Transkreation, översättning och lokalisering: Vad är skillnaderna?

Innehållsförteckning

I försöket att göra din webbplats flerspråkig kan du snubbla över olika termer för konvertering från ett språk till ett annat. Kanske undrar du om du ska använda transkreation, översättning eller lokalisering för att göra det, men är inte ens säker på vad skillnaden mellan dessa termer är.

Vilken ska du använda på din webbplats? Spelar det någon roll? Måste du välja det ena framför det andra?

Alla tre har faktiskt en roll i översättningen av din webbplats till ditt målspråk och är viktiga i olika sammanhang. Men för att använda dem korrekt måste du veta vad de är och när de är lämpliga.

För att hjälpa dig med denna förvirring kommer vi i det här inlägget att göra en djupdykning i ämnet transkreation, översättning och lokalisering för webbplatser. Vi kommer att ge dig en definition av varje term och exempel på deras skillnader. Därefter kommer vi att visa dig hur du kan tillämpa dessa processer på din WordPress-webbplats.

Vad är översättning?

För att skapa full förståelse inom ämnet, låt oss börja med några definitioner. Trots att transkreation, översättning och lokalisering inte är samma sak, är de definitivt relaterade och har stor överlappning.

Vi börjar med översättning eftersom det förmodligen är det du är mest bekant med. Det är processen att konvertera text från ett språk (källspråket) till ett annat (målspråket) samtidigt som den ursprungliga innebörden, stilen och avsikten bevaras.

Huvudfokus här är noggrannhet. Oavsett om du använder mänsklig översättning eller maskinöversättning är det primära målet att troget förmedla innehållet från källspråket till målspråket. Översättare försöker säkerställa tydlighet, samstämmighet och efterlevnad av den ursprungliga texten.

Vanligaste användningsområdena

Med tanke på ovanstående definition är det förmodligen inte förvånande att översättning oftast används för former av skriftlig text där den bokstavliga överföringen av information är viktig. Exempel inkluderar tekniska dokument, e-postmeddelanden, juridiska texter, vetenskapliga artiklar, anvisningar för användning av medicinering, litteratur och mer.

När det handlar om webbplatser gäller översättning oftast blogginlägg, teknisk handledning, menyer och andra faktabaserade uppgifter, allt som är centralt för webbplatsnavigering och där du måste se till att innebörden är tydlig för besökare.

Vad är transkreation?

Transkreation är däremot mindre fokuserad på översättningens bokstavliga noggrannhet. Uppbyggt av de engelska orden för ”översättning” och ”skapande” handlar det mindre om att anpassa en text från ett språk till ett annat. Istället handlar transkreation om att upprätthålla innehållets avsedda budskap, ton och känslomässiga påverkan.

Som sådan försöker den återskapa dessa delar så att innehållet resonerar med målgruppen på samma sätt men i ett annat sammanhang. För att göra det kräver transkreation ofta kreativa friheter, till exempel att modifiera kulturella referenser, idiomatiska uttryck och till och med att skriva om delar av texten. Av den anledningen börjar det ofta med en kreativ sammanfattning snarare än en text att översätta och använder copywriters, inte (bara) översättare.

Användningsområden

Transkreation används ofta i samband med marknadsföringsmaterial som reklamkampanjer, slogans och taglines. Det är ofta nödvändigt när man försöker anpassa ett globalt företags image till en lokal marknad. Transkreation hjälper till att återskapa varumärkesbudskapet och behåller dess avsikt men inte nödvändigtvis samma ord.

Detta gäller även webbplatser. För att anpassa dina marknadsföringselement som banners eller uppmaningar till handling, är det mycket viktigare att få budskapet rätt än att tillhandahålla en ord-för-ord-ekvivalent.

Dessutom gäller transkreation också poesi och annat kreativt innehåll där kulturell anpassning och känslomässig resonans är avgörande.

Bra exempel på transkreation

En frekvent användning av transkreation är anpassningen av företagsnamn mellan helt olika alfabet. Ett bra exempel på detta är internationella företag som försöker ta sig in på den kinesiska marknaden.

Kinesiska använder inte det romerska alfabetet och har också en mycket annorlunda ljudinventering än exempelvis engelska. Därför, för att ”översätta” varumärken, är en vanlig praxis att välja tecken som efterliknar ljudet av företagsnamnet och också har relaterad eller åtminstone positiv betydelse. Här är några exempel:

 • KFC — Skriftligt 肯德基 och uttalas kěndéjī på kinesiska. Tecknen betyder ”att vara villig/instämma/vara redo”, ”förtjänst” och ”bas/grund”. Namnet betyder egentligen ingenting i sig men låter liknande och är fullt av positiva konnotationer.
 • Mercedes Benz — Mercedes valde 奔驰 som sitt kinesiska namn, som uttalas bēnchí. Återigen är det ett mycket liknande ljud och har också en mening som är meningsfull, vilket är ”att springa snabbt” eller ”att öka hastigheten”.
 • BMW — Den här bilmarkörens namn i Kina är 宝马. Det uttalas bǎomǎ och betyder ”dyrbar häst”. Låter vettigt för en lyxbil, håller du inte med? Kuriosa: I Kina står ”BMW” också för ”bié mō wċ”, vilket betyder ”rör mig inte”.

Ovanstående exempel är ett bra sätt att förstå skillnaden mellan översättning och transkreation. Som du kan se har inget av företagsnamnen faktiskt översatts utan bara anpassats i andan.

Vad är lokalisering?

