Vad är en lokaliseringsplattform?

Innehållsförteckning

I den moderna eran av globalisering, når företagen långt bortom geografiska gränser och riktar sina ansträngningar mot internationella målgrupper i syfte att optimera expansion och öka den ekonomiska avkastningen. Men att nå dessa olika marknader kräver mer än bara översättning av innehållet. Det kräver en omfattande lokaliseringsstrategi.

En lokaliseringsplattform spelar en viktig roll för att uppnå detta mål genom att effektivisera lokaliseringsprocessen. Den säkerställer smidig kommunikation och underlättar anpassningen av produkter och tjänster för olika kulturer och språk.

I den här artikeln kommer vi att beskriva lokaliseringsplattformarnas värld och diskutera deras betydelse.

Förstå lokaliseringsplattformar

En lokaliseringsplattform, även känd som en lokaliseringshanteringsplattform, är en specialiserad programvarulösning som är utformad för att förenkla och optimera lokaliseringsprocessen för företag och organisationer. Den fungerar som en centraliserad nätverkshubb där företag kan hantera översättning och anpassning av deras innehåll, produkter och tjänster för att tillgodose preferenser, kulturella normer och språkliga nyanser i specifika målmarknader.

Det primära målet med en lokaliseringsplattform är att säkerställa att företagets erbjudanden motsvarar lokala målgrupper som om de skapades för dem. Det innebär inte bara att översätta text utan också att anpassa bilder, valutor, datum och andra element för att passa målgruppens preferenser.

Typer av lokaliseringsplattformar

Lokaliseringsplattformar kan variera beroende på funktioner, målanvändare och omfattningen av lokaliseringen de stöder. Här är några vanliga typer:

Molnbaserade lokaliseringsplattformar

Dessa plattformar hostas i molnet, vilket gör det möjligt för användare att komma åt dem via en webbläsare. Molnbaserade plattformar erbjuder bekvämlighet eftersom de inte kräver installation och kan nås från var som helst med en internetanslutning. De är lämpliga för team som arbetar tillsammans från olika platser.

Lokala lokaliseringsplattformar

Lokala plattformar installeras och körs på organisationens egna servrar. Det här alternativet ger större kontroll över datasäkerhet och anpassning men kräver fler IT-resurser för underhåll och uppdateringar.

Translation Management Systems (TMS)

En TMS är en typ av lokaliseringsplattform som är speciellt utformad för att effektivisera och hantera arbetsflöden för översättning. De innehåller ofta funktioner som översättningsminne, terminologihantering och projekthanteringsverktyg.

System för innehållshantering (CMS) med lokaliseringsfunktioner

Vissa innehållshanteringssystem erbjuder inbyggda lokaliseringsfunktioner eller integreras med lokaliseringsplugins eller -tillägg. Dessa plattformar gör det enkelt för företag att hantera och översätta webbplatsinnehåll och digitala resurser.

Lokaliseringsplattformar för programvara

Dessa plattformar är skräddarsydda för lokalisering både med programvara och appar. De hanterar tekniska aspekter som stränghantering, resursfiler och versionskontroll för att säkerställa en smidig lokaliseringsprocess för programvaruprodukter.

Globalization Management Systems (GMS)

GMS-plattformar tar ett bredare grepp om internationalisering och omfattar inte bara översättning utan även kulturell anpassning, regionalisering och global regelstyrning.

Integrationsplattformar för maskinöversättning

Dessa plattformar integrerar maskinöversättningstekniker, som Neural Machine Translation (NMT), med mänskliga översättningar för att påskynda översättningshastigheten och minska kostnaderna.

Hybrida lokaliseringsplattformar

Hybridplattformar kombinerar funktioner från olika typer av lokaliseringsplattformar för att erbjuda en mer heltäckande lösning. En hybridplattform kan till exempel integrera TMS-funktioner med lokaliseringsfunktioner för marknadsföring.

Nyckelfunktioner i lokaliseringsplattformar

En lokaliseringsplattform är utrustad med en rad funktioner utformade för att underlätta processen med att översätta och anpassa innehåll för olika språk och kulturer. Här är några viktiga funktioner som ofta finns i en lokaliseringsplattform:

Stöd för flera plattformar

En omfattande lokaliseringsplattform kan tillgodose olika plattformar, till exempel webbplatser, mobilappar och skrivbordsprogram.

Stöd för filformat

Innehåll kan finnas i olika filformat som XML, XLIFF, JSON, etc. En mångsidig lokaliseringsplattform bör stödja ett brett utbud av filformat för att hantera olika typer av innehåll.

Stränghantering

I programvarulokalisering (applokalisering, webbplatslokalisering, etc.) är innehåll ofta uppdelat i strängar (små textenheter). Plattformen bör erbjuda effektiva stränghanteringsfunktioner för att hantera dessa komponenter effektivt.

Ordlista och översättningsminne

En ordlista är en samling nyckeltermer och deras föredragna översättningar, vilket säkerställer enhetliga översättningar. Översättningsminne lagrar tidigare översatta segment, vilket möjliggör återanvändning och upprätthåller enhetlighet inom ett projekt och över olika projekt.

Centraliserad projektledning

Lokaliseringsplattformar tillhandahåller ett centralt gränssnitt som gör det möjligt för företag att övervaka och hantera alla aspekter av lokaliseringsprocessen från en enda instrumentpanel. Den här funktionen effektiviserar projektsamarbetet och förbättrar kommunikationen mellan teammedlemmar, översättare och andra intressenter.

