TOTAL översättningsbyrå

Vad talar man för språk och dialekter i Bulltofta?

Stadsdelen Bulltofta: En språklig smältdegel

Bulltofta i Malmö är en stadsdel med en rik språklig mångfald. Invånare, turister och andra talar en rad olika språk och dialekter, vilket skapar en dynamisk och fascinerande språklig miljö.

Språkens historia i Bulltofta

Bulltoftas språkliga historia präglas av både kontinuitet och förändring. Under 1800-talet var svenska det dominerande språket i området, men med industrialiseringen och invandringen från andra delar av Sverige och Europa ökade språklig mångfalden. Idag talas en rad olika språk i Bulltofta, bland annat:

 • Svenska: Det officiella språket i Sverige och det mest talade språket i Bulltofta.
 • Engelska: Ett globalt språk som talas av många turister och internationella invånare.
 • Arabiska: Ett av de mest talade språken i världen och det vanligaste invandrarspråket i Bulltofta.
 • Somaliska: Ett språk som talas av många somaliska invandrare i Sverige.
 • Bosniska: Ett språk som talas av många bosniska invandrare i Sverige.

Förutom dessa språk talas även en rad andra språk i Bulltofta, bland annat turkiska, kurdiska, persiska, polska och ryska.

Språkens betydelse för Bulltofta

De många språken och dialekterna som talas i Bulltofta har en rad positiva effekter på stadsdelen. De bidrar till:

 • En ökad kulturell mångfald: De olika språken representerar olika kulturer och traditioner, vilket gör Bulltofta till en mer intressant och dynamisk plats att leva i.
 • En bättre kommunikation: Att kunna tala flera språk kan vara en stor fördel i arbetslivet och i kontakten med andra människor.
 • En ökad förståelse för andra kulturer: Att lära sig om andra språk och kulturer kan bidra till ökad tolerans och respekt.

Språken i Bulltofta är en viktig del av stadsdelens identitet och bidrar till att göra den till en attraktiv plats att leva och arbeta i.

Fem andra språk som talas i Bulltofta

Förutom de språk som nämnts ovan talas även följande språk i Bulltofta:

 • Tigrinja: Ett språk som talas av många eritreanska invandrare i Sverige.
 • Dari: Ett språk som talas av många afghanska invandrare i Sverige.
 • Urdu: Ett språk som talas av många pakistanska invandrare i Sverige.
 • Spanska: Ett globalt språk som talas av många turister och invandrare från Sydamerika.
 • Franska: Ett globalt språk som talas av många turister och invandrare från Frankrike och andra fransktalande länder.

Dessa språk är bara en liten del av den språkliga mångfald som finns i Bulltofta. Stadsdelen är en sann språklig smältdegel, där människor från hela världen möts och kommunicerar med varandra.

Få gratis prisförslag

Vi översätter från i princip alla elektroniska format och kan i de flesta fall bibehålla exakt samma format och layout som i källdokumentet.
Inga problem. Vi kan till och med arbeta direkt i din webbsidas källkod. På begäran kan vi även ladda upp dina filer direkt till internet, redo för navigering.

Ja, en testöversättning kan erbjudas, antingen i form av ett pilotprojekt eller ett kostnadsfritt test. Det bästa sättet att testa TOTAL är med ett pilotprojekt, vanligtvis en kort text som översätts till alla språk du behöver. Ett pilotprojekt gör det möjligt för oss att ägna samma tid och resurser till översättningen som vi gör i normala fall och därmed blir resultatet mera representativt. Testöversättningar är begränsade vad gäller längd och språkkombinationer. Var god kontakta oss för vidare information.

Detta beror på dokumentets storlek. För brådskande jobb, tala bara om när du behöver det!

Tiden det tar är beroende av tjänsten du behöver. Vi kan leverera upp till 2 000 ord per arbetsdag och språkkombination.

TOTAL erbjuder oslagbara returneringstider, med levererans redan nästa dag, under veckoslut eller till och med samma dag, beroende på antalet ord och tillgängligheten för våra översättare.

Vår standardleverans är på runt 1 500 översatta ord per arbetsdag och språkkombination, men vi kan ofta öka antalet ord om du har ett särskilt brådskande arbete.

I normala fall, ja. Vi kan använda upp till 20 översättare samtidigt och har tidigare hanterat projekt som krävde en arbetstakt på 50 000 ord per dag (ungefär 200 sidor per dag).

Vår databas med översättare och korrekturläsare omfattar hundratals språkkombinationer. När det gäller ovanliga kombinationer kommer vår lingvistavdelning att kontakta, testa och rekrytera professionella översättare för önskad språkkombination och expertkunskap.

Vi förstår skillnaderna mellan språkvarianter, såväl som betydelsen av att använda korrekt variant, och i vårt nätverk av översättare ingår lingvister som kan översätta till och från de flesta språkvarianter.

TOTAL kan hantera ett mycket stort antal språkkombinationer på samma gång. Vårt globala nätverk av översättare och korrekturläsare täcker hundratals kombinationer. Dessutom möjliggör ces översättningsteknik att ett obegränsat antal översättare kan arbeta på en enskild fil samtidigt, synkroniserat över flera språkkombinationer.

Ja, vi kan översätta och leverera PDF-filer. Eftersom PDF-filer inte alltid innehåller redigerbar text, kan det hända att den slutgiltiga layouten inte överensstämmer exakt med det ursprungliga källdokumentet.

Utöver översättningar kan TOTAL erbjuda ett brett utbud av relaterade tjänster. Våra kompletterande tjänster omfattar korrekturläsning, språkgranskning, redigering, omskrivning och textanalys.

Tyvärr inte. Vi specialiserar oss uteslutande på textöversättningar.

Tolkning handlar om konvertering av talat språk, medan översättning avser konvertering av skriftligt material.

error:
TOTAL
Search