TOTAL översättningsbyrå

Vad talar man för språk och dialekter i Älvsala?

Älvsala: En språklig mötesplats

Älvsala, beläget i Värmdö kommun, har en rik språklig historia och nutid. Byn präglas av en mångfald av språk och dialekter som talas av invånare, turister och andra.

Språkens historia i Älvsala

Från vikingatiden och framåt har Älvsala varit en handelsplats och en mötesplats för människor från olika kulturer. Detta har haft en stor inverkan på byns språkliga mångfald. Under 1600-talet etablerade sig finska bönder i området, vilket bidrog till att finska blev ett etablerat språk i Älvsala. Under 1800-talet ökade inflyttningen från Sverige, vilket ledde till att svenska blev det dominerande språket.

Språkmångfald i nutida Älvsala

Idag talas en rad olika språk i Älvsala, förutom svenska och finska. De vanligaste språken bland invånarna är:

 • Engelska: Det globala språket engelska används ofta i turistnäringen och i kommunikation med personer från andra länder.
 • Tyska: Tyska turister utgör en stor del av besökarna i Älvsala, vilket gör att tyska är ett vanligt språk i byn.
 • Polska: En del av invandrarbefolkningen i Älvsala har polska som modersmål.
 • Ryska: Ryska talas av en mindre grupp invånare i Älvsala.

Förutom dessa språk talas även arabiska, spanska, italienska, franska och kinesiska av invånare och turister i Älvsala.

Språkens betydelse för Älvsala

Språkmångfalden i Älvsala har en rad positiva effekter på byn. Den bidrar till:

 • En ökad kulturell förståelse: Att lära sig om andra språk och kulturer kan leda till ökad tolerans och respekt för olikheter.
 • En attraktivare turistort: Att kunna erbjuda service på flera språk gör Älvsala till en mer attraktiv turistort för internationella besökare.
 • Ett mer dynamiskt samhälle: Språkmångfald kan bidra till ett mer dynamiskt och kreativt samhälle.

Språken i Älvsala är en värdefull resurs för byn och dess invånare. De bidrar till en rik och varierad kultur och gör Älvsala till en attraktiv och dynamisk plats att leva och besöka.

Fem ytterligare språk som talas i Älvsala

 • Somaliska: En del av invandrarbefolkningen i Älvsala har somaliska som modersmål.
 • Dari: Dari talas av en mindre grupp invånare i Älvsala som har flytt från Afghanistan.
 • Kurdiska: Kurdiska talas av en mindre grupp invånare i Älvsala.
 • Tigrinja: Tigrinja talas av en mindre grupp invånare i Älvsala som har flytt från Eritrea.
 • Vietnamesiska: Vietnamesiska talas av en mindre grupp invånare i Älvsala.

Älvsala är en by med en rik språklig historia och nutid. Språkmångfalden i byn är en värdefull resurs som bidrar till en dynamisk och attraktiv kultur.

Få gratis prisförslag

Vi översätter från i princip alla elektroniska format och kan i de flesta fall bibehålla exakt samma format och layout som i källdokumentet.
Inga problem. Vi kan till och med arbeta direkt i din webbsidas källkod. På begäran kan vi även ladda upp dina filer direkt till internet, redo för navigering.

Ja, en testöversättning kan erbjudas, antingen i form av ett pilotprojekt eller ett kostnadsfritt test. Det bästa sättet att testa TOTAL är med ett pilotprojekt, vanligtvis en kort text som översätts till alla språk du behöver. Ett pilotprojekt gör det möjligt för oss att ägna samma tid och resurser till översättningen som vi gör i normala fall och därmed blir resultatet mera representativt. Testöversättningar är begränsade vad gäller längd och språkkombinationer. Var god kontakta oss för vidare information.

Detta beror på dokumentets storlek. För brådskande jobb, tala bara om när du behöver det!

Tiden det tar är beroende av tjänsten du behöver. Vi kan leverera upp till 2 000 ord per arbetsdag och språkkombination.

TOTAL erbjuder oslagbara returneringstider, med levererans redan nästa dag, under veckoslut eller till och med samma dag, beroende på antalet ord och tillgängligheten för våra översättare.

Vår standardleverans är på runt 1 500 översatta ord per arbetsdag och språkkombination, men vi kan ofta öka antalet ord om du har ett särskilt brådskande arbete.

I normala fall, ja. Vi kan använda upp till 20 översättare samtidigt och har tidigare hanterat projekt som krävde en arbetstakt på 50 000 ord per dag (ungefär 200 sidor per dag).

Vår databas med översättare och korrekturläsare omfattar hundratals språkkombinationer. När det gäller ovanliga kombinationer kommer vår lingvistavdelning att kontakta, testa och rekrytera professionella översättare för önskad språkkombination och expertkunskap.

Vi förstår skillnaderna mellan språkvarianter, såväl som betydelsen av att använda korrekt variant, och i vårt nätverk av översättare ingår lingvister som kan översätta till och från de flesta språkvarianter.

TOTAL kan hantera ett mycket stort antal språkkombinationer på samma gång. Vårt globala nätverk av översättare och korrekturläsare täcker hundratals kombinationer. Dessutom möjliggör ces översättningsteknik att ett obegränsat antal översättare kan arbeta på en enskild fil samtidigt, synkroniserat över flera språkkombinationer.

Ja, vi kan översätta och leverera PDF-filer. Eftersom PDF-filer inte alltid innehåller redigerbar text, kan det hända att den slutgiltiga layouten inte överensstämmer exakt med det ursprungliga källdokumentet.

Utöver översättningar kan TOTAL erbjuda ett brett utbud av relaterade tjänster. Våra kompletterande tjänster omfattar korrekturläsning, språkgranskning, redigering, omskrivning och textanalys.

Tyvärr inte. Vi specialiserar oss uteslutande på textöversättningar.

Tolkning handlar om konvertering av talat språk, medan översättning avser konvertering av skriftligt material.

error:
TOTAL
Search