Vad gör översättning så svårt? 11 faktorer att ta hänsyn till

Innehållsförteckning

Vad gör översättning så svårt? Varför är vissa ord svårare att översätta än andra? Varför har maskinöversättning fortfarande problem med precisionen?

När du försöker översätta något, inklusive din webbplats, kan du ofta stöta på problem med att överföra ord och betydelser från ett språk till ett annat. Även om man använder samma ord kan slutresultatet visa sig vara felaktigt eller otillräckligt.

Den främsta anledningen till det är att språk inte existerar i ett vakuum. Förutom att de har sina egna individuella särdrag ingår de i ett komplext system av kultur och sammanhang där de har utvecklats och används. Det är något man alltid måste vara medveten om när man översätter från ett språk till ett annat.

För att hjälpa dig att förstå vad det är som gör att översättningar ibland är svåra, kommer vi i det här inlägget att gå igenom vanliga faktorer som bidrar till det. Vi hoppas att det hjälper dig att bättre förstå komplexiteten i översättningsarbetet och att du blir medveten om vad du själv bör tänka på när du översätter.

Inre språkliga egenskaper

Ett av de första hindren för översättning är språket i sig. Det finns inre egenskaper hos språk som gör det svårt att förmedla samma innebörd i två olika språk. Här är några av dem.

Olika grammatiska strukturer

Olika språk har sina egna grammatiska särdrag. Till exempel är det ett gissel för alla som studerar tyska att det finns så många olika artiklar. Det engelska ordet ”the” kan, beroende på vilken mening det förekommer i och vilket genus det ord det beskriver har, vara ”der”, ”die”, ”das”, ”dem”, ”den”, eller ”des”.

På samma sätt kan ”a” och ”an” förekomma som ”ein”, ”eine”, ”einen”, ”einem”, ”eines”, eller ”einer”. Eftersom engelskan inte har något substantivgenus är denna aspekt av språket mycket enklare.

Ett annat exempel på grammatiska skillnader är ordföljden subjekt-verb-objekt kontra subjekt-objekt-verb. När man översätter mellan två språk där den grundläggande meningsbyggnaden inte är densamma, krävs det en hel del omarrangemang för att få meningen rätt.

Redan det faktum att det finns sådana skillnader gör det svårt att översätta. Översättare, både människor och maskiner, måste ta hänsyn till dem för att kunna producera korrekta översättningar.

Idiom, ordspråk och uttryck

De mer visuella och metaforiska delarna av språken utgör också ofta en utmaning. För det första är de svåra att översätta eftersom deras betydelse är skild från de ord de innehåller.

På engelska är det till exempel vanligt att önska någon lycka till genom att säga ”break a leg”, särskilt inom teatervärlden. Om man tar detta bokstavligt uttrycker naturligtvis själva frasen raka motsatsen till vad den har kommit att betyda. Om du inte är bekant med just det uttrycket kan du missförstå det helt och hållet.

En annan svårighet är att även om man förstår uttrycken så är de ofta svåra att översätta till ett annat språk. De är ofta rotade i ett visst språks kultur och historia och har ingen direkt motsvarighet.

Ibland förekommer samma idiom eller idiom med samma betydelse. På tyska säger man till exempel ”Hals- und Beinbruch” i stället för ”bryt ett ben”, vilket fritt översatt betyder ”fraktur på nacke och ben”. Ofta måste man dock hitta indirekta sätt att uttrycka betydelsen av ett idiom. Detta är en process som kallas transkreation, där du förmedlar samma koncept på målspråket samtidigt som du använder dess egna ord. Det används ofta i samband med reklamkampanjer.

Polysemi: Ord med ett brett spektrum av betydelser

Polysemi innebär att ett ord eller en fras har flera betydelser. Detta är faktiskt ganska vanligt och här kommer ett lite humoristiskt exempel på det.

Det finns dock många andra fall. Tänk bara på hur många olika saker de engelska orden ”get”, ”do” och ”put” kan betyda. ”Bank”, är ett annat exempel. Det kan både beteckna en finansiell institution, kanten på en flod eller något att sitta på.