Lokalisering innebär att anpassa en produkt, tjänst, ett innehåll eller en webbplats till en viss plats eller målmarknad. För detta måste du inte bara översätta orden utan också överväga språkliga, kulturella, tekniska och till och med regleringsaspekter. Det är en övergripande anpassning till målmarknaden och publiken, inte bara i fråga om språk utan också smak och ton.

Till exempel ser lokaliseringen annorlunda ut om du riktar dig till kunder i Argentina, Mexiko eller Colombia – även om dessa länder alla talar spanska. Deras versioner av spanska använder olika slang, idiom och till och med ord. Till exempel använder mexikaner standarden ”tú” för andra personens singulära pronomen (”du”), medan de i Argentina säger ”vos” istället.

Dessutom, om du skulle lokalisera din webbplats för Spanien skulle du sannolikt också behöva översätta den till katalanska vilket är ett språk som talas av flera miljoner människor i landet. Förutom andra dialekter. Detta är också en del av lokaliseringen.

På grund av denna extra komplexitet kan lokalisering ofta omfatta både översättning och transkreation.

Lokalisering används ofta i lokalisering av programvara och webbplatser, anpassning av videospel, produktförpackning och för användargränssnitt.

Lokalisering i detalj

Här är bara några av de saker som faller under begreppet lokalisering:

 • Stavning — Olika engelsktalande länder har antagit mer än en stavning för vissa ord. Se “localization” kontra “localisation”, eller “color” kontra “colour”.
 • Kulturella referenser — Även om två platser talar samma språk i teorin kan de fortfarande ha olika namn för saker. Vad amerikaner kallar ”elevator”, skulle deras brittiska motsvarigheter referera till som ”lift” (hiss). ”Pants” kontra ”trousers” (byxor) är ett annat vanligt exempel. Det är viktigt att få nyanser som dessa rätt för att undvika förvirring och korrekt bemöta din målmarknad.
 • Måttenheter — Beroende på vilken marknad du riktar dig till skulle du antingen tala om miles och feet eller kilometer och meter, A4 kontra brevstorlek eller kilon kontra pounds. För att inte tala om myriaden av globala valutor. Detta är särskilt viktigt för att lokalisera nätbutiker.
 • Datumformat — Hur man anger dagens datum varierar över hela världen. Till exempel skulle 04/02/2011 vara den 2:a april i USA men den 4:e februari i många andra länder. Å andra sidan använder många europeiska länder inte snedstreck alls och skulle istället skriva samma datum som 2011-02-04 eller 04.02.2011.

Det finns mer som spelar in i korrekt lokalisering av ditt innehåll. När du gör det rätt talar du inte bara till din publiks sinnen utan också till deras hjärtan.

Lokalisering för webbplatser

Förutom de mer allmänna punkterna för lokalisering som nämns ovan finns det särskilda överväganden för webbplatser. Eftersom de består av mer än bara textinnehåll finns det andra saker att tänka på.

 • Layout — Vissa språk tenderar att vara mer omfattande än andra och att översätta dem kan resultera i längre eller kortare text. Vissa språk går från höger till vänster. Allt detta påverkar din webbplats radavstånd och kan därmed påverka dess layout och design.
 • Färger — Färger har olika betydelser i olika kulturer. Medan svart är sorgens färg i stora delar av västvärlden är det på många ställen i Asien istället vitt. I vissa länder i Afrika är den röd. Detta är viktigt att veta för att kunna lokalisera din webbplats design på rätt sätt så att den har det budskap du avser.
 • Visuella effekter — Det är viktigt att ta hänsyn till de kulturella bakgrunderna i bilder och videor du använder. Som ett ölföretag i Europa kan du till exempel visa människor som njuter av din produkt medan de tittar på fotboll, medan du på andra områden måste använda andra sporter som är mer populära lokalt. Nationaliteten på personer som visas i dina bilder kan också ändras för att hjälpa besökare att identifiera sig med dem lättare.
 • Lagstadgade krav — Vid det här laget måste webbplatser som är verksamma inom Europeiska unionen ha cookie-banners för att överensstämma med sekretesslagar. Att se till att du följer lokala lagar är en viktig del av lokaliseringen för att undvika böter och stämningar.
 • SEO — Sökmotoroptimering förlitar sig mycket på textliga signaler på vissa platser som bestämmer var och för vilka målsökord din webbplats kommer att rankas. Tänk tillbaka på elevator/lift-situationen. Om du är ett företag som säljer hissar och vill rikta in dig på olika platser behöver du optimera två olika sidor för att göra det.

Transkreation, översättning eller lokalisering: Gör det som är rätt för din WordPress-webbplats

Att göra din webbplats flerspråkig innebär flera olika processer för att göra den attraktiv för din målgrupp. I den här artikeln har vi diskuterat tre av dem.

Medan översättning handlar om att konvertera text från ett språk till ett annat, handlar transkreation om att överföra idéer, marknadsföringsbudskap och känslor utan att nödvändigtvis använda samma ord. Lokalisering innebär att du anpassar ditt innehåll och din webbplats helt till en målmarknad, komplett med språk, grafik, måttenheter och allt annat som är en del av språkidentiteten.

Faktum är att när du öppnar upp din webbnärvaro för en ny språkpublik kommer du sannolikt att använda dem alla tre. Av den anledningen är det viktigt att förstå vad översättning innebär jämfört med transkreation och lokalisering. På så sätt kan du använda dem på ett bra sätt.

Därefter är det enda som återstår att välja rätt översättningsbyrå för att översätta/transkreera/lokalisera din WordPress-webbplats. Förhoppningsvis har vi kunnat påvisa att CE är ett språkföretag du kan lita på för det.

error: Innehållet är skyddat

CE

Sök