TOTAL översättningsbyrå

Vad talar man för språk och dialekter i Östra hamnen?

Östra Hamnen: En språklig smältdegel

Malmös Östra Hamn är en pulserande stadsdel med en rik språklig mångfald. Här talas en mängd olika språk av invånare, turister och andra, vilket skapar en fascinerande språklig miljö.

Språklig historia

Östra Hamnens språkliga historia återspeglar Malmös historia som handels- och invandrarstad. Redan under medeltiden var hamnen en mötesplats för människor från olika länder och kulturer. Detta ledde till att en rad olika språk talades i området, bland annat svenska, danska, tyska och nederländska.

Under 1800-talet och 1900-talets början kom många invandrare till Malmö från södra och östra Europa. Detta bidrog till att ännu fler språk talades i Östra Hamnen, bland annat polska, italienska, grekiska och jugoslaviska språk.

Idag är Östra Hamnen hem för en stor andel invandrare från hela världen. Detta innebär att man kan höra en mängd olika språk talas i området, bland annat arabiska, somaliska, persiska och kurdiska.

Språkens nytta

De många språken som talas i Östra Hamnen är en stor tillgång för stadsdelen. De bidrar till en ökad kulturell förståelse och tolerans. De gör det också möjligt för människor från olika kulturer att kommunicera med varandra och skapa nya kontakter.

Språken är också en viktig resurs för Malmös näringsliv. Företag i Östra Hamnen har ofta behov av anställda som kan tala flera språk. Detta gör det möjligt för dem att bedriva handel med kunder och partners från hela världen.

Fem ytterligare språk

Förutom de språk som nämnts ovan talas även följande fem språk i Östra Hamnen:

  • Engelska: Engelska är det mest talade språket i världen och används ofta som lingua franca i internationella sammanhang. I Östra Hamnen används engelska av turister, affärsmän och invandrare från engelsktalande länder.
  • Franska: Franska är ett av de mest talade språken i Europa och används av många turister och invandrare i Östra Hamnen.
  • Spanska: Spanska är ett annat stort europeiskt språk som används av turister och invandrare i Östra Hamnen.
  • Kinesiska: Kinesiska är det mest talade språket i världen sett till antal modersmålstalare. I Östra Hamnen talas kinesiska av invandrare från Kina och Taiwan.
  • Japanska: Japanska är ett annat stort asiatiskt språk som används av turister och invandrare i Östra Hamnen.

Sammanfattning

Östra Hamnens språkliga mångfald är en av stadsdelens största tillgångar. De många språken bidrar till en ökad kulturell förståelse och tolerans, och de är en viktig resurs för Malmös näringsliv.

Få gratis prisförslag

Vi översätter från i princip alla elektroniska format och kan i de flesta fall bibehålla exakt samma format och layout som i källdokumentet.
Inga problem. Vi kan till och med arbeta direkt i din webbsidas källkod. På begäran kan vi även ladda upp dina filer direkt till internet, redo för navigering.

Ja, en testöversättning kan erbjudas, antingen i form av ett pilotprojekt eller ett kostnadsfritt test. Det bästa sättet att testa TOTAL är med ett pilotprojekt, vanligtvis en kort text som översätts till alla språk du behöver. Ett pilotprojekt gör det möjligt för oss att ägna samma tid och resurser till översättningen som vi gör i normala fall och därmed blir resultatet mera representativt. Testöversättningar är begränsade vad gäller längd och språkkombinationer. Var god kontakta oss för vidare information.

Detta beror på dokumentets storlek. För brådskande jobb, tala bara om när du behöver det!

Tiden det tar är beroende av tjänsten du behöver. Vi kan leverera upp till 2 000 ord per arbetsdag och språkkombination.

TOTAL erbjuder oslagbara returneringstider, med levererans redan nästa dag, under veckoslut eller till och med samma dag, beroende på antalet ord och tillgängligheten för våra översättare.

Vår standardleverans är på runt 1 500 översatta ord per arbetsdag och språkkombination, men vi kan ofta öka antalet ord om du har ett särskilt brådskande arbete.

I normala fall, ja. Vi kan använda upp till 20 översättare samtidigt och har tidigare hanterat projekt som krävde en arbetstakt på 50 000 ord per dag (ungefär 200 sidor per dag).

Vår databas med översättare och korrekturläsare omfattar hundratals språkkombinationer. När det gäller ovanliga kombinationer kommer vår lingvistavdelning att kontakta, testa och rekrytera professionella översättare för önskad språkkombination och expertkunskap.

Vi förstår skillnaderna mellan språkvarianter, såväl som betydelsen av att använda korrekt variant, och i vårt nätverk av översättare ingår lingvister som kan översätta till och från de flesta språkvarianter.

TOTAL kan hantera ett mycket stort antal språkkombinationer på samma gång. Vårt globala nätverk av översättare och korrekturläsare täcker hundratals kombinationer. Dessutom möjliggör ces översättningsteknik att ett obegränsat antal översättare kan arbeta på en enskild fil samtidigt, synkroniserat över flera språkkombinationer.

Ja, vi kan översätta och leverera PDF-filer. Eftersom PDF-filer inte alltid innehåller redigerbar text, kan det hända att den slutgiltiga layouten inte överensstämmer exakt med det ursprungliga källdokumentet.

Utöver översättningar kan TOTAL erbjuda ett brett utbud av relaterade tjänster. Våra kompletterande tjänster omfattar korrekturläsning, språkgranskning, redigering, omskrivning och textanalys.

Tyvärr inte. Vi specialiserar oss uteslutande på textöversättningar.

Tolkning handlar om konvertering av talat språk, medan översättning avser konvertering av skriftligt material.

error:
TOTAL
Search