TOTAL översättningsbyrå

Tvärkulturell förståelse viktigare än någonsin tidigare på den globala marknaden

Innehållsförteckning

Idag måste affärsfolk mer än någonsin bygga starka och långsiktiga relationer med sina kinesiska kollegor. Enligt U.S. Census Bureau är Kina nu USA:s andra största handelspartner, tvåa efter Kanada. Och enligt Kinas nationella statistikbyrå är Kina den fjärde största ekonomin i världen. År 1978, då Kina påbörjade sin ekonomiska reform, stod den kinesiska ekonomin för 1,8 procent av världens bruttonationalprodukt. År 2007 hade den siffran mer än tredubblats till 6 procent.

Tvärkulturell förståelse är en nyckelfaktor i utvecklingen av de affärsrelationer som kommer hjälpa till att stabilisera den globala finanskrisen. Här kommer några skillnader man bör hålla i åtanke:

Olika målgrupper: Eftersom den kinesiska kulturen fokuserar på vikten av respekt för de äldre tenderar marknadsförare att fokusera på äldre snarare än yngre generationer. Det kinesiska folket respekterar livslängd och tradition, och reagerar mer positivt på reklam som understryker ett företags historia och prestige snarare än reklam som ger en bild av ett företag som ungt och ”hippt”.

Ja och nej

Orden ”ja” och ”nej” skapar ofta förvirring mellan amerikanskt och kinesiskt affärsfolk. Det kinesiska språket har ingen riktig motsvarighet för ”ja” och används ibland av kineser när de egentligen menar ”bra” eller ”rätt”. En kines kan även säga ”ja” enbart för att förmedla att han eller hon hört vad den andra personen sagt, inte för att förmedla att han eller hon håller med.

Kineser försöker även undvika att säga ”nej”. Om en kines säger att han eller hon inte tror att någonting är möjligt menar han eller hon för det mesta att det är omöjligt.

Det är även bra att veta att ”mei wenti”, en vanlig kinesisk fras som bokstavligen betyder ”inget problem”, egentligen betyder att det inte finns något underliggande problem som personen i fråga inte kan tänka sig att diskutera.

Nyckelkoncept i kinesisk kultur

Guanxi eller ”relation” syftar till det nätverk av människor som stöder ens företag. I Kina skapas affärsrelationer oftare på en mer personlig nivå än i USA, och affärsallianser i Kina liknar mycket mer något som vi skulle kalla för vänskap. Även om odlande av guanxi kan inkludera aktiviteter som skulle anses vara bestickning i amerikansk affärsetik, anses gåvor och besök från affärskollegor som en viktig del av alla typer av kinesiska affärsrelationer.

Mianxi eller ”ansikte” är ett annat viktigt tema i Kinas affärsrelationer. Det kinesiska affärsfolket fokuserar på att ”visa ansikte” (respektera och berömma andra när detta förtjänas) och ”spara ansikte” (endast delta i aktiviteter som styrker ens renommé). Att öppet kritisera någon även om det görs på ett skämtsamt sätt innebär att personen ”tappar ansiktet”, vilket är detsamma som grova förolämpningar och personangrepp.

Keqi syftar på vikten av ödmjukhet och anspråkslöshet. I kinesisk kultur är det inte godtagbart att skryta om sina prestationer på samma sätt som amerikaner gör. Den vanligt förekommande frasen ”Bie keqi” betyder ”Ingen orsak” eller ”Det hade du inte behövt”.

Överväganden vid översättning: Amerikaner bör använda en enklare form av engelska och undvika sportmetaforer, idiomatiskt språk och sarkasm som kan förvilla kinesiska kollegor.

På grund av bristen på en verklig motsvarighet till ”ja” bör du aldrig ställa en negativ fråga när du talar med en person av kinesiskt ursprung. Det svar du tror du får kanske inte är det som personen i fråga menade att ge.

Ta inte illa upp om någon frågar hur mycket pengar du tjänar eller kommenterar faktumet att du har gått upp i vikt. Båda dessa situationer är exempel på acceptabla sociala interaktioner i den kinesiska kulturen.

Undvik uttalanden som kan få någon inblandad att ”tappa ansiktet”. Kom ihåg att kineser inte begår skämtsamma personangrepp på samma sätt som amerikaner gör.

Respekt förtjänar respekt

Oavsett var du än befinner dig är det bästa sättet att tjäna respekt att respektera andra. Du kan inte lära dig allt du behöver veta innan du går på ditt första möte med en kinesisk kollega. Men så länge du har vikten av respekt, hövlighet och ödmjukhet i åtanke bör du kunna skapa starka, långvariga affärsrelationer.

Att undvika alla potentiellt pinsamma situationer är förmodligen inte möjligt, men att behandla andra med den respekt och dignitet som är så central i den kinesiska kulturen kommer lättare hjälpa dig att komma på rätt spår igen efter en oavsiktlig fadäs.

error:
TOTAL
Sök