TOTAL översättningsbyrå

Vad talar man för språk och dialekter i Arlöv?

Språklig variation i Arlöv: En dynamisk språklig miljö

Arlöv, en stadsdel i Malmö, präglas av en fascinerande språklig mångfald. De invånare, turister och andra som vistas i Arlöv talar en rad olika språk och dialekter, vilket skapar en dynamisk och språkinspirerande miljö.

De vanligaste språken i Arlöv

Förutom svenska, det officiella språket i Sverige, är de vanligaste språken i Arlöv:

 • Arabiska: Talas av en betydande del av Arlövs invånare med arabisk bakgrund.
 • Kurdiska: Ett annat vanligt språk i Arlöv, talat av kurdiska invånare.
 • Bosniska: Används av den bosniska befolkningsgruppen i Arlöv.
 • Turkiska: Talas av personer med turkisk bakgrund.
 • Polska: Ett av de vanligaste slaviska språken i Arlöv.

Ytterligare språk i Arlövs språkliga landskap

Förutom de ovan nämnda språken kan man i Arlöv höra en rad andra språk, bland annat:

 • Engelska: Ett globalt språk som används av turister, internationella studenter och affärsmän.
 • Dari: Talas av personer från Afghanistan.
 • Somaliska: Används av den somaliska befolkningsgruppen i Arlöv.
 • Tigrinska: Ett språk som talas av personer från Etiopien.
 • Persiska: Används av personer med iransk bakgrund.

Språklig historia och nytta

Arlövs språkliga historia speglar stadens demografiska förändringar. Under 1900-talet kom många invandrare från olika delar av världen till Arlöv, vilket bidrog till en ökad språklig mångfald. Idag är Arlöv en stadsdel med en rik språklig variation, och denna mångfald ses som en tillgång. Språken i Arlöv:

 • Underlättar kommunikation och integration: Att kunna tala samma språk som andra underlättar kommunikation och skapar en känsla av gemenskap.
 • Bidrar till kulturell förståelse: De olika språken ger insikter i olika kulturer och traditioner.
 • Ökar arbetsmarknadens möjligheter: Att behärska flera språk kan vara en merit på arbetsmarknaden.
 • Gör Arlöv till en mer attraktiv plats: Den språkliga mångfalden gör Arlöv till en mer dynamisk och intressant plats att leva och bo i.

Sammanfattning

Arlövs språkliga landskap är en dynamisk och fascinerande blandning av olika språk och dialekter. Denna mångfald är en tillgång för stadsdelen och bidrar till en rikare och mer intressant miljö för alla som bor, arbetar och besöker Arlöv.

Få gratis prisförslag

Vi översätter från i princip alla elektroniska format och kan i de flesta fall bibehålla exakt samma format och layout som i källdokumentet.
Inga problem. Vi kan till och med arbeta direkt i din webbsidas källkod. På begäran kan vi även ladda upp dina filer direkt till internet, redo för navigering.

Ja, en testöversättning kan erbjudas, antingen i form av ett pilotprojekt eller ett kostnadsfritt test. Det bästa sättet att testa TOTAL är med ett pilotprojekt, vanligtvis en kort text som översätts till alla språk du behöver. Ett pilotprojekt gör det möjligt för oss att ägna samma tid och resurser till översättningen som vi gör i normala fall och därmed blir resultatet mera representativt. Testöversättningar är begränsade vad gäller längd och språkkombinationer. Var god kontakta oss för vidare information.

Detta beror på dokumentets storlek. För brådskande jobb, tala bara om när du behöver det!

Tiden det tar är beroende av tjänsten du behöver. Vi kan leverera upp till 2 000 ord per arbetsdag och språkkombination.

TOTAL erbjuder oslagbara returneringstider, med levererans redan nästa dag, under veckoslut eller till och med samma dag, beroende på antalet ord och tillgängligheten för våra översättare.

Vår standardleverans är på runt 1 500 översatta ord per arbetsdag och språkkombination, men vi kan ofta öka antalet ord om du har ett särskilt brådskande arbete.

I normala fall, ja. Vi kan använda upp till 20 översättare samtidigt och har tidigare hanterat projekt som krävde en arbetstakt på 50 000 ord per dag (ungefär 200 sidor per dag).

Vår databas med översättare och korrekturläsare omfattar hundratals språkkombinationer. När det gäller ovanliga kombinationer kommer vår lingvistavdelning att kontakta, testa och rekrytera professionella översättare för önskad språkkombination och expertkunskap.

Vi förstår skillnaderna mellan språkvarianter, såväl som betydelsen av att använda korrekt variant, och i vårt nätverk av översättare ingår lingvister som kan översätta till och från de flesta språkvarianter.

TOTAL kan hantera ett mycket stort antal språkkombinationer på samma gång. Vårt globala nätverk av översättare och korrekturläsare täcker hundratals kombinationer. Dessutom möjliggör ces översättningsteknik att ett obegränsat antal översättare kan arbeta på en enskild fil samtidigt, synkroniserat över flera språkkombinationer.

Ja, vi kan översätta och leverera PDF-filer. Eftersom PDF-filer inte alltid innehåller redigerbar text, kan det hända att den slutgiltiga layouten inte överensstämmer exakt med det ursprungliga källdokumentet.

Utöver översättningar kan TOTAL erbjuda ett brett utbud av relaterade tjänster. Våra kompletterande tjänster omfattar korrekturläsning, språkgranskning, redigering, omskrivning och textanalys.

Tyvärr inte. Vi specialiserar oss uteslutande på textöversättningar.

Tolkning handlar om konvertering av talat språk, medan översättning avser konvertering av skriftligt material.

error:
TOTAL
Sök