TOTAL översättningsbyrå

Vad talar man för språk och dialekter i Bernstorp?

Språklig mångfald i Bernstorp: En dynamisk språklig mötesplats

Stadsdelen Bernstorp i Malmö präglas av en rik språklig mångfald. Invånare, turister och andra talar en rad olika språk, vilket skapar en dynamisk och kosmopolitisk atmosfär. I denna artikel presenteras en översikt av de språk som talas i Bernstorp, med fokus på ortens språkmässiga historia och hur språken har varit till nytta för orten.

Språken i Bernstorp

I Bernstorp talas en rad olika språk, både svenska och utländska. De vanligaste språken förutom svenska är:

 • Arabiska: Talas av en stor grupp invånare med arabisk bakgrund.
 • Somaliska: Talas av en betydande grupp somaliska flyktingar och invandrare.
 • Polska: Talas av en växande grupp polska invandrare.
 • Bosniska, kroatiska och serbiska: Talas av invånare med bakgrund i forna Jugoslavien.
 • Engelska: Talas av turister, internationella studenter och personer som jobbar i internationella företag.

Utöver dessa vanliga språk talas även en rad andra språk i Bernstorp, bland annat dari, kurdiska, turkiska, persiska, thailändska och vietnamesiska.

Språkmässig historia

Bernstorp har en lång historia av språklig mångfald. Redan under 1800-talet kom många invandrare till området, bland annat tyskar och danskar. Under 1900-talet kom ytterligare invandrarvågor, bland annat från Italien, Jugoslavien och Polen. De senaste decennierna har präglats av en ökad invandring från Somalia, arabvärlden och Östeuropa.

Språkens nytta

Den språkliga mångfalden i Bernstorp har en rad positiva effekter för orten. Språken:

 • Ökar den kulturella förståelsen: Att lära sig om andra språk och kulturer kan bidra till ökad tolerans och respekt för olikheter.
 • Skapar nya möjligheter: Språkkunskaper kan ge invånare i Bernstorp bättre möjligheter på arbetsmarknaden och i kontakten med andra.
 • Berikar orten: Den språkliga mångfalden gör Bernstorp till en mer dynamisk och intressant plats att bo och leva i.

Fem ytterligare språk

Utöver de språk som nämnts ovan talas även följande språk i Bernstorp:

 • Franska: Talas av turister, fransktalande invånare och personer som jobbar i internationella organisationer.
 • Spanska: Talas av turister, spanskspråkiga invånare och personer som jobbar i internationella företag.
 • Ryska: Talas av invånare med rysk bakgrund.
 • Kinesiska: Talas av en växande grupp kinesiska invandrare.
 • Japanska: Talas av turister och japansktalande invånare.

Sammanfattning

Språklig mångfald är en viktig del av Bernstorps identitet. De många språken som talas i orten bidrar till en dynamisk och kosmopolitisk atmosfär, ökar den kulturella förståelsen och skapar nya möjligheter för invånare och turister.

Få gratis prisförslag

Vi översätter från i princip alla elektroniska format och kan i de flesta fall bibehålla exakt samma format och layout som i källdokumentet.
Inga problem. Vi kan till och med arbeta direkt i din webbsidas källkod. På begäran kan vi även ladda upp dina filer direkt till internet, redo för navigering.

Ja, en testöversättning kan erbjudas, antingen i form av ett pilotprojekt eller ett kostnadsfritt test. Det bästa sättet att testa TOTAL är med ett pilotprojekt, vanligtvis en kort text som översätts till alla språk du behöver. Ett pilotprojekt gör det möjligt för oss att ägna samma tid och resurser till översättningen som vi gör i normala fall och därmed blir resultatet mera representativt. Testöversättningar är begränsade vad gäller längd och språkkombinationer. Var god kontakta oss för vidare information.

Detta beror på dokumentets storlek. För brådskande jobb, tala bara om när du behöver det!

Tiden det tar är beroende av tjänsten du behöver. Vi kan leverera upp till 2 000 ord per arbetsdag och språkkombination.

TOTAL erbjuder oslagbara returneringstider, med levererans redan nästa dag, under veckoslut eller till och med samma dag, beroende på antalet ord och tillgängligheten för våra översättare.

Vår standardleverans är på runt 1 500 översatta ord per arbetsdag och språkkombination, men vi kan ofta öka antalet ord om du har ett särskilt brådskande arbete.

I normala fall, ja. Vi kan använda upp till 20 översättare samtidigt och har tidigare hanterat projekt som krävde en arbetstakt på 50 000 ord per dag (ungefär 200 sidor per dag).

Vår databas med översättare och korrekturläsare omfattar hundratals språkkombinationer. När det gäller ovanliga kombinationer kommer vår lingvistavdelning att kontakta, testa och rekrytera professionella översättare för önskad språkkombination och expertkunskap.

Vi förstår skillnaderna mellan språkvarianter, såväl som betydelsen av att använda korrekt variant, och i vårt nätverk av översättare ingår lingvister som kan översätta till och från de flesta språkvarianter.

TOTAL kan hantera ett mycket stort antal språkkombinationer på samma gång. Vårt globala nätverk av översättare och korrekturläsare täcker hundratals kombinationer. Dessutom möjliggör ces översättningsteknik att ett obegränsat antal översättare kan arbeta på en enskild fil samtidigt, synkroniserat över flera språkkombinationer.

Ja, vi kan översätta och leverera PDF-filer. Eftersom PDF-filer inte alltid innehåller redigerbar text, kan det hända att den slutgiltiga layouten inte överensstämmer exakt med det ursprungliga källdokumentet.

Utöver översättningar kan TOTAL erbjuda ett brett utbud av relaterade tjänster. Våra kompletterande tjänster omfattar korrekturläsning, språkgranskning, redigering, omskrivning och textanalys.

Tyvärr inte. Vi specialiserar oss uteslutande på textöversättningar.

Tolkning handlar om konvertering av talat språk, medan översättning avser konvertering av skriftligt material.

error:
TOTAL
Search