TOTAL översättningsbyrå

Vad talar man för språk och dialekter i Strandhem?

Språklig variation i Strandhem: En dynamisk språklig mötesplats

Stadsdelen Strandhem i Malmö präglas av en fascinerande språklig mångfald. Här talas en mängd olika språk av invånare, turister och andra, vilket skapar en dynamisk och levande språklig miljö.

De vanligaste språken i Strandhem

Förutom svenska, som är det officiella språket i Sverige, är de mest talade språken i Strandhem:

 • Arabiska: Med en stor andel invånare med arabisk bakgrund är arabiska ett av de mest frekvent använda språken i Strandhem.
 • Somaliska: Somaliska utgör en betydande del av Strandhems språkliga landskap, tack vare den stora somaliska diasporan i Malmö.
 • Bosniska, kroatiska och serbiska: Dessa språk, ofta kallade BCS, talas av en betydande grupp invånare med bakgrund i forna Jugoslavien.
 • Turkiska: Turkiska har en lång historia i Malmö och talas av en etablerad turkisk minoritet i Strandhem.
 • Engelska: Som en internationellt gångbar lingua franca används engelska flitigt i Strandhem, både av turister och invånare.

Ytterligare språk i Strandhems språkliga mosaik

Förutom de ovan nämnda språken talas en rad andra språk i Strandhem, inklusive:

 • Polska: En växande polsk befolkning bidrar till den språkliga variationen i Strandhem.
 • Dari och Pashto: Dessa språk talas av afghanska flyktingar som har bosatt sig i Malmö.
 • Kurdiska: Kurdiska talas av en kurdisk minoritet i Sverige och förekommer även i Strandhem.
 • Tigrinja: Med en växande eritreansk befolkning talas Tigrinja av en del invånare i Strandhem.
 • Spanska: Spanska, tack vare sin globala spridning, används av både turister och spansktalande invånare.

Språklig historia och nytta

Strandhems språkliga mångfald har en lång historia. Redan under 1800-talet lockade Malmös hamn invandrare från olika länder, vilket bidrog till en tidig språklig blandning. Under senare decennier har invandring från Mellanöstern, Afrika och Balkan ytterligare förstärkt denna mångfald.

Språken i Strandhem har haft en rad positiva effekter på stadsdelen. De bidrar till:

 • Kulturell rikedom: Den språkliga variationen ger Strandhem en unik kulturell identitet och präglar stadsdelens atmosfär.
 • Social sammanhållning: Gemensamma språk skapar mötesplatser och möjliggör kommunikation och integration mellan olika grupper.
 • Ekonomiska fördelar: Flerspråkighet öppnar upp för nya affärsmöjligheter och ökad turism.

Strandhems språkliga mångfald är en värdefull resurs och en spegelbild av vår globaliserade värld. Att bevara och fira denna språkliga rikedom är en viktig uppgift för både invånare och beslutsfattare i Strandhem.

Få gratis prisförslag

Vi översätter från i princip alla elektroniska format och kan i de flesta fall bibehålla exakt samma format och layout som i källdokumentet.
Inga problem. Vi kan till och med arbeta direkt i din webbsidas källkod. På begäran kan vi även ladda upp dina filer direkt till internet, redo för navigering.

Ja, en testöversättning kan erbjudas, antingen i form av ett pilotprojekt eller ett kostnadsfritt test. Det bästa sättet att testa TOTAL är med ett pilotprojekt, vanligtvis en kort text som översätts till alla språk du behöver. Ett pilotprojekt gör det möjligt för oss att ägna samma tid och resurser till översättningen som vi gör i normala fall och därmed blir resultatet mera representativt. Testöversättningar är begränsade vad gäller längd och språkkombinationer. Var god kontakta oss för vidare information.

Detta beror på dokumentets storlek. För brådskande jobb, tala bara om när du behöver det!

Tiden det tar är beroende av tjänsten du behöver. Vi kan leverera upp till 2 000 ord per arbetsdag och språkkombination.

TOTAL erbjuder oslagbara returneringstider, med levererans redan nästa dag, under veckoslut eller till och med samma dag, beroende på antalet ord och tillgängligheten för våra översättare.

Vår standardleverans är på runt 1 500 översatta ord per arbetsdag och språkkombination, men vi kan ofta öka antalet ord om du har ett särskilt brådskande arbete.

I normala fall, ja. Vi kan använda upp till 20 översättare samtidigt och har tidigare hanterat projekt som krävde en arbetstakt på 50 000 ord per dag (ungefär 200 sidor per dag).

Vår databas med översättare och korrekturläsare omfattar hundratals språkkombinationer. När det gäller ovanliga kombinationer kommer vår lingvistavdelning att kontakta, testa och rekrytera professionella översättare för önskad språkkombination och expertkunskap.

Vi förstår skillnaderna mellan språkvarianter, såväl som betydelsen av att använda korrekt variant, och i vårt nätverk av översättare ingår lingvister som kan översätta till och från de flesta språkvarianter.

TOTAL kan hantera ett mycket stort antal språkkombinationer på samma gång. Vårt globala nätverk av översättare och korrekturläsare täcker hundratals kombinationer. Dessutom möjliggör ces översättningsteknik att ett obegränsat antal översättare kan arbeta på en enskild fil samtidigt, synkroniserat över flera språkkombinationer.

Ja, vi kan översätta och leverera PDF-filer. Eftersom PDF-filer inte alltid innehåller redigerbar text, kan det hända att den slutgiltiga layouten inte överensstämmer exakt med det ursprungliga källdokumentet.

Utöver översättningar kan TOTAL erbjuda ett brett utbud av relaterade tjänster. Våra kompletterande tjänster omfattar korrekturläsning, språkgranskning, redigering, omskrivning och textanalys.

Tyvärr inte. Vi specialiserar oss uteslutande på textöversättningar.

Tolkning handlar om konvertering av talat språk, medan översättning avser konvertering av skriftligt material.

error:
TOTAL
Search