Varför språköversättning är viktigt för alla företag

Innehållsförteckning

Ett framgångsrikt företag är beroende av framgångsrik marknadsföring. För att marknadsföringen ska fungera måste den nå ut till kunderna. Om du utvecklar en app eller webbplats på ett enda språk går du miste om målgrupper i andra länder. Om du optimerar innehållet kan din målgrupp lätt hitta och kommunicera med ditt företag. I dagens digitala värld har språket blivit en avgörande faktor för företag som vill expandera och nå en global marknad.

Men det är inte så lätt som man kan tro. Ett litet ”Hej” blir till ”Bonjour”! Du kan säkert komma på fler ord som har olika antal bokstäver på två olika språk. Varje språk har sin egen struktur, vilket är avgörande för hur mycket utrymme som krävs för att det översatta materialet ska passa perfekt i en layout.

En översättning från engelska till franska kan till exempel öka antalet ord i ditt innehåll och förlänga ett stycke. Denna ändring kan kräva att du ändrar storleken på text, foton, grafik och i vissa fall hela layouten. För att nå ut på den globala marknaden måste ditt företag nå många olika målgrupper, vilket innebär kontakt med andra kulturer och en mängd olika språk. För att kommunikationen ska fungera bra är det viktigt med mänskliga översättare. I dagsläget kan maskinöversättning inte överträffa mänskliga översättare. Med hjälp av artificiell intelligens och maskinöversättning blir översättningen snabb och kostnadseffektiv, men lyckas inte leverera den språkliga kvalitet som behövs för att nå målgruppen på deras modersmål. För att nå fram med ett innehåll krävs en naturlig och felfri översättning till målmarknadens modersmål. För högkvalitativt, lokaliserat innehåll är det ofta värt att betala extra för att få översättningen granskad av en modersmålstalare. Då behövs efterredigering.

Vissa globala företag är inte medvetna om vikten av att anlita professionella översättare. Affärskommunikation med flera länder kräver expertis och precision. Professionella översättningslösningar behövs av flera skäl, både inom offentlig och privat sektor och oavsett företagets storlek. Här följer några skäl till varför översättningstjänster är så viktiga för alla globala företag:

Expertis

Branschspecifik kunskap krävs. Olika typer av översättningstjänster inom en mängd olika områden ska kunna tillhandahållas, som till exempel dokument, medicin, juridik, eLearning, mobilappar, webbplatser, voice-over-översättning och så vidare. Det är viktigt att översättarna är väl förtrogna med de specifika termer som används inom det område översättningen gäller. Det är mycket viktigt när man riktar sig till den globala marknaden.

Varumärkets synlighet

Ett varumärkes potential bedöms utifrån en rad olika faktorer. En av dem är förmågan att nå ut till en större kundkrets. För att etablera en global närvaro måste du övervinna språkbarriären, vilket endast kan ske med hjälp av professionella översättningstjänster.

Bättre kommunikation

Om ditt företag kommunicerar med en global kundkrets måste du ha märkt att det språk som används inom ditt företag inte fungerar. Utan översättningar kan ditt företag inte nå ut på den internationella marknaden.

Överträffa konkurrenterna

De flesta kunder väljer bort företag med hemsidor som inte är läsbara på deras modersmål. När de märker att de inte kan förstå vad ditt företag har att erbjuda går de vidare till dina konkurrenter som har en mer kundanpassad hemsida. Om du lokaliserar och anpassar ditt innehåll kan du öka din konkurrenskraft på den globala marknaden och nå ut till nya potentiella kunder. Om du marknadsför din produkt och tjänst på ett enda språk begränsar du dina möjligheter att utöka din kundkrets.

Som framgår ovan är en professionell översättningstjänst nödvändig för att nå ut till en global marknad.

Vad du bör tänka på när du väljer översättningsbyrå

Om du anser att översättning är en onödig utgift kan du inte konkurrera globalt. Bestäm dig därför först för att göra denna investering! Nästa steg är att hitta rätt översättningspartner för att anpassa och lokalisera ditt innehåll. Du bör då titta på vilka som erbjuder översättning till de språk som ditt företag behöver för att kunna expandera och nå ut med sin verksamhet.

CE översättningsbyrå är alltid redo att hjälpa dig med detta, oavsett om ditt företag är litet eller stort. Vi tillhandahåller översättningstjänster på mer än 70 språk. Med våra översättningstjänster får du 99 % precision på alla översatta dokument och snabba leveranser. Med ett team som består av erfarna översättare med modersmålskompetens och tusentals professionella lingvister från hela världen tillhandahåller vi bästa möjliga översättningstjänster för företag till överkomliga priser. Du kan kontakta oss när som helst via e-post eller telefon om du vill ha högkvalitativa översättningslösningar för ditt företag.

error: Innehållet är skyddat

CE

Sök