TOTAL översättningsbyrå

Vad talar man för språk och dialekter i Tolered?

Tolereds språkliga symfoni

Stadsdelen Tolered i Göteborg vibrerar av en språklig mångfald som speglar stadens kosmopolitiska karaktär. Här samsas en myriad av språk och dialekter, skapade av invånare, turister och andra tillfälliga besökare. Varje språk bär på sin egen historia och kultur, och tillsammans skapar de en rik och dynamisk språklig miljö.

En historisk överblick

Tolereds språkliga historia präglas av invandring och handel. Redan under medeltiden lockade Göteborgs hamn handelsmän från hela Europa, vilket bidrog till en tidig språklig blandning. Under 1800-talet och 1900-talets industrialisering anlände stora skaror invandrare från bland annat Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland och Polen. De tog med sig sina egna språk och dialekter, som gradvis smälte samman med Göteborgs dialekt och svenska språket.

Språkens nytta

Tolereds språkliga mångfald har haft en positiv inverkan på stadsdelen på många sätt. Den har bidragit till en ökad tolerans och förståelse för olika kulturer. Den har också skapat en dynamisk och kreativ miljö där nya idéer och innovationer kan frodas. Företag i Tolered har nytta av de många språken i sin internationella verksamhet. Språkkunskaperna hos invånarna har också lett till en ökad turism och handel.

Språkens rikedom

I Tolered talas en mängd olika språk och dialekter. De vanligaste språken är svenska, arabiska, somaliska, turkiska och persiska. Men man kan också höra språk som kurdiska, bosniska, serbiska, kroatiska, albanska, polska, ryska, ukrainska, tyska, engelska, franska, spanska och portugisiska.

Förutom de ovan nämnda språken talas i Tolered även:

Varje språk och dialekt har sin egen unika charm och karaktär. De bidrar till en rik och fascinerande språklig miljö i Tolered.

Språkens framtid

Tolereds språkliga mångfald är en viktig del av stadsdelens identitet. Det är en resurs som bör vårdas och förvaltas på bästa sätt. Genom att främja språklig tolerans och ömsesidig respekt kan Tolered fortsätta att vara en dynamisk och kreativ stadsdel där människor från hela världen kan känna sig välkomna.

Få gratis prisförslag

Vi översätter från i princip alla elektroniska format och kan i de flesta fall bibehålla exakt samma format och layout som i källdokumentet.
Inga problem. Vi kan till och med arbeta direkt i din webbsidas källkod. På begäran kan vi även ladda upp dina filer direkt till internet, redo för navigering.

Ja, en testöversättning kan erbjudas, antingen i form av ett pilotprojekt eller ett kostnadsfritt test. Det bästa sättet att testa TOTAL är med ett pilotprojekt, vanligtvis en kort text som översätts till alla språk du behöver. Ett pilotprojekt gör det möjligt för oss att ägna samma tid och resurser till översättningen som vi gör i normala fall och därmed blir resultatet mera representativt. Testöversättningar är begränsade vad gäller längd och språkkombinationer. Var god kontakta oss för vidare information.

Detta beror på dokumentets storlek. För brådskande jobb, tala bara om när du behöver det!

Tiden det tar är beroende av tjänsten du behöver. Vi kan leverera upp till 2 000 ord per arbetsdag och språkkombination.

TOTAL erbjuder oslagbara returneringstider, med levererans redan nästa dag, under veckoslut eller till och med samma dag, beroende på antalet ord och tillgängligheten för våra översättare.

Vår standardleverans är på runt 1 500 översatta ord per arbetsdag och språkkombination, men vi kan ofta öka antalet ord om du har ett särskilt brådskande arbete.

I normala fall, ja. Vi kan använda upp till 20 översättare samtidigt och har tidigare hanterat projekt som krävde en arbetstakt på 50 000 ord per dag (ungefär 200 sidor per dag).

Vår databas med översättare och korrekturläsare omfattar hundratals språkkombinationer. När det gäller ovanliga kombinationer kommer vår lingvistavdelning att kontakta, testa och rekrytera professionella översättare för önskad språkkombination och expertkunskap.

Vi förstår skillnaderna mellan språkvarianter, såväl som betydelsen av att använda korrekt variant, och i vårt nätverk av översättare ingår lingvister som kan översätta till och från de flesta språkvarianter.

TOTAL kan hantera ett mycket stort antal språkkombinationer på samma gång. Vårt globala nätverk av översättare och korrekturläsare täcker hundratals kombinationer. Dessutom möjliggör ces översättningsteknik att ett obegränsat antal översättare kan arbeta på en enskild fil samtidigt, synkroniserat över flera språkkombinationer.

Ja, vi kan översätta och leverera PDF-filer. Eftersom PDF-filer inte alltid innehåller redigerbar text, kan det hända att den slutgiltiga layouten inte överensstämmer exakt med det ursprungliga källdokumentet.

Utöver översättningar kan TOTAL erbjuda ett brett utbud av relaterade tjänster. Våra kompletterande tjänster omfattar korrekturläsning, språkgranskning, redigering, omskrivning och textanalys.

Tyvärr inte. Vi specialiserar oss uteslutande på textöversättningar.

Tolkning handlar om konvertering av talat språk, medan översättning avser konvertering av skriftligt material.

error:
TOTAL
Sök