TOTAL översättningsbyrå

Vad talar man för språk och dialekter i Klagshamn?

Språkens mångfald i Klagshamn: En språklig mix

Klagshamn, en stadsdel i Malmö, präglas av en fascinerande språklig mångfald. Invånare, turister och andra talar en rad olika språk, vilket skapar en dynamisk och interkulturell atmosfär. I denna artikel belyser vi de språk som talas i Klagshamn, ortens språkmässiga historia och hur språken bidrar till dess unika karaktär.

De vanligaste språken i Klagshamn

Förutom svenska, som är det dominerande språket i Klagshamn, talas följande språk av en betydande del av befolkningen:

 • Engelska: Det globala lingua francan används flitigt i Klagshamn, både av turister och invånare med internationell bakgrund.
 • Polska: En stor polskspråkig minoritet finns i Klagshamn, vilket bidrar till ortens kulturella och språkliga dynamik.
 • Arabiska: Med en växande arabisktalande befolkning har arabiska blivit ett allt mer synligt språk i Klagshamn.
 • Dari: Flyktingar från Afghanistan har fört med sig dari till Klagshamn, vilket berikar ortens språkliga landskap.
 • Somaliska: Somaliska talas av en betydande del av somalisk-svenska befolkningen i Klagshamn.

Utöver dessa språk talas en rad andra språk av mindre språkgrupper, inklusive bosniska, kroatiska, kurdiska, turkiska och vietnamesiska.

Språkens historia i Klagshamn

Klagshamns språkmässiga historia präglas av både kontinuitet och förändring. Under århundradena har orten haft en blandad befolkning, med influenser från Danmark, Tyskland och övriga Sverige. Detta har avsatt spår i ortens dialekt, som innehåller inslag av skånska, danska och svenska rikssvenska.

Under senare tid har Klagshamn genomgått en demografisk förändring med en ökad internationalisering. Detta har lett till en ökning av antalet språk som talas i stadsdelen.

Språkens betydelse för Klagshamn

De många språken som talas i Klagshamn utgör en värdefull resurs för orten. De bidrar till:

 • Kulturell mångfald: Språken speglar Klagshamns interkulturella karaktär och skapar en dynamisk och intressant miljö.
 • Social sammanhållning: Språken kan fungera som broar mellan olika kulturer och främja interkulturell dialog.
 • Ekonomisk tillväxt: Språkkunskaper kan vara en viktig tillgång i arbetslivet och för att attrahera turister.
 • Utbildning: De många språken ger elever möjlighet att lära sig nya språk och kulturer.

Klagshamns språkliga mångfald är en styrka och en möjlighet för orten. Genom att aktivt främja språklig och kulturell mångfald kan Klagshamn fortsätta att vara en attraktiv och dynamisk stadsdel.

Fem andra språk som talas i Klagshamn:

 • Spanska: Med en växande spansktalande befolkning ökar spanskans synlighet i Klagshamn.
 • Franska: Franska har en lång tradition i Sverige och talas av en minoritet i Klagshamn.
 • Ryska: Ryska talas av en del invandrare från Ryssland och andra forna Sovjetrepubliker.
 • Kinesiska: Kinas ökande globala inflytande har lett till att kinesiska blir allt mer relevant i Klagshamn.
 • Japanska: Japanska talas av en mindre men aktiv grupp i Klagshamn.

Klagshamns språkliga mångfald är en spegelbild av vår globaliserade värld. Genom att omfamna denna mångfald kan vi skapa en mer inkluderande och dynamisk samhälle.

Få gratis prisförslag

Vi översätter från i princip alla elektroniska format och kan i de flesta fall bibehålla exakt samma format och layout som i källdokumentet.
Inga problem. Vi kan till och med arbeta direkt i din webbsidas källkod. På begäran kan vi även ladda upp dina filer direkt till internet, redo för navigering.

Ja, en testöversättning kan erbjudas, antingen i form av ett pilotprojekt eller ett kostnadsfritt test. Det bästa sättet att testa TOTAL är med ett pilotprojekt, vanligtvis en kort text som översätts till alla språk du behöver. Ett pilotprojekt gör det möjligt för oss att ägna samma tid och resurser till översättningen som vi gör i normala fall och därmed blir resultatet mera representativt. Testöversättningar är begränsade vad gäller längd och språkkombinationer. Var god kontakta oss för vidare information.

Detta beror på dokumentets storlek. För brådskande jobb, tala bara om när du behöver det!

Tiden det tar är beroende av tjänsten du behöver. Vi kan leverera upp till 2 000 ord per arbetsdag och språkkombination.

TOTAL erbjuder oslagbara returneringstider, med levererans redan nästa dag, under veckoslut eller till och med samma dag, beroende på antalet ord och tillgängligheten för våra översättare.

Vår standardleverans är på runt 1 500 översatta ord per arbetsdag och språkkombination, men vi kan ofta öka antalet ord om du har ett särskilt brådskande arbete.

I normala fall, ja. Vi kan använda upp till 20 översättare samtidigt och har tidigare hanterat projekt som krävde en arbetstakt på 50 000 ord per dag (ungefär 200 sidor per dag).

Vår databas med översättare och korrekturläsare omfattar hundratals språkkombinationer. När det gäller ovanliga kombinationer kommer vår lingvistavdelning att kontakta, testa och rekrytera professionella översättare för önskad språkkombination och expertkunskap.

Vi förstår skillnaderna mellan språkvarianter, såväl som betydelsen av att använda korrekt variant, och i vårt nätverk av översättare ingår lingvister som kan översätta till och från de flesta språkvarianter.

TOTAL kan hantera ett mycket stort antal språkkombinationer på samma gång. Vårt globala nätverk av översättare och korrekturläsare täcker hundratals kombinationer. Dessutom möjliggör ces översättningsteknik att ett obegränsat antal översättare kan arbeta på en enskild fil samtidigt, synkroniserat över flera språkkombinationer.

Ja, vi kan översätta och leverera PDF-filer. Eftersom PDF-filer inte alltid innehåller redigerbar text, kan det hända att den slutgiltiga layouten inte överensstämmer exakt med det ursprungliga källdokumentet.

Utöver översättningar kan TOTAL erbjuda ett brett utbud av relaterade tjänster. Våra kompletterande tjänster omfattar korrekturläsning, språkgranskning, redigering, omskrivning och textanalys.

Tyvärr inte. Vi specialiserar oss uteslutande på textöversättningar.

Tolkning handlar om konvertering av talat språk, medan översättning avser konvertering av skriftligt material.

error:
TOTAL
Sök