TOTAL översättningsbyrå

Vad talar man för språk och dialekter i Östervärn?

Östervärns språkliga kalejdoskop: En dynamisk språklig mötesplats

Östervärn, Malmös livliga och multikulturella stadsdel, präglas av en fascinerande språklig mångfald. Här samsas en myriad av språk och dialekter, skapade av invånare, turister och andra tillfälliga besökare. Denna språkliga mosaik utgör en vibrerande del av Östervärns identitet och bidrar till en dynamisk och kosmopolitisk atmosfär.

Språkens rikedom i Östervärn

Förutom svenska, som är det dominerande språket i Malmö, talas en rad andra språk i Östervärn. De vanligaste inkluderar:

 • Arabiska: Med en betydande arabisktalande befolkning utgör arabiska en viktig del av Östervärns språkliga landskap.
 • Somaliska: Somaliska är ett annat frekvent talat språk i stadsdelen, vilket återspeglar den stora somaliska diasporan i Malmö.
 • Turkiska: Turkiska talas av en betydande turkisk minoritet i Östervärn och bidrar till den kulturella mångfalden.
 • Bosniska, kroatiska och serbiska: Dessa språk talas av många invånare med bakgrund i forna Jugoslavien.
 • Engelska: Som en internationell metropol talas engelska flitigt i Östervärn, både av turister och internationella invånare.

Utöver dessa vanliga språk kan man i Östervärn höra en rad andra språk, inklusive persiska, kurdiska, dari, thailändska, vietnamesiska och ryska. Denna språkliga rikedom skapar en unik och fascinerande atmosfär i stadsdelen.

Språkens historia i Östervärn

Östervärns språkliga mångfald har en lång historia. Redan under 1800-talet var stadsdelen en melting pot för olika kulturer och språk, på grund av sin närhet till hamnen och järnvägen. Under 1900-talet kom nya vågor av invandrare till Östervärn, vilket bidrog till en ännu större språklig diversifiering.

Språkens nytta för Östervärn

De många språk som talas i Östervärn utgör en värdefull resurs för stadsdelen. De bidrar till:

 • Kulturell mångfald: Språken speglar Östervärns kosmopolitiska karaktär och ger invånare och turister möjlighet att lära sig om olika kulturer.
 • Social sammanhållning: Att kunna kommunicera på olika språk underlättar integration och skapar en känsla av gemenskap.
 • Ekonomisk tillväxt: Flerspråkighet är en viktig kompetens i den globaliserade världen och kan locka till sig företag och investeringar.

Språken i Östervärn utgör en viktig del av stadsdelens identitet och bidrar till dess dynamik och attraktivitet. De är en källa till stolthet för invånarna och en symbol för Malmös öppenhet och mångfald.

Fem ytterligare språk i Östervärn

Förutom de språk som nämnts ovan talas även följande språk i Östervärn:

 • Polska: Med en växande polsk befolkning i Malmö blir polska allt vanligare i Östervärn.
 • Tigrinja: Tigrinja talas av många eritreanska invånare i stadsdelen.
 • Urdu: Urdu talas av en minoritet av pakistanier i Östervärn.
 • Spanska: Spanska blir allt mer frekvent i Malmö, och kan höras i Östervärn av turister och invånare.
 • Italienska: Italienska talas av en liten men aktiv italiensk minoritet i stadsdelen.

Denna språkliga rikedom illustrerar Östervärns roll som en dynamisk och internationell mötesplats. Stadsdelens språkliga landskap är i ständig förändring, vilket återspeglar Malmös ständiga utveckling och globala kopplingar.

Få gratis prisförslag

Vi översätter från i princip alla elektroniska format och kan i de flesta fall bibehålla exakt samma format och layout som i källdokumentet.
Inga problem. Vi kan till och med arbeta direkt i din webbsidas källkod. På begäran kan vi även ladda upp dina filer direkt till internet, redo för navigering.

Ja, en testöversättning kan erbjudas, antingen i form av ett pilotprojekt eller ett kostnadsfritt test. Det bästa sättet att testa TOTAL är med ett pilotprojekt, vanligtvis en kort text som översätts till alla språk du behöver. Ett pilotprojekt gör det möjligt för oss att ägna samma tid och resurser till översättningen som vi gör i normala fall och därmed blir resultatet mera representativt. Testöversättningar är begränsade vad gäller längd och språkkombinationer. Var god kontakta oss för vidare information.

Detta beror på dokumentets storlek. För brådskande jobb, tala bara om när du behöver det!

Tiden det tar är beroende av tjänsten du behöver. Vi kan leverera upp till 2 000 ord per arbetsdag och språkkombination.

TOTAL erbjuder oslagbara returneringstider, med levererans redan nästa dag, under veckoslut eller till och med samma dag, beroende på antalet ord och tillgängligheten för våra översättare.

Vår standardleverans är på runt 1 500 översatta ord per arbetsdag och språkkombination, men vi kan ofta öka antalet ord om du har ett särskilt brådskande arbete.

I normala fall, ja. Vi kan använda upp till 20 översättare samtidigt och har tidigare hanterat projekt som krävde en arbetstakt på 50 000 ord per dag (ungefär 200 sidor per dag).

Vår databas med översättare och korrekturläsare omfattar hundratals språkkombinationer. När det gäller ovanliga kombinationer kommer vår lingvistavdelning att kontakta, testa och rekrytera professionella översättare för önskad språkkombination och expertkunskap.

Vi förstår skillnaderna mellan språkvarianter, såväl som betydelsen av att använda korrekt variant, och i vårt nätverk av översättare ingår lingvister som kan översätta till och från de flesta språkvarianter.

TOTAL kan hantera ett mycket stort antal språkkombinationer på samma gång. Vårt globala nätverk av översättare och korrekturläsare täcker hundratals kombinationer. Dessutom möjliggör ces översättningsteknik att ett obegränsat antal översättare kan arbeta på en enskild fil samtidigt, synkroniserat över flera språkkombinationer.

Ja, vi kan översätta och leverera PDF-filer. Eftersom PDF-filer inte alltid innehåller redigerbar text, kan det hända att den slutgiltiga layouten inte överensstämmer exakt med det ursprungliga källdokumentet.

Utöver översättningar kan TOTAL erbjuda ett brett utbud av relaterade tjänster. Våra kompletterande tjänster omfattar korrekturläsning, språkgranskning, redigering, omskrivning och textanalys.

Tyvärr inte. Vi specialiserar oss uteslutande på textöversättningar.

Tolkning handlar om konvertering av talat språk, medan översättning avser konvertering av skriftligt material.

error:
TOTAL
Search