Transkribering: Enkel uppgift eller galen utmaning?

Innehållsförteckning

En av de tjänster som lokaliseringsbyråer erbjuder är transkribering, som består i att omvandla en ljudinspelning till skriven text. Detta kan antingen vara från en enkel ljudfil som WAV eller MP3 eller från en videofil som AVI, MP4, och så vidare. Transkriptionerna kan sedan användas för översättning, röstinspelningar eller som bevis i en rättegång, för att nämna några exempel.

I bästa fall hörs en eller flera personer tala tydligt och på samma språk, en i taget och lugnt och sansat, vilket underlättar transkriberingsarbetet för transkriberaren. Det är de idealiska förutsättningarna. I allmänhet används också tidsstämplar för att ange exakt när allting sägs. De brukar också innehålla förtydliganden om vad som händer eller hörs i bakgrunden, som till exempel skratt, hosta, bakgrundsbrus och liknande.

En typisk transkription ser ut så här:

00:00

Intervjuare: Jag heter Robert och jag kommer att leda intervjun.

00:05

Intervjuperson: Hej Robert, jag heter Carlos och det är ett nöje att träffa dig. Jag är lite nervös, det erkänner jag [skrattar].

00:11

Intervjuare: [ler] Oroa dig inte. Det här samtalet är en ren formalitet. Vi har redan tittat på ditt CV och känner till din erfarenhet och din kompetens.

Hittills har denna transkription varit ett exempel på en ljudinspelning som är lätt att förstå och följa, men som i verkliga livet uppstår komplikationer ibland, vilket du kommer att få se exempel på nedan:

Bakgrundsbrus: Det kan vara trafikljud, sirener, andra människor som pratar eller skriker i bakgrunden, stark vind eller något annat ljud som konkurrerar med rösterna som har huvudrollen i ljudinspelningen. Detta gör att transkriptionen tar längre tid. I extrema fall, när det är omöjligt att förstå en del av ljudinspelningen, markeras det med [ohörbart] eller [obegripligt].

Röster på andra språk: Det händer ofta att personer som talar andra språk deltar i samtalet. Till exempel kan en intervju eller rapport ges på ett språk till en person som talar ett annat språk, och en tolk finns med för att översätta den intervjuade. För dessa typer av transkriptioner behövs resurser som talar dessa språk.

Starka accenter eller slang: Ibland kan talarens brytning eller till och med slang vara en riktig utmaning för transkriberaren. Ju mer neutral brytning eller vokabulär, desto bättre.

Samtalets hastighet eller röstvolym: Det är enkelt – ju snabbare talaren är, desto svårare är transkriptionen. Samma sak händer när talarens röst är mycket tyst, vilket gör den svår att uppfatta.

CE översättningsbyrå är vi medvetna om de problem som kan uppstå i samband med en transkribering. Därför har vi ett team med extremt mycket erfarenhet samt den lyhördhet som krävs att slutföra dessa projekt på ett mycket professionellt sätt.

error: Innehållet är skyddat

CE

Sök