruppen. Denna artikel fördjupar sig i de viktigaste komponenterna och bästa praxis för webbplatslokalisering.

Internationaliseringens roll i webbplatslokalisering

Internationalisering (ofta förkortat ”i18n”) är processen att designa och utveckla en webbplats på ett sätt som gör att den enkelt kan anpassas och lokaliseras för olika språk, regioner och kulturer. Den fungerar som en grund för effektiv webbplatslokalisering.

Genom att designa din webbplats med internationaliseringsprinciper i åtanke skapar du förutsättningar för en smidigare och effektivare lokaliseringsprocess. Det kan inkludera saker som teckenkodning och texthantering, språkagnostisk design, lokalmedveten innehållsformatering, flerspråkig webbadresstruktur med mera.

Genom att designa din webbplats med internationaliseringsprinciper i åtanke skapar du förutsättningar för en smidigare och effektivare lokaliseringsprocess samtidigt som du ser till att din webbplats är tillgänglig och användarvänlig för en global publik.

Fördelar med webbplatslokalisering

Webbplatslokalisering är en strategisk investering som, när den görs väl, kan:

 • Bidra till att nå en bredare och mer varierad publik
 • Öka användarengagemanget
 • Förbättra användarupplevelsen
 • Förbättra konverteringsfrekvenser
 • Bidra till att få konkurrensfördelar
 • Upprätthålla en konsekvent varumärkesidentitet
 • Förbättra sökmotorrankningen
 • Tillhandahålla värdefulla data och insikter

En av de viktigaste fördelarna med webbplatslokalisering är möjligheten att nå en bredare och mer varierad publik. Genom att tala din publiks språk och förstå deras kultur kan du få kontakt med potentiella kunder runt om i världen.

När din webbplats är lokaliserad känner användare från olika regioner sig mer bekväma och engagerade i ditt innehåll. Detta leder ofta till längre tid på din webbplats, lägre avvisningsfrekvenser och ökad interaktion med ditt innehåll. Lokalisering kan också ha en direkt inverkan på konverteringsfrekvenser, särskilt för e-handelswebbplatser.

Användare är mer benägna att göra inköp eller vidta önskade åtgärder när de kan göra det på sitt modersmål. I B2C-rapporten ”Kan inte läsa, kommer inte att köpa” som omfattar en marknadsundersökning från år 2020 med över 8000 konsumenter i 29 länder, visade det sig att 65 % av de tillfrågade konsumenterna föredrog innehållet på sitt modersmål och 40 % skulle inte köpa en produkt eller en tjänst om den inte erbjuds på deras eget språk.

Lokalisering gör det lättare att komma in och etablera en närvaro på nya marknader, eftersom din webbplats redan är anpassad till lokala preferenser och bestämmelser. Och när användarna känner att ett varumärke förstår och respekterar deras språk och kultur, främjar det lojalitet. Nöjda och engagerade kunder är mer benägna att återvända och rekommendera dina produkter eller tjänster till andra.

Vilka delar av en webbplats kräver lokalisering?

Viktiga delar av en webbplats som vanligtvis kräver lokalisering kan inkludera:

 • Innehåll. Detta inkluderar text, bilder, videor och multimediaelement.
 • Användargränssnittet (UI). Användargränssnittet omfattar alla element som användare interagerar med på en webbplats, till exempel menyer, knappar, formulär, felmeddelanden och navigering.
 • URL:er och katalognamn. Lokaliserade webbadresser och katalognamn gör det lättare för användare att navigera och förstå webbplatsens struktur på sitt eget språk.
 • Metataggar (titeltaggar och metabeskrivningar). Metataggar ger information till sökmotorer och användare om innehållet på en webbsida.
 • Nyckelord och SEO-element. För att förbättra sökmotorsynligheten i olika regioner behöver sökord och SEO-element lokaliseras.
 • Valutor och prissättning. För e-handelswebbplatser måste prissättning och valutasymboler lokaliseras.
 • Lokala betalningsalternativ. Om din webbplats involverar e-handel eller transaktioner är det viktigt för användarvänligheten att erbjuda lokala betalningsalternativ som är vanliga och betrodda i målregionen.
 • Datum- och tidsformat. Datum- och tidsformat, inklusive kalendrar, måste justeras för att anpassas till målregionens konventioner.
 • Måttenheter. Lokalisering innebär att anpassa måttenheter, såsom konvertering mellan de metriska och brittiska systemen.
 • Bilder och grafik. Visuellt innehåll, såsom bilder, infografik och ikoner, kan kräva anpassning eller ersättning för att återspegla kulturella normer, preferenser och sensitivitet.
 • Formulär och databaser. Formulär, databaser och inmatningsfält kan också behöva lokaliseras.
 • Integrering på sociala medier. Att integrera delning på sociala medier och följa knappar som tillgodoser lokala sociala nätverk och sociala medier kan förbättra användarengagemanget.
 • Lokala recensioner och vittnesmål. Att lyfta fram lokala kundrecensioner och omdömen kan bygga förtroende och trovärdighet hos användare i olika regioner.

