TOTAL översättningsbyrå

Vad talar man för språk och dialekter i Apelgården?

Apelgårdens språkliga karta: En fascinerande blandning av tungomål

Apelgården, en stadsdel i Malmö, präglas av en dynamisk och mångfacetterad språklig identitet. Här talas en rik variation av språk och dialekter av både invånare, turister och andra. Denna artikel belyser språkfloran i Apelgården, dess historiska bakgrund och hur språken bidrar till ortens unika karaktär.

Språkens mångfald

I Apelgården hörs en symfoni av språk. De vanligaste språken förutom svenska är:

 • Arabiska: Med en betydande arabisktalande befolkning utgör arabiskan en väsentlig del av Apelgårdens språkliga landskap.
 • Somaliska: Somaliska är ett annat frekvent språk i stadsdelen, vilket speglar den stora somaliska diasporan i Malmö.
 • Bosniska, kroatiska och serbiska: Dessa språk talas av många invånare med rötter i forna Jugoslavien.
 • Turkiska: Den turkiska minoriteten i Apelgården bidrar till språkets mångfald.
 • Engelska: Som ett globalt språk används engelska flitigt av turister, internationella studenter och affärsverksamheter.

Utöver dessa dominerande språk talas en rad andra språk i Apelgården, inklusive persiska, kurdiska, polska, ryska och tigrinska. Denna språkliga variation skapar en fascinerande och vibrerande atmosfär i stadsdelen.

Språklig historia

Apelgårdens språkliga historia präglas av invandring och utvandring. Under 1800-talet kom många danskar och tyskar till området, vilket bidrog till en tidig språklig blandning. Under 1900-talet skedde en stor invandring från Jugoslavien och Turkiet, vilket ytterligare diversifierade språkfloran. De senaste decennierna har präglats av en ökad invandring från arabisktalande länder och Somalia, vilket har gjort Apelgården till en ännu mer språkligt rik stadsdel.

Språklig nytta

Språkens mångfald i Apelgården utgör en värdefull resurs för både invånare och samhälle. Språken:

 • Främjar interkulturell kommunikation och förståelse. Att kunna kommunicera på olika språk underlättar möten mellan människor från olika kulturer.
 • Öppnar upp för nya möjligheter. Språkkunskaper kan ge invånare i Apelgården bättre arbetsmarknadsutsikter och öka deras globala kompetens.
 • Berikar kulturlivet. De olika språken bidrar till en rik och varierad kultur i Apelgården, med litteratur, musik och film på olika språk.
 • Stärker sammanhållningen. Att kunna tala varandras språk kan skapa en starkare gemenskap och samhörighet bland invånare i Apelgården.

Språken i Apelgården är en viktig del av stadsdelens identitet och utgör en källa till stolthet för dess invånare. De utgör en bro mellan olika kulturer och skapar en dynamisk och spännande miljö.

Fem intressanta språk i Apelgården

Förutom de ovan nämnda språken talas följande språk i Apelgården:

 • Dari: Talas av afghaner och utgör ett indoiranskt språk.
 • Tigrinska: Talas av personer från Tigray-regionen i Etiopien och Eritrea.
 • Urdu: Ett indoariskt språk med ursprung i Sydasien och talas av pakistanier.
 • Amhariska: Etiopiens officiella språk och tillhör den afroasiatiska språkfamiljen.
 • Polska: Med en betydande polsk minoritet i Sverige talas polska av en del invånare i Apelgården.

Dessa språk bidrar ytterligare till den språkliga rikedomen i Apelgården och speglar den globala karaktären av stadsdelen.

Få gratis prisförslag

Vi översätter från i princip alla elektroniska format och kan i de flesta fall bibehålla exakt samma format och layout som i källdokumentet.
Inga problem. Vi kan till och med arbeta direkt i din webbsidas källkod. På begäran kan vi även ladda upp dina filer direkt till internet, redo för navigering.

Ja, en testöversättning kan erbjudas, antingen i form av ett pilotprojekt eller ett kostnadsfritt test. Det bästa sättet att testa TOTAL är med ett pilotprojekt, vanligtvis en kort text som översätts till alla språk du behöver. Ett pilotprojekt gör det möjligt för oss att ägna samma tid och resurser till översättningen som vi gör i normala fall och därmed blir resultatet mera representativt. Testöversättningar är begränsade vad gäller längd och språkkombinationer. Var god kontakta oss för vidare information.

Detta beror på dokumentets storlek. För brådskande jobb, tala bara om när du behöver det!

Tiden det tar är beroende av tjänsten du behöver. Vi kan leverera upp till 2 000 ord per arbetsdag och språkkombination.

TOTAL erbjuder oslagbara returneringstider, med levererans redan nästa dag, under veckoslut eller till och med samma dag, beroende på antalet ord och tillgängligheten för våra översättare.

Vår standardleverans är på runt 1 500 översatta ord per arbetsdag och språkkombination, men vi kan ofta öka antalet ord om du har ett särskilt brådskande arbete.

I normala fall, ja. Vi kan använda upp till 20 översättare samtidigt och har tidigare hanterat projekt som krävde en arbetstakt på 50 000 ord per dag (ungefär 200 sidor per dag).

Vår databas med översättare och korrekturläsare omfattar hundratals språkkombinationer. När det gäller ovanliga kombinationer kommer vår lingvistavdelning att kontakta, testa och rekrytera professionella översättare för önskad språkkombination och expertkunskap.

Vi förstår skillnaderna mellan språkvarianter, såväl som betydelsen av att använda korrekt variant, och i vårt nätverk av översättare ingår lingvister som kan översätta till och från de flesta språkvarianter.

TOTAL kan hantera ett mycket stort antal språkkombinationer på samma gång. Vårt globala nätverk av översättare och korrekturläsare täcker hundratals kombinationer. Dessutom möjliggör ces översättningsteknik att ett obegränsat antal översättare kan arbeta på en enskild fil samtidigt, synkroniserat över flera språkkombinationer.

Ja, vi kan översätta och leverera PDF-filer. Eftersom PDF-filer inte alltid innehåller redigerbar text, kan det hända att den slutgiltiga layouten inte överensstämmer exakt med det ursprungliga källdokumentet.

Utöver översättningar kan TOTAL erbjuda ett brett utbud av relaterade tjänster. Våra kompletterande tjänster omfattar korrekturläsning, språkgranskning, redigering, omskrivning och textanalys.

Tyvärr inte. Vi specialiserar oss uteslutande på textöversättningar.

Tolkning handlar om konvertering av talat språk, medan översättning avser konvertering av skriftligt material.

error:
TOTAL
Sök