TOTAL översättningsbyrå

Vetenskapsmedlare: kvinnliga översättare

Innehållsförteckning

Allteftersom kvinnostudier blomstrar blir kvinnors bidrag till den vetenskapliga utvecklingen alltmer kända. Studier fokuserar normalt på originalbidrag och enskilda personer trots att kunskap även gör framsteg genom översättning, kommentarer och popularisering.

Genom kvinnostudier understryks kvinnors bidrag i form av översättning av vetenskap som textböcker, essäer, avhandlingar, uppsatser i tidningar och populärvetenskapliga böcker. Aphra Behn översatte t.ex. Fontenelles berömda Entretiens sur la Pluralité des Mondes år 1686, Emilie du Chatelet gjorde en känd översättning av Newtons Principia Mathematica år 1749 och Mary Somerville tillhandahöll en lättförståelig redogörelse på engelska av Laplaces välkända Mécanique Céleste år 1831. Mindre välkänd men avgörande för vetenskapsutvecklingen under 1700-talet är Marie-Geneviève-Charlotte d’Arconville, Claudine Picardet och Marie-Anne Pierrette Paulze Lavoisier. Många andra kvinnliga översättare återstår att bli upptäckta och förtjänar vidare undersökning.

I ett symposium kommer många frågor som rör dessa kvinnliga översättare av vetenskap i den moderna tiden att adresseras. Symposiet kommer att äga rum under den 23:e internationella kongressen om vetenskap och teknik den 28 juli–2 augusti 2009 i Budapest.

De många frågor som symposiet kommer att ta upp är bl.a. följande: Vilka var dessa kvinnor? Valde de att vara anonyma eller föredrog de att vara offentliga? Varför ägnade de sig åt översättning? Vilken publik riktade de sig åt? Hur mottogs deras arbete och hur användes det av den (nästan uteslutande) manliga vetenskapsgemenskapen? Fanns det någon specifik roll för kvinnor i tvärkulturellt utbyte? Eftersom kvinnor även var aktiva översättare inom andra ämnen (teater, historia, poesi, filosofi och noveller), hur specifikt eller extraordinärt var valet av ett vetenskapligt ämne? Ofta introduceras översättningar av förord och kompletteras med fotnoter. Hur mycket ändrade deras översättningsarbete originaltexten? Till vilket omfång är den nya versionen inte ett originalverk i sig självt? Vad översättning ett medel genom vilket kvinnor kunde hitta ett sätt att göra sin röst hörd i den maskulina République des lettres?

error:
TOTAL
Sök