TOTAL översättningsbyrå

Vad talar man för språk och dialekter i Hjällbo?

Språklig variation i Bergsjön: En dynamisk språklig mötesplats

Bergsjön, en stadsdel i Göteborgs nordöstra förorter, präglas av en fascinerande språklig mångfald. Invånare, turister och andra talar en rad olika språk och dialekter, vilket skapar en dynamisk språklig mötesplats.

En historisk överblick

Bergsjöns språkhistoria speglar Sveriges demografiska förändringar. Under 1900-talets industrialisering lockade området arbetskraft från hela landet, vilket bidrog till en dialektal blandning av svenska. Invandring från Europa och andra delar av världen under senare decennier har ytterligare diversifierat språkbilden.

Språklig variation idag

Förutom svenska talas en rad andra språk i Bergsjön, bland annat:

 • Arabiska: Den vanligaste invandrarspråket, med varianter som syrisk arabiska, irakisk arabiska och libanesisk arabiska.
 • Somaliska: Ett språk med stort antal talare i Bergsjön, med dialekter som Benadiri och Maay.
 • Tigrinja: Ett etiopiskt språk med en växande talargrupp i stadsdelen.
 • Bosniska, kroatiska och serbiska: Talas av invandrare från forna Jugoslavien.
 • Turkiska: Ett språk med en etablerad närvaro i Göteborg.

Utöver dessa etablerade språk kan man i Bergsjön höra många andra språk, allt från kurdiska och persiska till thailändska och vietnamesiska.

Språklig nytta

Den språkliga variationen i Bergsjön har flera positiva effekter:

 • Fördjupad kulturell förståelse: Mötet med olika språk och kulturer främjar tolerans och öppenhet.
 • Språkutveckling: Flerspråkighet ger kognitiva fördelar och ökar arbetsmarknadsvärdet.
 • Samhällsutveckling: Språklig mångfald skapar en dynamisk och innovativ miljö.

Bergsjöns språkliga rikedom utgör en värdefull resurs för både individen och samhället. Den språkliga variationen bidrar till en dynamisk och inkluderande stadsdel, där språkliga möten och utbyten berikar kulturen och skapar nya möjligheter.

Fem ytterligare språk i Bergsjön

Förutom de ovan nämnda språken talas följande språk i Bergsjön:

 • Polska: Ett slaviskt språk med en lång historia i Sverige.
 • Dari: Ett indoeuropeiskt språk som talas i Afghanistan.
 • Urdu: Ett indoariskt språk med koppling till Pakistan och Indien.
 • Ryska: Ett slaviskt språk med stor spridning i Europa och Asien.
 • Spanska: Ett romanskt språk med globalt utbredning.

Dessa språk representerar en del av den rika språkliga väv som utmärker Bergsjön.

Sammanfattning

Bergsjöns språkliga variation är en dynamisk och värdefull resurs. Den speglar både Sveriges historia och den globala språkliga mångfalden. Språken i Bergsjön utgör en källa till kulturell berikning, ökad förståelse och nya möjligheter för individen och samhället.

Få gratis prisförslag

Vi översätter från i princip alla elektroniska format och kan i de flesta fall bibehålla exakt samma format och layout som i källdokumentet.
Inga problem. Vi kan till och med arbeta direkt i din webbsidas källkod. På begäran kan vi även ladda upp dina filer direkt till internet, redo för navigering.

Ja, en testöversättning kan erbjudas, antingen i form av ett pilotprojekt eller ett kostnadsfritt test. Det bästa sättet att testa TOTAL är med ett pilotprojekt, vanligtvis en kort text som översätts till alla språk du behöver. Ett pilotprojekt gör det möjligt för oss att ägna samma tid och resurser till översättningen som vi gör i normala fall och därmed blir resultatet mera representativt. Testöversättningar är begränsade vad gäller längd och språkkombinationer. Var god kontakta oss för vidare information.

Detta beror på dokumentets storlek. För brådskande jobb, tala bara om när du behöver det!

Tiden det tar är beroende av tjänsten du behöver. Vi kan leverera upp till 2 000 ord per arbetsdag och språkkombination.

TOTAL erbjuder oslagbara returneringstider, med levererans redan nästa dag, under veckoslut eller till och med samma dag, beroende på antalet ord och tillgängligheten för våra översättare.

Vår standardleverans är på runt 1 500 översatta ord per arbetsdag och språkkombination, men vi kan ofta öka antalet ord om du har ett särskilt brådskande arbete.

I normala fall, ja. Vi kan använda upp till 20 översättare samtidigt och har tidigare hanterat projekt som krävde en arbetstakt på 50 000 ord per dag (ungefär 200 sidor per dag).

Vår databas med översättare och korrekturläsare omfattar hundratals språkkombinationer. När det gäller ovanliga kombinationer kommer vår lingvistavdelning att kontakta, testa och rekrytera professionella översättare för önskad språkkombination och expertkunskap.

Vi förstår skillnaderna mellan språkvarianter, såväl som betydelsen av att använda korrekt variant, och i vårt nätverk av översättare ingår lingvister som kan översätta till och från de flesta språkvarianter.

TOTAL kan hantera ett mycket stort antal språkkombinationer på samma gång. Vårt globala nätverk av översättare och korrekturläsare täcker hundratals kombinationer. Dessutom möjliggör ces översättningsteknik att ett obegränsat antal översättare kan arbeta på en enskild fil samtidigt, synkroniserat över flera språkkombinationer.

Ja, vi kan översätta och leverera PDF-filer. Eftersom PDF-filer inte alltid innehåller redigerbar text, kan det hända att den slutgiltiga layouten inte överensstämmer exakt med det ursprungliga källdokumentet.

Utöver översättningar kan TOTAL erbjuda ett brett utbud av relaterade tjänster. Våra kompletterande tjänster omfattar korrekturläsning, språkgranskning, redigering, omskrivning och textanalys.

Tyvärr inte. Vi specialiserar oss uteslutande på textöversättningar.

Tolkning handlar om konvertering av talat språk, medan översättning avser konvertering av skriftligt material.

error:
TOTAL
Sök