TOTAL översättningsbyrå

Tolkutbildning visar vägen

Innehållsförteckning

Polisen i västra Yorkshire har funnit ett sätt att skaffa fram fler tolkar i det nationella registret – genom att utbilda dem. Polismän inom Bradfords södra distrikt beslutade sig för att göra något för att rekrytera tolkar när de insåg att vissa språk inte var tillgängliga lokalt. Frivilliga rekryterades till programmet tack vare väletablerade kontakter som har skapats under de senaste åren med flera olika grupper, agenturer och nätverk med människor som arbetar effektivt tillsammans för att tillgodose behoven för nykomlingar till distriktet från Europa och andra länder.

Kandidaternas språkkunskaper testades och de som valdes ut utbildades sedan lokalt via en kurs som har utvecklats av polisen i västra Yorkshire. Studenterna fick sedan genomgå en nationellt erkänd examina som hölls i London.

Såväl som utbildning i tolkning, lärde sig studenterna polisarbete, såväl som vad som händer när någon intervjuas, oavsett om det handlar om en misstänkt, ett vittne eller ett offer.

Annaliese Oldham – projektsamordnare – som hanterade projektet – berättar: “Detta pilotprojekt har gjort det möjligt för polisen i västra Yorkshire att ha ett nära samarbete med flera olika delar av vårt samhälle. Detta har gjort det möjligt för oss att få samhällets förtroende samtidigt som vi hanterar problemet angående att hitta lokalt boende tolkar. De nyutbildade tolkarna arbetar redan med vittnen och brottsoffer, såväl som med arresterade individer.

Projektet har stärkt och skapat länkar med existerande och nya samarbetspartners både lokalt och nationellt.”

Malgortzata Kurzawa-Zegota – en nyutbildad tolk berättar: “När jag fick reda på möjligheten att få delta i professionell utbildning för tolkar som organiserades av polisen i västra Yorkshire, beslutade jag mig för att göra allt för att komma med på listan. Jag har alltid varit intresserad av polisarbete, vilket har stor betydelse för hela samhället. Jag hade tur som blev antagen. Utbildningstillfällena var förberedda på ett så professionellt sätt att våra tolkkunskaper snabbt förbättrades och snart blev veckoliga möten på polisstationen en rutin i våra liv. Jag hade mycket roligt under hela inlärningsprocessen.

Det är svårt att inse att det har avslutats. Jag godkändes på Metropolitan Police Test som hölls i London förra året. Jag har blivit inkluderad i det nationella registret för offentliga polskspråkiga tolkar och kommer snart att kunna arbeta som tolk. Det verkar som om utbildningen som arrangerades av polisen i västra Yorkshire har uppfyllt alla mina förväntningar så långt. Jag är verkligen entusiastisk och hoppas att mitt engagemang kommer att hjälp mig att utföra arbetet på bästa möjliga sätt. Jag känner mig verkligen stolt och vill börja arbeta så snart som möjligt!”

error:
TOTAL
Search