På grund av polysemi kan det vara svårt att välja rätt betydelse för ett visst ord. Det är därför bokstavliga översättningar inte alltid fungerar och man alltid måste ta hänsyn till i vilket sammanhang ett ord förekommer. Mer om detta nedan.

Homonymer: Ord som låter likadant

I likhet med polysemi är homonymer ord som har samma stavning eller uttal men olika betydelser. Även dessa kan bidra till att försvåra översättningen.

Detta gäller särskilt för talat språk. Tänk bara på de olika betydelserna av ”to”, ”too” och ”two”, men ändå uttalas de på samma sätt. På kinesiska uttalas dessutom ordet för tredje person singularis (han, hon, det) alltid ”ta”. Därför kan du inte alltid veta vilket kön någon pratar om eller ens om de pratar om ett djur, när det inte är stavat och utan ytterligare sammanhang.

Små saker som dessa kan leda till problem när man konverterar text från ett språk till ett annat.

Humor och sarkasm

En annan sak som kan vara mycket svår att förmedla i en översättning är humor. Detta gäller särskilt ordvitsar, som bygger på ordspel och som oftast helt enkelt inte fungerar på något annat språk än originalspråket. Här är ett engelskt exempel:

Can February March? No, but April May.

Försök att dra det skämtet på ett språk där orden för årets tredje och femte månad inte också råkar vara verb. Det går inte.

Dessutom kan humor vara mycket kontextuell och förankrad i en viss kultur eller till och med tid. Shakespeare, till exempel, använder ofta referenser till män som ”horned” i sina pjäser. På hans tid var detta en metafor för någon vars fru är otrogen mot honom, något som moderna läsare kanske inte förstår utan förklaring. Men Shakespeares ursprungliga publik kände förmodligen till det och var med på skämtet.

Slutligen har sarkasm samma problem som idiom. När det tas för vad det är, av någon som inte behärskar ett visst språk eller som saknar sammanhang, kan det ofta uppfattas som motsatsen. Uttrycket ”yeah, that’s great” kan betyda väldigt olika saker beroende på ditt ansiktsuttryck och hur du uttalar det.

Falska vänner, översättarens fiende

Falska vänner är ord som verkar vara lika på två språk men som egentligen inte är det. Om du inte är uppmärksam på det kan det leda dig in på fel spår.

Något som till exempel fick mig att tappa fattningen i gymnasiet var att de engelska orden ”who” och ”where” är ”wer” respektive ”wo” på tyska. I grund och botten är det precis tvärtom. Eftersom jag missade just den lektion där detta förklarades på grund av att jag var sjuk, förstörde jag hela min läxa tack vare dessa falska vänner (något som tydligen traumatiserar mig än i dag).

Ett annat exempel på en falsk vän är det tyska ordet ”sensibel”. Man skulle kunna tro att det motsvarar engelskans ”sensible”, eller hur? Dess faktiska betydelse är dock ”känslig”.

Slang

Och så finns det slang. Det bygger till stor del på konventioner och kan ge ord helt nya betydelser. Men om du inte är en del av den grupp som kom överens om den nya betydelsen kan du missförstå det helt och hållet.

Det fanns till exempel en tid då ”radical” var ett ord med positiva konnotationer och betydde lika mycket som ”cool” eller ”fantastisk”. Fråga dem här personerna:

Nuförtiden är det svårt att hitta ett sammanhang där någon använder ”radical” för att uttrycka något bra, särskilt inom politiken. Andra exempel där slang vänder på ords ursprungliga betydelse är ”sick” och ”wicked”.

En annan sak att vara uppmärksam på under översättningen.

Regionala dialekter

Ett annat problem är att språk inte ens är kongruenta inom sig själva. De kan skilja sig mycket åt mellan olika regioner som talar dem. Tänk bara på skillnaderna mellan amerikansk och brittisk engelska.

Detta kan dock även ske inom ett och samma land. Min kinesiskalärare på universitetet sa en gång att när han, som är infödd Beijinger, åker till Shanghai kan han bara förstå 40% av den lokala dialekten.

