TOTAL översättningsbyrå

Språktjänst hoppas på att utöka

Innehållsförteckning

Community Language Bank i Somerville, en organisation som anställer studenter från Tufts University för att erbjuda tolknings- och översättningstjänster förbereder sig för utökning med lanseringen av en nyligen omdesignad webbplats vars mål är att rationalisera arbetet med kunder såväl som med översättare.

Community Language Bank, som drivs av Tisch College of Citizenship och Public Service erbjuder tjänster till företag och ideella organisationer i Somerville-området för att hjälpa till att bryta språkbarriärer.

Organisationen har påbörjat sitt andra år och koordinatörerna har letat efter nya sätt att öka det antal organisationer och företag som det når ut till.

”Vi har lite mer än 40 enskilda kunder och för närvarande, med återlanseringen av webbplatsen, ligger vår fokus på marknadsföring och att sprida vårt namn och förhoppningsvis utöka vår affärsverksamhet en hel del”, säger fjärdeårsstudenten Chase Webber, koordinatör för Community Language Bank.

Koordinatörerna hoppas att arbetet som presenteras på webbplatsen kommer att öka. Att ladda upp dokument och göra onlinebetalningar kommer bli enklare, säger de, och platsen kommer att erbjuda deltagare mer aktuell information om statusen på olika projekt.

”Översättare kommer kunna hålla koll på vad de arbetar med”, säger Nancy Wilson, direktör och associerad dekanus på Tisch College och representant i styrelsen på Language Bank.

Ändringarna har gett tjänsten en personligare känsla enligt Webber.

”Den är mycket mer praktisk”, säger Webber om platsen, som i framtiden kan komma att innehålla bloggposter och profiler för tolkar och översättare.

”Sedan vi började 2006 har onlinevärlden förändrats mycket”, säger Webber och refererar till den framgång som senare onlineutvecklingar som Wikis och bloggning har haft. ”Vi ville hålla jämna steg.”

Community Language Bank som för närvarande samarbetar med National Student Partnerships och Centro Presente har även övervägt att utöka ännu mer.

Koordinatörer har försökt hjälpa till att starta liknande organisationer nationellt, eftersom den från början utvecklades som en potentiell modell för andra språkbanker.

”Vi hoppas att vi en dag i en inte alltför avlägsen framtid ska kunna utöka modellen och ha liknande språkbanker runt om i landet”, säger Webber.

Webber menar att de även skulle vilja samarbeta med en lokal organisation som heter Liaison Interpreter Program of Somerville, en grupp högstadiestudenter som utbildats till tolkar.

För närvarande är organisationen fast förankrad i sina Tufts-rötter.

”Vi har gjort många affärer med studenter från Tufts som arbetar i samhället, som t.ex. Leonard Carmichael Society”, säger Webber.

En grupp på 10 studenter från Tufts översätter dokument och tolkar på lokala evenemang på spanska och portugisiska. Dokumenten består av allt från reklamblad för välgörenhetsbasarer till flerspråkiga tillståndsformulär för utflykter etc. för offentliga skolor i Somerville.

Studenterna Thomas Singer och Sebastian Chaskel grundade verksamheten år 2006 när de vann både Frigon Competition in Social Entrepreneurship och Paul and Elizabeth Montle Prize for Entrepreneurial Achievement, där de fick 50 000 dollar.

”Idén var att på något sätt sammanföra tvåspråkiga studenter från Tufts med lokala företag och ideella organisationer som behövde tvåspråkiga tjänster och översättningar”, säger Webber. ”Det fanns en talang bland Tufts studenter som inte utnyttjades”.

”Organisationen är unik som en campusorganisation eftersom den ger studenter möjligheten att hjälpa till i samhället och samtidigt tjäna pengar”, säger Kelsey Bell, tredjeårsstudent och koordinator för Community Language Bank. ”Studenterna tillfredsställer ett samhällsbehov.”

Tolknings- och översättningstjänsterna som tillhandahålls av banken går hand i hand.

”Om en organisation t.ex. använder översättningstjänsten för att dela ut reklamblad på olika språk för ett evenemang kommer de att behöva tolkningstjänster för själva mötet också”, säger Wilson.

Webber tror att de tjänster som erbjuds av Community Language Bank ger ovärderliga möjligheter för både studenter från Tufts och samhällets invånare.

”Språkbarriärer kan vara ett hinder för samhället”, säger Webber. ”Vår tjänst kan ses som en möjlighet för utbyte”.

error:
TOTAL
Sök