Innehållsöversättning och anpassning

En av de viktigaste funktionerna i en lokaliseringsplattform är dess förmåga att hantera innehållsöversättning effektivt. Det gör det möjligt för företag att översätta sina webbplatser, programvara, dokumentation, marknadsföringsmaterial och annat innehåll till flera språk samtidigt som det ursprungliga sammanhanget och avsikten bevaras.

Automatisering av samarbete och arbetsflöde

Dessa plattformar innehåller ofta samarbetsfunktioner som gör det möjligt för teammedlemmar att arbeta smidigt tillsammans. De kan tilldela uppgifter, granska översättningar, ge feedback och följa utvecklingen i realtid. Automatisering av repetitiva uppgifter minskar risken för mänskliga fel och påskyndar hela lokaliseringsprocessen.

Kvalitetssäkring (QA) och -testning

Att säkerställa att det lokaliserade innehållet är korrekt och av hög kvalitet är av största vikt. Lokaliseringsplattformar erbjuder inbyggda kvalitetssäkringsverktyg som identifierar och åtgärdar potentiella fel, inkonsekvenser eller formateringsproblem, vilket garanterar att den slutliga produktionen är av högsta standard.

Integrationskapacitet

Många lokaliseringsplattformar är utformade för att integreras med innehållshanteringssystem (CMS), e-handelsplattformar och annan programvara som används av företag. Denna integration effektiviserar lokaliseringsprocessen och gör den mer effektiv och mindre resurskrävande.

Versionskontroll

Att hålla reda på ändringar och uppdateringar av översatt innehåll är avgörande. Versionsstyrningsfunktioner hjälper till att hantera iterationer av översatta filer, vilket gör det enkelt att återgå till tidigare versioner vid behov.

Vem använder lokaliseringsplattformar?

Företag och onlineåterförsäljare använder dessa plattformar för att utöka sin räckvidd, lokalisera webbplatser, appar, marknadsföringsmaterial m.m. Utbildningsleverantörer och myndigheter översätter material för olika regioner. Professionella, som programvaruutvecklare, marknadsförare och översättare, använder lokaliseringsplattformar för att hantera tekniska aspekter, anpassa marknadsföringsinnehåll och översätta UI, UX och spelinnehåll för global tillgänglighet och engagemang.

Fördelarna med att använda en lokaliseringsplattform

En lokaliseringsplattform underlättar global marknadspenetration genom att anpassa produkter och tjänster till lokala målgrupper, vilket ger en konkurrensfördel. Att upprätthålla en konsekvent varumärkesidentitet över språk och kulturer stärker erkännande och förtroende. Skalbarhet anpassar sig smidigt till fler språk och regioner.

Personligt, lokalt innehåll förbättrar användarengagemang och konvertering. Lokaliserat innehåll förbättrar också sökmotorrankningen, vilket leder till ökad organisk trafik. Effektiviserade processer möjliggör snabbare time-to-market och kostnadseffektivitet. Flerspråkig kundsupport förbättrar kundupplevelsen och lokaliseringsplattformar underlättar det också att följa lagstadgade krav i specifika regioner.

Vad som gör att en lokaliseringsplattform är lätt att använda

En lättanvänd lokaliseringsplattform är avgörande för att säkerställa effektivitet och produktivitet i lokaliseringsprocessen. Plattformen bör ha ett rent och intuitivt användargränssnitt (UI) som guidar användare genom lokaliseringsprocessen. Enkel navigering, välorganiserade menyer och tydliga instruktioner hjälper användare att snabbt förstå hur man använder plattformen.

Enkla arbetsflöden, från uppladdning av innehåll till översättning och återintegrering är också ett måste. Användare ska smidigt kunna utföra uppgifter utan att bli överväldigade av komplexa steg.

En lokaliseringsplattform bör stödja samarbete mellan teammedlemmar. Verktyg för redigering, kommentarer och kommunikation i realtid underlättar effektiviseringen av såväl teamarbetet som granskningsprocessen.

Automatiseringsfunktioner, till exempel översättningsminne och stöd för ordlistor, minskar manuellt arbete och gör resultatet enhetligt. Dessutom förenklar integration med andra verktyg och plattformar (t.ex. innehållshanteringssystem) lokaliseringsprocessen.

En annan viktig sak att leta efter i en lättanvänd lokaliseringsplattform är ett förståeligt hjälpcenter, användarguider och kundsupport. Dessa säkerställer att användarna snabbt kan hitta lösningar på deras frågor eller problem.

Sist men inte minst, visar tydliga och transparenta prismodeller användare kostnaderna som är förknippade med plattformen, för att undvika eventuella dolda överraskningar.

Varför du bör välja CE översättningsbyrå som din lokaliseringspartner

Våra omfattande funktioner, användarvänliga gränssnitt, molnbaserade bekvämlighet, anpassningsalternativ och branschspecifika lösningar gör oss till en perfekt lokaliseringsplattform för företag som vill utöka sin globala räckvidd.

Med ett intuitivt och lättnavigerat gränssnitt garanterar vår lokaliseringsplattform en smidig användarupplevelse. Användare kan snabbt förstå och navigera genom plattformen, vilket minskar inlärningskurvan och ökar produktiviteten. Som en molnbaserad plattform innebär den flexibilitet och tillgång till projekt varifrån som helst med internetanslutning.

CE översättningsbyrå erbjuder en omfattande uppsättning funktioner designade för att förenkla lokaliseringsprocessen. Från stöd för olika filformat och flera plattformar till stränghantering, ordlistor, översättningsminne och mer, täcker den alla aspekter av effektivt lokaliseringsarbete. Vi erbjuder också integrationsfunktioner med andra verktyg och plattformar, vilket förbättrar effektiviteten i lokaliseringsprocessen.

error: Innehållet är skyddat

CE

Sök