Knappt hälften! Och det är en infödd kines. Hur ska du, som inte är infödd, kunna klara dig bättre än så? Alltså, underskatta inte regionala skillnader som en viktig faktor för vad som gör översättning svårt.

Kulturell bakgrund och sammanhang

Vi har redan berört betydelsen av kultur och sammanhang för språk och översättning. I det här avsnittet vill vi fördjupa oss lite mer i detta ämne.

Ord som inte går att översätta

Ett specifikt skäl till att vissa ord är svårare att översätta till ett annat språk är att de kan beskriva ett begrepp som inte finns i samma form någon annanstans. Vill du höra några exempel? Här har vi några:

  • Komorebi (japanska) — Ett ord för att beskriva solljuset som strålar genom trädens blad.
  • Dominguero (spanska) —Någon som lever i konstant ”semesterläge” och alltid är på jakt efter nästa resa eller äventyr.
  • Kummerspeck (tyska) — Den vikt man lägger på sig på grund av att man är ledsen eller deprimerad, särskilt efter hjärtesorg. Det betyder bokstavligen ”sorgbacon”.

Som du säkert förstår har dessa ord ingen direkt motsvarighet i andra språk. För att översätta dem krävs därför förklaringar eller approximationer.

Kulturellt sammanhang

Utöver ovanstående kan vissa ord och fraser vara särskilt utmanande att översätta på grund av de kulturella särdrag som de är rotade i. Vi har redan talat om humor, som kan vara mycket specifik för en plats och till och med tid. Det finns dock andra sätt på vilka kulturen kan påverka språket.

Till exempel har både turkiska och mandarinkinesiska, som kommer från kulturer där familjeband är mycket viktiga, specifika ord för nästan alla nivåer av familjerelationer.

Medan man på andra språk, till exempel engelska, använder beskrivningar som ”min farbror, som är min fars yngre bror”, har dessa språk ett specifikt ord för att beskriva just denna familjerelation.

Men det finns också andra fall där man kan se kulturella sammanhang i språket. Inuiterna är kända för att ha många ord för att beskriva olika typer av snö, något som helt klart kommer från den miljö de levde och lever i (förresten har skottarna enligt uppgift mer än 400 sådana ord).

På grund av dessa skillnader är översättning ofta en kompromiss mellan att respektera källtexten och att anpassa den så att den blir begriplig på ett annat språk och i en annan kultur.

Kulturella känsligheter

Ett annat sätt på vilket kultur spelar en roll när det gäller att försvåra översättning är vad olika kulturer kan uppfatta som respektlöst eller förolämpande.

Till exempel kan snabbmatsföretag använda ”100% nötkött” som ett tecken på kvalitet när de marknadsför sina varor i andra länder, men i Indien, där kor är vördade djur, skulle denna typ av kampanj inte gå långt. Här måste du hitta andra sätt att översätta påståendet om hög kvalitet till en indisk publik.

Dessa typer av skillnader gör det svårt att säkerställa att översättningarna inte bara är korrekta utan också respektfulla och tar hänsyn till målgruppens värderingar och övertygelser. Du måste inte bara vara uppmärksam på den bokstavliga betydelsen av ord och fraser utan också ta hänsyn till det kulturella sammanhang i vilket de förekommer.

Gör inte översättning svårare än vad det behöver vara

Att översätta språk är en komplicerad process på grund av deras särdrag, kulturella skillnader och vikten av sammanhang. Det är viktigt att inte bara omvandla orden utan också bevara den övergripande betydelsen på ett sätt som användare av målspråket kan förstå.

I slutändan krävs det en kombination av språkkunskaper, kulturell känslighet och förståelse för sammanhanget för att överbrygga klyftan mellan språk och kulturer. Det är därför översättning kan vara utmanande och dess process förtjänar respekt och uppmärksamhet.

Men om du ska översätta din webbplats bör du välja en översättningsbyrå du kan lita på.

error: Innehållet är skyddat

CE

Sök