TOTAL översättningsbyrå

Viktiga bevis för att de mest använda orden bevaras längst

Innehållsförteckning

Australiensiska lingvister säger att forskare har tillhandahållit användbart bevis för att de mest använda orden bevaras längst.

Julia Miller vid Flinders University i Adelaide säger att hon fått samma resultat i sin egen forskning i idiom. Ett idiom är ett uttryck som betyder något annat än vad som bokstavligen sägs. Miller menar att idiom används av äldre människor. Idiom som ”to spend a penny”, vilket betyder ”att gå på toaletten” förekommer sällan bland yngre människor och håller således på att försvinna från språket.

Docent Peter Petersen från University of Newcastle säger att det engelska språket bara funnits omkring 1200 år, men att motsvarigheter till orden ”who” (vem, som) och ”I” (jag) har förekommit i tidigare språk.

Petersen säger att sådana ord kallas funktionsord. De är unika och tenderar inte att ha någon konkurrens med andra ord, vilket är orsaken till att de stannar kvar i språket.

Han säger att ett exempel på nuvarande konkurrens finns när det gäller ordet ”go” (gå, åka). I gammal engelska fanns det flera ord för ”go”, bl.a. ”gan” och ”wendian”. Men omkring år 1100 hade ordet ”wendian” försvunnit.

”Vi behövde inte två verb som betydde samma sak”, säger han. ”Men lite av ordet ”wendian” behölls i imperfektformen ”went” av verbet ”go”, säger Petersen.

error:
TOTAL
Sök