TOTAL översättningsbyrå

Vad talar man för språk och dialekter i Vetlanda?

Språklig mångfald i Vetlanda: En historisk och nutida överblick

Vetlanda kommun i Småland präglas av en rik språklig mångfald. Förutom svenska, som är det dominerande språket, talas en rad andra språk av invånare, turister och andra i kommunen. Denna språkliga variation har en lång historia och har spelat en viktig roll i Vetlandas utveckling.

Historisk bakgrund

Under medeltiden var Vetlanda en viktig handelsplats, vilket lockade människor från olika delar av Sverige och Europa. Detta ledde till att en rad olika språk talades i staden, bland annat tyska, nederländska och engelska. Under 1800-talet kom många finska immigranter till Vetlanda, vilket bidrog till att finska blev ett av de vanligaste språken i kommunen.

Språken i Vetlanda idag

Idag talas mer än 50 olika språk i Vetlanda kommun. De vanligaste språken förutom svenska är:

 • Finska: Finska har en lång historia i Vetlanda och talas av en stor del av kommunens invånare.
 • Bosniska, kroatiska och serbiska: Dessa språk talas av personer som immigrerat från forna Jugoslavien.
 • Arabiska: Arabiska har blivit allt vanligare i Vetlanda de senaste åren på grund av flyktinginvandring.
 • Polska: Polska talas av en stor grupp invandrare från Polen.
 • Tigrinska: Tigrinska talas av personer från Eritrea.

Utöver dessa språk talas en rad andra språk av mindre grupper i Vetlanda, bland annat engelska, tyska, spanska, turkiska, kurdiska och somaliska.

Språklig nytta för Vetlanda

Den språkliga mångfalden i Vetlanda har en rad fördelar för kommunen. Den ger staden en internationell prägel och gör den mer attraktiv för turister och invandrare. Dessutom kan språkkompetensen hos invånarna vara till stor nytta för näringslivet.

Flera exempel visar hur språken i Vetlanda har varit till nytta:

 • Företag: Företag i Vetlanda har kunnat expandera internationellt tack vare att de har anställda som talar olika språk.
 • Skola: Skolan i Vetlanda har kunnat erbjuda modersmålsundervisning till elever med olika språkbakgrunder.
 • Kultur: Den språkliga mångfalden har bidragit till ett rikt kulturliv i Vetlanda med bland annat internationella festivaler och evenemang.

Utmaningar och framtid

Den språkliga mångfalden i Vetlanda innebär också vissa utmaningar. Det är till exempel viktigt att alla invånare har möjlighet att lära sig svenska och att få information på svenska. Det är också viktigt att motverka diskriminering och rasism.

Sammanfattningsvis är den språkliga mångfalden i Vetlanda en värdefull tillgång för kommunen. Den ger staden en internationell prägel och gör den mer attraktiv för turister och invandrare. Språkkunskaperna hos invånarna kan också vara till stor nytta för näringslivet. Det är dock viktigt att ta itu med de utmaningar som den språkliga mångfalden innebär, till exempel genom att erbjuda språkundervisning och motverka diskriminering.

Fem ytterligare språk som talas i Vetlanda:

 • Dari: Dari talas av personer från Afghanistan.
 • Somali: Somaliska talas av personer från Somalia.
 • Kurdiska: Kurdiska talas av personer från Kurdistan.
 • Turkiska: Turkiska talas av personer från Turkiet.
 • Ryska: Ryska talas av personer från Ryssland och andra forna Sovjetrepubliker.

Få gratis prisförslag

Vi översätter från i princip alla elektroniska format och kan i de flesta fall bibehålla exakt samma format och layout som i källdokumentet.
Inga problem. Vi kan till och med arbeta direkt i din webbsidas källkod. På begäran kan vi även ladda upp dina filer direkt till internet, redo för navigering.

Ja, en testöversättning kan erbjudas, antingen i form av ett pilotprojekt eller ett kostnadsfritt test. Det bästa sättet att testa TOTAL är med ett pilotprojekt, vanligtvis en kort text som översätts till alla språk du behöver. Ett pilotprojekt gör det möjligt för oss att ägna samma tid och resurser till översättningen som vi gör i normala fall och därmed blir resultatet mera representativt. Testöversättningar är begränsade vad gäller längd och språkkombinationer. Var god kontakta oss för vidare information.

Detta beror på dokumentets storlek. För brådskande jobb, tala bara om när du behöver det!

Tiden det tar är beroende av tjänsten du behöver. Vi kan leverera upp till 2 000 ord per arbetsdag och språkkombination.

TOTAL erbjuder oslagbara returneringstider, med levererans redan nästa dag, under veckoslut eller till och med samma dag, beroende på antalet ord och tillgängligheten för våra översättare.

Vår standardleverans är på runt 1 500 översatta ord per arbetsdag och språkkombination, men vi kan ofta öka antalet ord om du har ett särskilt brådskande arbete.

I normala fall, ja. Vi kan använda upp till 20 översättare samtidigt och har tidigare hanterat projekt som krävde en arbetstakt på 50 000 ord per dag (ungefär 200 sidor per dag).

Vår databas med översättare och korrekturläsare omfattar hundratals språkkombinationer. När det gäller ovanliga kombinationer kommer vår lingvistavdelning att kontakta, testa och rekrytera professionella översättare för önskad språkkombination och expertkunskap.

Vi förstår skillnaderna mellan språkvarianter, såväl som betydelsen av att använda korrekt variant, och i vårt nätverk av översättare ingår lingvister som kan översätta till och från de flesta språkvarianter.

TOTAL kan hantera ett mycket stort antal språkkombinationer på samma gång. Vårt globala nätverk av översättare och korrekturläsare täcker hundratals kombinationer. Dessutom möjliggör ces översättningsteknik att ett obegränsat antal översättare kan arbeta på en enskild fil samtidigt, synkroniserat över flera språkkombinationer.

Ja, vi kan översätta och leverera PDF-filer. Eftersom PDF-filer inte alltid innehåller redigerbar text, kan det hända att den slutgiltiga layouten inte överensstämmer exakt med det ursprungliga källdokumentet.

Utöver översättningar kan TOTAL erbjuda ett brett utbud av relaterade tjänster. Våra kompletterande tjänster omfattar korrekturläsning, språkgranskning, redigering, omskrivning och textanalys.

Tyvärr inte. Vi specialiserar oss uteslutande på textöversättningar.

Tolkning handlar om konvertering av talat språk, medan översättning avser konvertering av skriftligt material.

error:
TOTAL
Search