Bästa praxis för webbplatslokalisering

Förstå din målgrupp

Att genomföra en grundlig marknadsundersökning är ett grundläggande steg i webbplatsens lokaliseringsprocess. Börja med att samla in data om din målgrupps demografi. Detta inkluderar ålder, kön, inkomst, utbildningsnivå och yrke. Dessa faktorer kan avsevärt påverka deras preferenser och beteenden.

Språk är en av de mest kritiska faktorerna i lokalisering. Identifiera det primära språket som talas av din målgrupp. Förutom det, överväg också dialekter eller varianter av språket, eftersom de kan ha olika regionala preferenser.

Kulturella skillnader och sensitivitet spelar en särskilt avgörande roll för lokalisering. Dessa kan inkludera seder, traditioner, tabun och till och med humor som kan variera från en region till en annan. Tänk också på lokala helgdagar och evenemang som firas i regionen, eftersom du kanske vill skräddarsy dina marknadsföringsinsatser och kampanjer kring dessa tillfällen.

En bra utgångspunkt är att analysera hur dina konkurrenter närmar sig målmarknaden. Vilka lokaliseringsstrategier använder de och hur effektiva är de? Detta kan ge värdefulla insikter om vad som fungerar och vad som inte gör det.

Välj rätt innehåll för lokalisering

Allt innehåll behöver inte lokaliseras. Fokusera på det mest kritiska innehållet som hemsida, produktbeskrivningar, CTA (Call to Action), kontaktinformation och allt juridiskt eller efterlevnadsrelaterat innehåll (t.ex. juridiska avtal, användarvillkor, sekretesspolicy).

Utöver enkel översättning kan du överväga de kulturella konsekvenserna av ditt innehåll. En del innehåll kan innehålla kulturellt känsliga element som bör anpassas. Det kan handla om bilder, färger, symboler, ton och skrivstil.

Foton, illustrationer och grafik bör stämma överens med den lokala kulturen. Undvik bilder eller symboler som kan vara stötande eller feltolkade. Olika kulturer tillskriver också olika betydelser till färger. När det gäller tonen och skrivstilen föredrar vissa kulturer formellt språk, medan andra är mer avslappnade. Anpassa därefter.

Bygga upp eller anlita ett lokaliseringsteam

Bestäm om du vill bygga ett internt lokaliseringsteam, outsourca arbetet till en lokaliseringsbyrå eller använda en kombination av båda. Valet beror på faktorer som din budget, arbetsvolymen och din långsiktiga lokaliseringsstrategi.

Om du väljer ett internt team måste du fylla nyckelroller, inklusive en lokaliseringschef, översättare, redaktörer/korrekturläsare, lokaliseringsingenjörer och kvalitetssäkringsspecialister. När du anställer, leta efter kandidater med expertis inom lokalisering, en djup förståelse för målkulturen och relevanta språkkunskaper.

Implementera flerspråkig SEO

Flerspråkig SEO är en omfattande strategi som kombinerar traditionella SEO-metoder med överväganden för språk och kultur. Du måste utföra sökordsforskning separat för varje språk och region du riktar dig till. Detta hjälper dig att identifiera de mest relevanta söktermerna på varje lokal marknad.

Undvik dubbla innehållsproblem genom att skapa unikt innehåll av hög kvalitet för varje språkversion av din webbplats. Se till att innehållet är kulturellt relevant och skräddarsytt för den lokala publikens preferenser. Och anpassa metataggar, inklusive titeltaggar och metabeskrivningar, för varje språkversion av din webbplats.

Andra saker att tänka på är att använda hreflang-taggar i din HTML-kod för att ange språk och geografisk inriktning på dina sidor, att använda toppdomäner (TLD) eller underdomäner för varje språk eller region och att översätta URL-sluggar med hjälp av exempelvis lokal schema.

Anpassa användargränssnittet (UI)

Anpassning av användargränssnitt (UI) är en viktig aspekt av webbplatslokalisering som innebär att översätta och anpassa användargränssnittselementen på en webbplats för att göra den mer användarvänlig och kulturellt relevant för en målgrupp. Det är mer än att bara översätta text och omfattar ett brett spektrum av design- och funktionella överväganden.

Översätt och anpassa alla element i användargränssnittet, till exempel menyer, knappar, etiketter, felmeddelanden, verktygstips och navigeringselement. Dessa element bör vara kulturellt och kontextuellt relevanta, som gör det enkelt för användare att interagera med din webbplats.

Ta hänsyn till textens riktning. Språk som arabiska och hebreiska skrivs från höger till vänster, så användargränssnittselement bör flöda därefter. Ge stöd för dubbelriktad text vid behov. Du bör sträva efter ett enhetligt utseende och känsla över alla språkversioner av webbplatsen, samtidigt som du tillgodoser lokala preferenser och designkänslor.

