TOTAL översättningsbyrå

Vad du bör fråga om innan du väljer översättningsföretag

Innehållsförteckning

Detta är vad du bör fråga dig själv innan du väljer en agentur: du vill översätta dina dokument eftersom du vill bygga upp en internationell närvaro. Översättningen är vad invånaren i det landet kommer att se. Det är mycket viktigt att du bibehåller din professionella image på alla språk. Misstag i översättningen kan kosta dig ditt företag.

Här är några frågor du bör ställa dig själv innan du väljer en översättningsagentur

Har de någon speciell inriktning? Mode, kosmetika, matlagning, teknik, ekonomi, resor, juridik, etc. Om de säger att de kan göra allting, bör du vara medveten om att det är omöjligt att kunna allt. Så i detta fall, fråga följande: hur många översättare har de och hur många års erfarenhet har de inom detta fält? Efter att översättningen har gjorts, vem korrekturläser deras arbete?

Var lärde sig översättaren språket för landet i fråga? Föddes han/hon i det landet? Om inte, vilka språkkunskaper har de? Översättaren måste ha språket som modersmål annars riskerar du att din översättning kan innehålla felaktigheter.

Om det görs ändringar i sista minuten, är de tillräckligt flexibla för att kunna hantera dessa ändringar? Det kommer att påverkas av vad du ber dem att göra. Vem kontaktar du om du har frågor?

Vilka typer av format kan de erbjuda? Word, Excel, PDF? Tar de extra betalt för HTML?

Vilka åtgärder vidtar de för att hålla dina dokument hemliga? Är de beredda att underteckna ett sekretessavtal om det är nödvändigt?

Begär att få se arbetsprover. Ännu bättre är att fråga om de kan göra en testöversättning på 100 ord/beskrivningar som du väljer. Ibland är språket så tekniskt att vissa agenturer inte kan genomföra översättningen.

Hur länge måste jag vänta innan mitt projekt är slutfört? Ett dokument med allmänt innehåll på 1500 ord kan göras på en arbetsdag. En teknisk sida kan ta längre tid. En bok på 355 sidor kan ta tre månader.

Vad kostar det? Allt från 500 kr till 50 000 kr beroende på projektets innehåll och satta tidsgränser. En hemsida på 5 sidor i Word-format är inte samma sak som 5 sidor i HTML-format. En teknisk bruksanvisning på 50 sidor skiljer sig från en som har 200 sidor. För att få en precis uppskattning måste du precisera dig. Tala om för agenturen exakt hur många sidor det handlar om eller hur många ord som behöver översättas. Försök inte att förenkla projektet. Om din hemsida är komplex med 25 sidor, bör du berätta det. Detta kommer att hjälpa översättningsföretaget att ge dig ett korrekt prisförslag och tidsgräns. Försök inte att spara på kostnaden om du tror att du kan få en broschyr på 15 sidor översatt för 1300 kr. Var realistisk. Tänk på följande sätt: hur många timmar tog det att skriva broschyren? Om ditt svar är mer än 10 timmar, ställ dig själv frågan huruvida du skulle vara beredd att arbeta 10 timmar för 1300 kr?

Välj ditt översättningsföretag baserat på kvaliteten på tjänsterna som de erbjuder dig och svaren de ger dig, inte enbart på priserna.

error:
TOTAL
Search