TOTAL översättningsbyrå

Vad talar man för språk och dialekter i Överum?

Språklig variation i Överum: En överblick

Överum, en idyllisk by i Västerviks kommun, bär på en fascinerande språkmässig historia och nutid. Här samsas en rik variation av språk och dialekter, vilket skapar en unik språklig miljö.

Språken i Överum

Invånare:

 • Svenska: Det dominerande språket i Överum är svenska, med en tydlig östgötsk dialekt. Dialekten präglas av uttal som ”väll” för ”väl” och ”sch” för ”sk”.
 • Minoritetsspråk: En minoritet av invånarna talar finska, samiska och romani. Dessa språk har en lång historia i Överum och bidrar till byns kulturella mångfald.

Turister:

 • Engelska: Under sommarsäsongen ökar andelen engelsktalande i Överum, då turister från hela världen besöker byn.
 • Tyska: Tyska är det näst vanligaste språket bland turister i Överum, följt av franska och nederländska.

Andra språk:

 • Polska: Invandring från Polen har bidragit till att polska talas i Överum.
 • Arabiska: Flyktingkrisen i Syrien har lett till att arabiska numera talas av en liten grupp invånare i Överum.

Språkens historia

Överums språkmässiga historia präglas av både kontinuitet och förändring. Den östgötska dialekten har talats i området i hundratals år, medan finska och samiska har en ännu längre historia i regionen. Romani kom till Sverige under 1500-talet och har sedan dess etablerats i Överum. De senaste decennierna har invandring från Polen och arabisktalande länder bidragit till en ökad språklig mångfald i byn.

Språkens nytta

De många språken i Överum utgör en resurs för byn på flera sätt:

 • Kultur: Språken bidrar till byns kulturella identitet och rikedom. Genom att bevara och använda minoritetsspråk kan man föra vidare traditioner och historia.
 • Turism: Att kunna erbjuda service på flera språk är en viktig faktor för att locka turister till Överum.
 • Integration: Språkkunskaper hos invånare underlättar integrationen av nyanlända.

Fem ytterligare språk

Förutom de språk som nämnts ovan talas följande språk i Överum:

 • Spanska: En ökande popularitet av spansk kultur har lett till att spanska lärs av både unga och gamla i Överum.
 • Kinesiska: Kinas ökande ekonomiska och politiska inflytande har lett till ett ökat intresse för kinesiska språket.
 • Japanska: Japansk kultur och teknologi är populär i Sverige, vilket har lett till att vissa i Överum lär sig japanska.
 • Ryska: Rysslands närhet till Sverige gör att ryska talas av en liten grupp invånare i Överum.
 • Italienska: Italienska matkulturen och turismen har bidragit till att italienska lärs av vissa i Överum.

Sammanfattning

Språken i Överum speglar byns historia, kultur och nutida kontakter med omvärlden. Den språkliga variationen är en resurs som berikar Överum och skapar en dynamisk och inkluderande by.

Få gratis prisförslag

Vi översätter från i princip alla elektroniska format och kan i de flesta fall bibehålla exakt samma format och layout som i källdokumentet.
Inga problem. Vi kan till och med arbeta direkt i din webbsidas källkod. På begäran kan vi även ladda upp dina filer direkt till internet, redo för navigering.

Ja, en testöversättning kan erbjudas, antingen i form av ett pilotprojekt eller ett kostnadsfritt test. Det bästa sättet att testa TOTAL är med ett pilotprojekt, vanligtvis en kort text som översätts till alla språk du behöver. Ett pilotprojekt gör det möjligt för oss att ägna samma tid och resurser till översättningen som vi gör i normala fall och därmed blir resultatet mera representativt. Testöversättningar är begränsade vad gäller längd och språkkombinationer. Var god kontakta oss för vidare information.

Detta beror på dokumentets storlek. För brådskande jobb, tala bara om när du behöver det!

Tiden det tar är beroende av tjänsten du behöver. Vi kan leverera upp till 2 000 ord per arbetsdag och språkkombination.

TOTAL erbjuder oslagbara returneringstider, med levererans redan nästa dag, under veckoslut eller till och med samma dag, beroende på antalet ord och tillgängligheten för våra översättare.

Vår standardleverans är på runt 1 500 översatta ord per arbetsdag och språkkombination, men vi kan ofta öka antalet ord om du har ett särskilt brådskande arbete.

I normala fall, ja. Vi kan använda upp till 20 översättare samtidigt och har tidigare hanterat projekt som krävde en arbetstakt på 50 000 ord per dag (ungefär 200 sidor per dag).

Vår databas med översättare och korrekturläsare omfattar hundratals språkkombinationer. När det gäller ovanliga kombinationer kommer vår lingvistavdelning att kontakta, testa och rekrytera professionella översättare för önskad språkkombination och expertkunskap.

Vi förstår skillnaderna mellan språkvarianter, såväl som betydelsen av att använda korrekt variant, och i vårt nätverk av översättare ingår lingvister som kan översätta till och från de flesta språkvarianter.

TOTAL kan hantera ett mycket stort antal språkkombinationer på samma gång. Vårt globala nätverk av översättare och korrekturläsare täcker hundratals kombinationer. Dessutom möjliggör ces översättningsteknik att ett obegränsat antal översättare kan arbeta på en enskild fil samtidigt, synkroniserat över flera språkkombinationer.

Ja, vi kan översätta och leverera PDF-filer. Eftersom PDF-filer inte alltid innehåller redigerbar text, kan det hända att den slutgiltiga layouten inte överensstämmer exakt med det ursprungliga källdokumentet.

Utöver översättningar kan TOTAL erbjuda ett brett utbud av relaterade tjänster. Våra kompletterande tjänster omfattar korrekturläsning, språkgranskning, redigering, omskrivning och textanalys.

Tyvärr inte. Vi specialiserar oss uteslutande på textöversättningar.

Tolkning handlar om konvertering av talat språk, medan översättning avser konvertering av skriftligt material.

error:
TOTAL
Search