Lokaliseringsverktyg för webbsajter

Webbplatslokaliseringsverktyg är avgörande för att effektivisera processen att anpassa en webbplats för olika språk och regioner. Dessa verktyg hjälper till att hantera innehåll, översättningar och tekniska aspekter av lokalisering. Några webbplatslokaliseringsprogram som kan vara mycket fördelaktiga kan inkludera:

 • System för innehållshantering (CMS)
 • Translation Management Systems (TMS)
 • Lokaliseringsplattformar för innehåll
 • Verktyg för maskinöversättning
 • Lokaliserbara webbplatsbyggare
 • Samarbets- och projekthanteringsverktyg
 • Lokaliseringsverktyg för SEO

System för innehållshantering är de plattformar som du använder för att skapa och hantera ditt webbplatsinnehåll. De fungerar som en grund för webbplatslokalisering. Ett CMS med starka flerspråkiga funktioner gör att du kan skapa och organisera innehåll på flera språk, och lättare upprätthålla en konsekvent användarupplevelse.

Översättningshanteringssystem är specialiserade verktyg för att hantera översättningsprojekt. De hjälper till att hantera översättningsarbetsflöden, automatisera översättningsprocesser och underhålla översättningsminnet. TMS-verktyg är särskilt användbara för storskaliga eller pågående lokaliseringsinsatser.

Plattformar för innehållslokalisering är utformade för att hjälpa dig att hantera och anpassa ditt webbplatsinnehåll för olika språk och regioner. De inkluderar ofta översättningshantering, samarbetsfunktioner och innehållsversionskontroll, vilket gör det lättare att underhålla lokaliserat innehåll.

Maskinöversättningsverktyg använder automatiserade översättningsalgoritmer för att snabbt generera översättningar. De kanske inte alltid ger perfekta översättningar, men de kan vara användbara för att få en preliminär känsla av innehållet innan mänskliga översättare förfinar det.

Lokaliserbara webbplatsbyggare är webbutvecklingsplattformar som erbjuder funktioner för att skapa och hantera webbplatser på flera språk. Dessa plattformar innehåller ofta mallar och verktyg för att skapa flerspråkigt innehåll.

Samarbets- och projekthanteringsverktyg hjälper team att arbeta effektivt med projekt för webbplatslokalisering. De möjliggör uppgiftstilldelning, förloppsspårning och kommunikation mellan teammedlemmar som är involverade i lokaliseringsprocessen.

CE översättningsbyrå, din partner för webbplatslokalisering

Vi använder en plattform för översättningshantering som kan vara till stor hjälp vid webbplatslokalisering. Den förenklar processen att översätta och hantera innehåll för webbplatser på flera språk. Flera teammedlemmar kan arbeta med översättningar samtidigt, och man kan tilldela olika roller, till exempel översättare, korrekturläsare och administratörer, för att säkerställa kvalitetskontroll.

Man kan integrera populära innehållshanteringssystem, versionskontrollsystem och utvecklarverktyg. Detta innebär att vi enkelt kan koppla upp till din befintliga webbplatsinfrastruktur. Vi stöder en mängd olika filformat som vanligtvis används vid webbplatslokalisering, till exempel Gettext (PO, POT), XLIFF och JSON, vilket gör det enkelt att importera och exportera översättningar till och från din webbplats.

Vårt verktyg innehåller funktioner som bland annat översättningsminne för att lagra tidigare översättningar, ordlista för enhetlighet, kontextuell hjälp för att förstå var och hur texten kommer att användas, maskinöversättning för att påskynda lokaliseringsprocessen och kvalitetskontroller för att upprätthålla översättningskvaliteten.

Sammantaget effektiviserar vi webbplatsens lokaliseringsprocess genom att tillhandahålla en centraliserad samarbetsplattform som förenklar innehållshantering, översättning, kvalitetskontroll och projektkoordinering. Det är ett värdefullt verktyg både för små företag och stora företag som strävar efter att effektivt skapa och underhålla flerspråkiga webbplatser.

Slutliga reflektioner

Webbplatslokalisering utgör en möjlighet för företag att bryta ner språkbarriärer, omfamna kulturell mångfald och bygga meningsfulla kontakter med användare från olika bakgrunder. Det är ett vittnesmål om kraften i teknologin, kommunikationen och den kulturella förståelsen i den digitala eran, där världen verkligen blir en global marknad.

Fördelarna är tydliga, från ökat användarengagemang och förbättrade konverteringsfrekvenser till tillgång till en bredare kundbas och förbättrat varumärkesrykte. Det är dock viktigt att närma sig webbplatsens lokalisering med en väl genomtänkt strategi, ett engagemang för kvalitet, rätt verktyg och resurser.

error: Innehållet är skyddat

CE

Sök