Undertextning kontra dubbning på globala marknader

Innehållsförteckning

I dagens internetberoende tid har detta datornätverk blivit den främsta kanalen för spridning av information. Och genom sociala medier som YouTube och streamingplattformar som Netflix har underhållningen funnit ett sätt att röra sig bortom geografiska gränser.

I dag kan vem som helst, var som helst i världen, få tillgång till vilken information som helst via internet. Det fria flödet av information har skapat ett behov av att anpassa innehållet till den globala publikens behov.

Några av de vanligaste sätten för producenter att lokalisera innehåll för att tillgodose målgruppens behov är textning och dubbning. Men vilken av dessa två tekniker är bäst för globala marknader? Låt oss ta reda på det.

Skillnaden mellan undertextning och dubbning

Innan vi går djupare in på skillnaderna mellan textning och dubbning ska vi först förstå innebörden av varje term.

Undertextning är översättningen av ett ljudspår på ett audiovisuellt sätt med hjälp av undertexter. Vid textning begränsas antalet tecken som visas på skärmen till mellan 35 och 42 per rad. Därför måste man använda tidskoder för att se till att den talade dialogen sammanfaller med undertexterna.

Med dubbning avses däremot att ersätta det ursprungliga ljudspåret med ett annat ljudspår som är inspelat på målgruppens språk. Inspelningen av alla mänskliga ljud och tal i originalspåret på ett annat språk genereras antingen automatiskt med hjälp av programvara eller spelas in med hjälp av röstskådespelare.

Den främsta skillnaden mellan dessa två tekniker är att vid textning kan publiken läsa det översatta innehållet på skärmen och samtidigt lyssna på de ursprungliga skådespelarnas röster, medan publiken vid dubbning å andra sidan får höra det översatta och återskapade innehållet.

Vad kostar det?

Efter att ha förstått vad varje term betyder ska vi nu se på kostnadsaspekterna.

Undertextning är vanligtvis billigare än dubbning. Det är faktiskt ungefär 10 gånger billigare. Detta beror på att textning inte innebär några stora förändringar av det ursprungliga ljudspåret.

Däremot är dubbning dyrt eftersom det handlar om tekniska och kreativa processer som kräver tid och produktionstalang.

Undertextning tar dessutom mindre tid att genomföra, vilket bidrar till att den är överkomlig, jämfört med dubbning, som i allmänhet tar längre tid.

Kom ihåg att ju mer innehåll din video har, desto längre tid tar det att lokalisera den för en utländsk publik och desto högre blir den totala kostnaden.

Har olika länder/kulturer olika preferenser mellan textning och dubbning?

Ja, olika länder och kulturer har sina egna preferenser, vilket kan påverka ditt val av teknik för lokalisering av innehåll.

Till exempel visas allt utländskt innehåll i Australien med undertexter, utom tv-reklam där reklam från utländska regioner dubbas till det lokala australiska språket, oavsett var den ursprungliga reklamen kommer ifrån.

I Asien är dubbning viktigare än undertextning. De flesta asiater föredrar att titta på innehåll på sitt modersmål.

Om din målgrupp finns i Europa kan du använda både textning och dubbning, beroende på innehållets karaktär. Här dubbas filmer och tv-program som är avsedda för barn, medan filmer och tv-program som är avsedda för vuxna lokaliseras genom textning. När det gäller filmer som visas på biograferna väljer publiken mellan undertextad och dubbad version; båda kan användas.

I Ryssland däremot dubbas TV-innehållet med hjälp av röstläsning i FN-stil.

Innan du bestämmer dig för en lokaliseringsteknik bör du därför överväga målgruppens preferenser.

Tekniska överväganden

En annan viktig faktor när det gäller att avgöra om man ska använda textning eller dubbning är den tekniska aspekten.

Båda teknikerna kräver vanligtvis översättning av originalljudet, som kan genereras automatiskt med hjälp av programvara eller, för bättre kvalitet, med hjälp av professionella transkriberare och översättare.

Vid textning måste du se till att varje bildruta har två rader text, var och en med cirka 35-42 tecken. Du måste också justera texten på skärmen så att den inte blockerar det visuella innehållet. Dessutom man visa undertexterna i rätt takt för att ge publiken tillräckligt med tid att läsa.

Dubbning har också sina tekniska krav. Det översatta innehållet måste vara ungefär lika långt som det ursprungliga innehållet. Detta för att röstinspelningen ska kunna följa innehållets tempo bild för bild. Läppsynkningen måste också stämma överens med det ursprungliga ljudinnehållet.

Båda teknikerna kräver alltså teknisk kvalitet och professionellt kunnande. Dubbning har dock större tekniska krav än textning eftersom man kan behöva extra ljudtekniker, professionella skådespelare och extra tid i studion.

Sammanfattning

Valet mellan textning och dubbning är en fråga om personliga preferenser. För projekt som indie och vuxenprojekt verkar textning vara det bästa alternativet. Den här metoden bevarar det ursprungliga ljudet och skapar en starkare kontakt med den utländska publiken till en lägre produktionskostnad.

Dubbning är praktiskt när du vill locka en ny publik. Det kan förbättra tittarupplevelsen och även fungera som ett marknadsföringsverktyg. Du måste dock investera en hel del ekonomiska och tekniska resurser för att färdigställa ett dubbat innehåll.

Därför är det viktigt att ta hänsyn till målmarknaden, produktionskostnaderna och den tekniska kapaciteten innan du väljer en viss teknik för lokalisering av innehåll.

Du kan också överväga att kontakta en professionell språktjänstleverantör som kan erbjuda expertis och råd om de olika alternativen och eventuellt även tillhandahålla transkriberings-, översättnings-, undertextnings- eller dubbningstjänster som du kan behöva.

error: Innehållet är skyddat

CE

Sök