TOTAL översättningsbyrå

Vad talar man för språk och dialekter i Ärtholmen?

Språklig variation på Ärtholmen: En mötesplats för kulturer och tungomål

Ärtholmen, en stadsdel i Malmö, präglas av en fascinerande språklig mångfald. Invånare, turister och andra tillfälliga besökare för med sig en palett av språk och dialekter som speglar både ortens historia och dess nutida karaktär.

En historisk språklig blandning

Ärtholmens historia präglas av maritim verksamhet och handel, vilket har lockat människor från diverse kulturer och språkområden. Redan under medeltiden var området en mötesplats för sjömän från Skandinavien, Baltikum och kontinenten. Detta ledde till en tidig blandning av svenska, danska, tyska och andra språk.

Under 1800-talet och 1900-talets industrialisering kom nya språkgrupper till Ärtholmen. Inflyttare från Italien, Polen och Jugoslavien bidrog till en ännu större språklig variation i stadsdelen.

Språklig mångfald idag

Idag talas en mängd olika språk på Ärtholmen. De vanligaste språken är svenska, arabiska, bosniska, kurdiska och somaliska. Men man kan också höra språk som engelska, polska, spanska, thailändska och vietnamesiska.

Den språkliga variationen på Ärtholmen är en tillgång för stadsdelen. Språken berikar kulturen och skapar en unik atmosfär. De kan också vara en bro mellan olika kulturer och underlätta integrationen av nyanlända.

Språkens nytta

Språken på Ärtholmen har en praktisk nytta för både invånare och turister. Företagare i stadsdelen kan dra nytta av flerspråkig personal för att kunna kommunicera med kunder från olika språkområden.

För turister kan det vara en stor hjälp att kunna få information och service på sitt eget språk. Språkkunskaper kan också öppna dörrar till nya kulturer och ge en djupare förståelse för platsen man besöker.

Fem andra språk på Ärtholmen

Förutom de ovan nämnda språken talas även följande språk på Ärtholmen:

  • Franska: Franska har en lång historia i Sverige och talas av en minoritet i landet. På Ärtholmen finns det en franskspråkig förskola och en fransk kultförening.
  • Ryska: Ryska är ett av de vanligaste språken i Europa och talas av en stor invandrarminoritet i Sverige. På Ärtholmen finns det en ryskspråkig kyrka och en rysk kultförening.
  • Tigrinja: Tigrinja är ett språk som talas i Etiopien och Eritrea. På Ärtholmen finns det en växande tigrinskspråkig community.
  • Dari: Dari är ett språk som talas i Afghanistan. På Ärtholmen finns det en afghansk flyktingmottagning och en dari-språkig skola.
  • Urdu: Urdu är ett språk som talas i Pakistan och Indien. På Ärtholmen finns det en pakistansk moské och en urdu-språkig förening.

Språken på Ärtholmen är en spegelbild av en globaliserad värld. De visar på ortens historiska arv och dess nutida roll som en mötesplats för människor från olika kulturer. Den språkliga mångfalden är en resurs som berikar Ärtholmen och gör stadsdelen till en unik och dynamisk plats.

Få gratis prisförslag

Vi översätter från i princip alla elektroniska format och kan i de flesta fall bibehålla exakt samma format och layout som i källdokumentet.
Inga problem. Vi kan till och med arbeta direkt i din webbsidas källkod. På begäran kan vi även ladda upp dina filer direkt till internet, redo för navigering.

Ja, en testöversättning kan erbjudas, antingen i form av ett pilotprojekt eller ett kostnadsfritt test. Det bästa sättet att testa TOTAL är med ett pilotprojekt, vanligtvis en kort text som översätts till alla språk du behöver. Ett pilotprojekt gör det möjligt för oss att ägna samma tid och resurser till översättningen som vi gör i normala fall och därmed blir resultatet mera representativt. Testöversättningar är begränsade vad gäller längd och språkkombinationer. Var god kontakta oss för vidare information.

Detta beror på dokumentets storlek. För brådskande jobb, tala bara om när du behöver det!

Tiden det tar är beroende av tjänsten du behöver. Vi kan leverera upp till 2 000 ord per arbetsdag och språkkombination.

TOTAL erbjuder oslagbara returneringstider, med levererans redan nästa dag, under veckoslut eller till och med samma dag, beroende på antalet ord och tillgängligheten för våra översättare.

Vår standardleverans är på runt 1 500 översatta ord per arbetsdag och språkkombination, men vi kan ofta öka antalet ord om du har ett särskilt brådskande arbete.

I normala fall, ja. Vi kan använda upp till 20 översättare samtidigt och har tidigare hanterat projekt som krävde en arbetstakt på 50 000 ord per dag (ungefär 200 sidor per dag).

Vår databas med översättare och korrekturläsare omfattar hundratals språkkombinationer. När det gäller ovanliga kombinationer kommer vår lingvistavdelning att kontakta, testa och rekrytera professionella översättare för önskad språkkombination och expertkunskap.

Vi förstår skillnaderna mellan språkvarianter, såväl som betydelsen av att använda korrekt variant, och i vårt nätverk av översättare ingår lingvister som kan översätta till och från de flesta språkvarianter.

TOTAL kan hantera ett mycket stort antal språkkombinationer på samma gång. Vårt globala nätverk av översättare och korrekturläsare täcker hundratals kombinationer. Dessutom möjliggör ces översättningsteknik att ett obegränsat antal översättare kan arbeta på en enskild fil samtidigt, synkroniserat över flera språkkombinationer.

Ja, vi kan översätta och leverera PDF-filer. Eftersom PDF-filer inte alltid innehåller redigerbar text, kan det hända att den slutgiltiga layouten inte överensstämmer exakt med det ursprungliga källdokumentet.

Utöver översättningar kan TOTAL erbjuda ett brett utbud av relaterade tjänster. Våra kompletterande tjänster omfattar korrekturläsning, språkgranskning, redigering, omskrivning och textanalys.

Tyvärr inte. Vi specialiserar oss uteslutande på textöversättningar.

Tolkning handlar om konvertering av talat språk, medan översättning avser konvertering av skriftligt material.

error:
TOTAL
Search