TOTAL översättningsbyrå

Vad talar man för språk och dialekter i Lunden?

Språklig variation i Lunden: En dynamisk språklig karta

Stadsdelen Lunden i Göteborg präglas av en fascinerande språklig mångfald. Här samsas en rad olika språk och dialekter, både av invånare, turister och andra tillfälliga besökare. Denna språkliga variation skapar en dynamisk och levande atmosfär som bidrar till Lundens unika identitet.

De vanligaste språken i Lunden

Förutom svenska, som är det dominerande språket i hela Sverige, talas följande språk ofta i Lunden:

 • Engelska: Som ett globalt språk används engelska flitigt i internationella sammanhang, bland annat inom turism och handel. I Lunden, med sin turistnäring och internationella studentmiljö, är engelskan ett naturligt inslag i gatubilden.
 • Arabiska: En betydande del av Lundens invånare har arabisktalande bakgrund. Arabiska används i vardagliga sammanhang, men även i religiösa och kulturella aktiviteter.
 • Somaliska: Somaliska är ett annat språk med stark närvaro i Lunden. Det används av somaliska invandrare och deras ättlingar i hemmet och i sociala sammanhang.
 • Persiska: Persiska talas av en växande grupp iranska invånare i Lunden. Språket används i vardagen och i den iranska diasporan.
 • Tigrinja: Tigrinja är ett språk som talas av eritreanska invånare i Lunden. Det används i hemmet och i sociala sammanhang.

Ytterligare språk i stadsdelen

Förutom de ovan nämnda språken förekommer en rad andra språk i Lunden, bland annat:

 • Turkiska: Talas av turkiska invånare och deras ättlingar.
 • Kurdiska: Talas av kurdiska invånare och deras ättlingar.
 • Bosniska: Talas av bosniska invånare och deras ättlingar.
 • Polska: Talas av polska invånare och deras ättlingar.
 • Spanska: Talas av spansktalande invånare och turister.

Språkens historia i Lunden

Lundens språkliga historia präglas av invandring och internationalisering. Redan under medeltiden var staden en viktig handelsstad med kontakter över hela Europa. Detta ledde till att en rad olika språk introducerades i staden. Under 1800-talet och 1900-talet kom nya vågor av invandrare till Lunden, vilket bidrog till att den språkliga variationen ökade ytterligare.

Språkens betydelse för Lunden

De många språken och dialekterna som talas i Lunden utgör en värdefull resurs för staden. De bidrar till en ökad kulturell förståelse och tolerans, och de öppnar upp för nya möjligheter till kommunikation och samarbete. Språken är en viktig del av Lundens identitet och de gör staden till en mer dynamisk och spännande plats att leva i.

Exempel på hur språken har varit till nytta för Lunden:

 • Företag och handel: Företag i Lunden har kunnat dra nytta av den språkliga kompetensen hos sina anställda för att nå ut till nya marknader.
 • Turism: Turistnäringen i Lunden har kunnat erbjuda bättre service till turister genom att ha personal som talar flera språk.
 • Utbildning: Skolor i Lunden har kunnat erbjuda undervisning på flera språk, vilket har gjort det lättare för elever med olika språklig bakgrund att integreras i skolan.
 • Kultur: Den språkliga variationen i Lunden har bidragit till ett rikt kulturliv med en mängd olika kulturella evenemang och festivaler.

Sammanfattning:

Stadsdelen Lunden i Göteborg präglas av en fascinerande språklig mångfald. De många språken och dialekterna som talas i staden utgör en värdefull resurs och bidrar till en ökad kulturell förståelse och tolerans. Språken är en viktig del av Lundens identitet och de gör staden till en mer dynamisk och spännande plats att leva i.

Få gratis prisförslag

Vi översätter från i princip alla elektroniska format och kan i de flesta fall bibehålla exakt samma format och layout som i källdokumentet.
Inga problem. Vi kan till och med arbeta direkt i din webbsidas källkod. På begäran kan vi även ladda upp dina filer direkt till internet, redo för navigering.

Ja, en testöversättning kan erbjudas, antingen i form av ett pilotprojekt eller ett kostnadsfritt test. Det bästa sättet att testa TOTAL är med ett pilotprojekt, vanligtvis en kort text som översätts till alla språk du behöver. Ett pilotprojekt gör det möjligt för oss att ägna samma tid och resurser till översättningen som vi gör i normala fall och därmed blir resultatet mera representativt. Testöversättningar är begränsade vad gäller längd och språkkombinationer. Var god kontakta oss för vidare information.

Detta beror på dokumentets storlek. För brådskande jobb, tala bara om när du behöver det!

Tiden det tar är beroende av tjänsten du behöver. Vi kan leverera upp till 2 000 ord per arbetsdag och språkkombination.

TOTAL erbjuder oslagbara returneringstider, med levererans redan nästa dag, under veckoslut eller till och med samma dag, beroende på antalet ord och tillgängligheten för våra översättare.

Vår standardleverans är på runt 1 500 översatta ord per arbetsdag och språkkombination, men vi kan ofta öka antalet ord om du har ett särskilt brådskande arbete.

I normala fall, ja. Vi kan använda upp till 20 översättare samtidigt och har tidigare hanterat projekt som krävde en arbetstakt på 50 000 ord per dag (ungefär 200 sidor per dag).

Vår databas med översättare och korrekturläsare omfattar hundratals språkkombinationer. När det gäller ovanliga kombinationer kommer vår lingvistavdelning att kontakta, testa och rekrytera professionella översättare för önskad språkkombination och expertkunskap.

Vi förstår skillnaderna mellan språkvarianter, såväl som betydelsen av att använda korrekt variant, och i vårt nätverk av översättare ingår lingvister som kan översätta till och från de flesta språkvarianter.

TOTAL kan hantera ett mycket stort antal språkkombinationer på samma gång. Vårt globala nätverk av översättare och korrekturläsare täcker hundratals kombinationer. Dessutom möjliggör ces översättningsteknik att ett obegränsat antal översättare kan arbeta på en enskild fil samtidigt, synkroniserat över flera språkkombinationer.

Ja, vi kan översätta och leverera PDF-filer. Eftersom PDF-filer inte alltid innehåller redigerbar text, kan det hända att den slutgiltiga layouten inte överensstämmer exakt med det ursprungliga källdokumentet.

Utöver översättningar kan TOTAL erbjuda ett brett utbud av relaterade tjänster. Våra kompletterande tjänster omfattar korrekturläsning, språkgranskning, redigering, omskrivning och textanalys.

Tyvärr inte. Vi specialiserar oss uteslutande på textöversättningar.

Tolkning handlar om konvertering av talat språk, medan översättning avser konvertering av skriftligt material.

error:
TOTAL
Sök