TOTAL översättningsbyrå

Vad talar man för språk och dialekter i Idre?

Språkmangfalden i Idre: En fascinerande resa genom tid och rum

Idre, beläget i Älvdalens kommun, bär på en rik och fascinerande språkmässig historia. Orten har genom tiderna varit bebodd av människor med varierande etnicitet och bakgrund, vilket återspeglas i den unika språkliga blandning som talas där idag.

Historiska influenser

Idres språkliga historia präglas av både norskt och svenskt inflytande. Fram till 1644 tillhörde Idre Norge, vilket ledde till att norska dialekter etablerade sig i området. Efter freden i Brömsebro blev Idre en del av Sverige, men de norska dialekterna levde vidare och har än idag en stark ställning i orten.

Förutom norska och svenska har samiska språk spelat en viktig roll i Idres historia. Samer har bebott området i tusentals år och deras språk, sydsamiska, är fortfarande levande i Idre.

Språken i Idre idag

I Idre talas idag en rad olika språk och dialekter. De vanligaste språken är svenska och norska, men även sydsamiska, finska och engelska förekommer.

Svenska: Standard svenska är det officiella språket i Sverige och används i officiella sammanhang i Idre, till exempel i skolan och på myndigheter.

Norska: Norska dialekter, främst älvdalska och trysilska, talas av en stor del av befolkningen i Idre. De norska dialekterna har en stark ställning i orten och används ofta i informella sammanhang.

Sydsamiska: Sydsamiska är ett minoritetsspråk som talas av samer i Idre och andra delar av Sverige. Sydsamiska har en lång historia i Idre och är en viktig del av den samiska kulturen.

Finska: Finska talas av en minoritet i Idre, främst av personer med finsk bakgrund.

Engelska: Engelska talas i allt större utsträckning i Idre, på grund av turismens ökning och den globaliserade världen.

Språkens betydelse för Idre

Språkmangfalden i Idre är en viktig del av ortens identitet. De olika språken bidrar till en kulturell rikedom och ger Idre en unik karaktär.

Språken har också en praktisk betydelse för Idre. De används i turismen, i kontakter med grannländerna Norge och Finland, och i bevarandet av den samiska kulturen.

Fem extra språk i Idre

Förutom de ovan nämnda språken talas även följande språk i Idre:

  • Tyska: Tyska talas av turister och personer med tysk bakgrund.
  • Polska: Polska talas av personer med polsk bakgrund.
  • Arabiska: Arabiska talas av personer med arabisk bakgrund.
  • Thailändska: Thailändska talas av personer med thailändsk bakgrund.
  • Ryska: Ryska talas av personer med rysk bakgrund.

Språkmangfalden i Idre är en fascinerande spegelbild av ortens historia och nutid. De olika språken berikar Idre och ger orten en unik dynamik.

Få gratis prisförslag

Vi översätter från i princip alla elektroniska format och kan i de flesta fall bibehålla exakt samma format och layout som i källdokumentet.
Inga problem. Vi kan till och med arbeta direkt i din webbsidas källkod. På begäran kan vi även ladda upp dina filer direkt till internet, redo för navigering.

Ja, en testöversättning kan erbjudas, antingen i form av ett pilotprojekt eller ett kostnadsfritt test. Det bästa sättet att testa TOTAL är med ett pilotprojekt, vanligtvis en kort text som översätts till alla språk du behöver. Ett pilotprojekt gör det möjligt för oss att ägna samma tid och resurser till översättningen som vi gör i normala fall och därmed blir resultatet mera representativt. Testöversättningar är begränsade vad gäller längd och språkkombinationer. Var god kontakta oss för vidare information.

Detta beror på dokumentets storlek. För brådskande jobb, tala bara om när du behöver det!

Tiden det tar är beroende av tjänsten du behöver. Vi kan leverera upp till 2 000 ord per arbetsdag och språkkombination.

TOTAL erbjuder oslagbara returneringstider, med levererans redan nästa dag, under veckoslut eller till och med samma dag, beroende på antalet ord och tillgängligheten för våra översättare.

Vår standardleverans är på runt 1 500 översatta ord per arbetsdag och språkkombination, men vi kan ofta öka antalet ord om du har ett särskilt brådskande arbete.

I normala fall, ja. Vi kan använda upp till 20 översättare samtidigt och har tidigare hanterat projekt som krävde en arbetstakt på 50 000 ord per dag (ungefär 200 sidor per dag).

Vår databas med översättare och korrekturläsare omfattar hundratals språkkombinationer. När det gäller ovanliga kombinationer kommer vår lingvistavdelning att kontakta, testa och rekrytera professionella översättare för önskad språkkombination och expertkunskap.

Vi förstår skillnaderna mellan språkvarianter, såväl som betydelsen av att använda korrekt variant, och i vårt nätverk av översättare ingår lingvister som kan översätta till och från de flesta språkvarianter.

TOTAL kan hantera ett mycket stort antal språkkombinationer på samma gång. Vårt globala nätverk av översättare och korrekturläsare täcker hundratals kombinationer. Dessutom möjliggör ces översättningsteknik att ett obegränsat antal översättare kan arbeta på en enskild fil samtidigt, synkroniserat över flera språkkombinationer.

Ja, vi kan översätta och leverera PDF-filer. Eftersom PDF-filer inte alltid innehåller redigerbar text, kan det hända att den slutgiltiga layouten inte överensstämmer exakt med det ursprungliga källdokumentet.

Utöver översättningar kan TOTAL erbjuda ett brett utbud av relaterade tjänster. Våra kompletterande tjänster omfattar korrekturläsning, språkgranskning, redigering, omskrivning och textanalys.

Tyvärr inte. Vi specialiserar oss uteslutande på textöversättningar.

Tolkning handlar om konvertering av talat språk, medan översättning avser konvertering av skriftligt material.

error:
TOTAL
Search