TOTAL översättningsbyrå

Vad talar man för språk och dialekter i Östra Skrävlinge?

Språklig variation i Östra Skrävlinge: En fascinerande blandning

Östra Skrävlinge, en stadsdel i Malmö, präglas av en dynamisk språklig variation. Invånare, turister och andra talar en mängd olika språk och dialekter, vilket skapar en fascinerande språkmiljö.

Språklig historia

Genom historien har Östra Skrävlinge haft en riklig språkkontakt. Från dansk dominans under medeltiden till svenska inflytande under 1600-talet har stadsdelen präglats av språklig mångfald. Under 1800-talets industrialisering anlände invandrare från olika europeiska länder, vilket bidrog till en ännu större språklig variation.

Språk i Östra Skrävlinge idag

I Östra Skrävlinge talas idag en rad olika språk, bland annat:

 • Svenska: Det officiella språket i Sverige och det mest talade språket i Östra Skrävlinge.
 • Engelska: Ett globalt språk som används flitigt i internationella sammanhang och inom turism.
 • Arabiska: Talas av en betydande andel invånare med arabisk bakgrund.
 • Polska: Ett av de vanligaste invandrarspråken i Sverige och talas av en stor grupp i Östra Skrävlinge.
 • Somaliska: Talas av somaliska invandrare och utgör en viktig del av den språkliga mångfalden.

Utöver dessa språk talas en rad andra språk av invandrare och turister, bland annat dari, kurdiska, bosniska och turkiska.

Språkens betydelse

De många språken i Östra Skrävlinge utgör en värdefull resurs för stadsdelen. De bidrar till:

 • Kulturell identitet: Språken är en del av invånarnas identitet och kultur.
 • Samhörighet: Språken skapar en känsla av samhörighet mellan personer med samma språkbakgrund.
 • Möjligheter: Språken kan ge invånare nya möjligheter i arbetslivet och i kontakten med andra kulturer.
 • Utbildning: Språken kan berika undervisningen i skolan och ge elever nya perspektiv.

Utmaningar

Samtidigt som språklig variation är en resurs kan det också skapa utmaningar. Språkförbistringar kan leda till missförstånd och utanförskap. Det är därför viktigt att satsa på språkundervisning och integration för att alla ska kunna känna sig delaktiga i samhället.

Framtiden

Språklig variation kommer att fortsätta vara en viktig del av Östra Skrävlinges identitet. Stadsdelens språkliga mångfald är en resurs som bör värnas och användas för att skapa ett mer inkluderande och dynamiskt samhälle.

Fem ytterligare språk i Östra Skrävlinge

Förutom de språk som nämnts ovan talas även:

 • Tigrinja: Talas av eritreanska invandrare och utgör en del av den afrikanska språkliga variationen i stadsdelen.
 • Persiska: Talas av iranska invandrare och bidrar till den kulturella mångfalden.
 • Urdu: Talas av pakistanska invandrare och utgör en viktig del av den sydasiatiska språkliga gruppen.
 • Spanska: Ett globalt språk som talas av en växande grupp invandrare och turister.
 • Kinesiska: Ett av världens mest talade språk och representerar den östasiatiska språkliga gruppen.

Dessa språk är en del av den fascinerande språkliga mosaik som utgör Östra Skrävlinges identitet.

Få gratis prisförslag

Vi översätter från i princip alla elektroniska format och kan i de flesta fall bibehålla exakt samma format och layout som i källdokumentet.
Inga problem. Vi kan till och med arbeta direkt i din webbsidas källkod. På begäran kan vi även ladda upp dina filer direkt till internet, redo för navigering.

Ja, en testöversättning kan erbjudas, antingen i form av ett pilotprojekt eller ett kostnadsfritt test. Det bästa sättet att testa TOTAL är med ett pilotprojekt, vanligtvis en kort text som översätts till alla språk du behöver. Ett pilotprojekt gör det möjligt för oss att ägna samma tid och resurser till översättningen som vi gör i normala fall och därmed blir resultatet mera representativt. Testöversättningar är begränsade vad gäller längd och språkkombinationer. Var god kontakta oss för vidare information.

Detta beror på dokumentets storlek. För brådskande jobb, tala bara om när du behöver det!

Tiden det tar är beroende av tjänsten du behöver. Vi kan leverera upp till 2 000 ord per arbetsdag och språkkombination.

TOTAL erbjuder oslagbara returneringstider, med levererans redan nästa dag, under veckoslut eller till och med samma dag, beroende på antalet ord och tillgängligheten för våra översättare.

Vår standardleverans är på runt 1 500 översatta ord per arbetsdag och språkkombination, men vi kan ofta öka antalet ord om du har ett särskilt brådskande arbete.

I normala fall, ja. Vi kan använda upp till 20 översättare samtidigt och har tidigare hanterat projekt som krävde en arbetstakt på 50 000 ord per dag (ungefär 200 sidor per dag).

Vår databas med översättare och korrekturläsare omfattar hundratals språkkombinationer. När det gäller ovanliga kombinationer kommer vår lingvistavdelning att kontakta, testa och rekrytera professionella översättare för önskad språkkombination och expertkunskap.

Vi förstår skillnaderna mellan språkvarianter, såväl som betydelsen av att använda korrekt variant, och i vårt nätverk av översättare ingår lingvister som kan översätta till och från de flesta språkvarianter.

TOTAL kan hantera ett mycket stort antal språkkombinationer på samma gång. Vårt globala nätverk av översättare och korrekturläsare täcker hundratals kombinationer. Dessutom möjliggör ces översättningsteknik att ett obegränsat antal översättare kan arbeta på en enskild fil samtidigt, synkroniserat över flera språkkombinationer.

Ja, vi kan översätta och leverera PDF-filer. Eftersom PDF-filer inte alltid innehåller redigerbar text, kan det hända att den slutgiltiga layouten inte överensstämmer exakt med det ursprungliga källdokumentet.

Utöver översättningar kan TOTAL erbjuda ett brett utbud av relaterade tjänster. Våra kompletterande tjänster omfattar korrekturläsning, språkgranskning, redigering, omskrivning och textanalys.

Tyvärr inte. Vi specialiserar oss uteslutande på textöversättningar.

Tolkning handlar om konvertering av talat språk, medan översättning avser konvertering av skriftligt material.

error:
TOTAL
Sök