Språkrättigheter är medborgerliga rättigheter

Innehållsförteckning

Federal lag garanterar att alla personer som inställer sig inför domstol har rätt till en tolk.

”Språkrättigheter är medborgerliga rättigheter. Jag tycker att det är mycket viktigt eftersom det finns människor från alla möjliga nationaliteter som kommer till USA och de flesta av dem kommer inte från huvudstäder”, säger hon. De kommer från landsbygden och söker en bättre levnadsstandard, den amerikanska drömmen.”

Men att fullfölja den drömmen kan bli komplicerat eftersom nya invånare stöter på ett lagligt system med nya standarder, föreskrifter och regler som är totalt annorlunda mot de system som de har i sina hemländer.

”Det finns inget program för att utbilda dem i vår lag. De kan t.ex. bli anhållna eftersom de inte har rätt körkort. Även om de blir medvetna kanske de inte förstår fullt ut om de inte har någon tolk. De kan t.ex. tro att om de går till domstolen kan domaren ge dem ett körkort.”

Även om Dutra direkt förstår de problem som immigranter ibland hamnar i när de anpassar sig till ett nytt land och en ny kultur kräver hennes arbete att hon måste förbli objektiv.

Arbetet som tolk är att översätta exakt vad som blir sagt, förklarar hon. Tolken är inte någon advokat för offret.

”Vi är bara där för att förmedla information till båda sidorna”, säger Dutra. ”Vi är inte alls några advokater. Vi kan inte ge offret något moraliskt stöd. Det får offrets advokat göra. Vi måste förbli opartiska.”

En global roll

Även om tolkar arbetar med talspråk och översättare med det skrivna ordet ser Dutra de båda rollerna som medlare som överbryggar skillnader mellan människor från olika kulturer. Och det är uppdrag som sträcker sig utanför lokala rättsalar.

Dutra är medlem av både American Translators Association (ATA) och International Federation of Translators, vilket är känt som FIT, akronymen för organisationens franska namn – Federation Internationale des Traducteurs.

FIT grundades i Europa åtta år efter andra världskriget av Tyskland, Frankrike, Italien, Norge, Danmark och Turkiet och har nu 400 000 medlemmar från hela världen, inklusive ATA. Vart tredje år håller FIT en världskonferens och i somras reste Dutra till Shanghai på eget bevåg för att medverka.

Tidigare har amerikanskt deltagande i konferenser och evenemang för det globala samfundet av tolkar och översättare varit sparsamt.

”När jag åkte på en konferens för domstolstolkar i Schweiz var jag en av endast två amerikaner där”, säger Dutra.

Så den här gången, för att främja amerikanskt deltagande på konferensen i Shanghai, skrev Dutra en artikel i domstolstolkarnas nyhetsbrev och uppmuntrade kollegor att resa. Och det fungerade. Av 1500 lingvister, lärare, översättare och tolkar på konferensen i Shanghai var 5 procent ATA-medlemmar, inklusive Dutra.

”Det var första gången jag åkte till Kina”, säger hon. ”Jag hade varit i 22 länder innan, men inte Kina. Jag reste först till Peking för att träffa en vän, sedan reste jag till Shanghai en vecka.”

Den fyra dagar långa konferensen innehåll 273 seminarier som täckte ämnen som teknik för översättningsmjukvara, kulturell kommunikation, utbildning och träning och teknisk terminologi. Seminarierna hölls på olika språk och deltagarna bar hörlurar så att de kunde lyssna på det språk som de föredrog.

”Det mest relevanta seminariet för mig var ”In the Light of the Findings: How Research Can Inform Interpretation Working Conditions” säger hon. “Ju bättre information tolkarna har, desto bättre utför de sitt arbete.”

Det vet Dutra från sitt eget arbete hemifrån. När hon arbetar i domstolen kan hon bli ombedd att tolka ett vittnesmål från ett expertvittne som använder terminologi som är specifik för hans eller hennes expertisområde. Ju mer forskning hon kan göra på förhand, desto bättre kan hon förstå och tolka vittnesmålet.

”Vi känner inte till alla de miljontals ord som finns i ett språk”, säger hon. ”Det är omöjligt. Vi måste göra efterforskning och tala med experterna som ger vittnesmålet.”

När Dutra var i Kina tog hon sig tid att göra lite egen efterforskning och utforska landet.

”Att åka till Peking innan de olympiska spelen var en bra tidpunkt att besöka Kina på”, säger hon. ”Det var inte så förorenat och människorna var mycket vänliga. Jag tog nästan tusen bilder.”

Vissa av hennes favoritfoton från resan skildrar 7 000 terrakottastatyer av soldater och hästar på kejsaren Qin in Xians mausoleum som upptäcktes 1974. Terrakottaarmén i kroppsstorlek beskrivs som ett av de viktigaste arkeologiska fynden under 1900-talet och har restaurerats och satts upp för visning i kejsar Qins museum.

Nästa månad kommer Dutra ge ett eget seminarium vid Edward Brooke Court House i Boston om sin resa till konferensen i Shanghai. De som närvarar kommer få en chans att avnjuta äppelknyten och te, kinesisk musik och hennes foton – bilder av de prisade terrakottasoldaterna, vilka hjälper till att sammanfatta hur Dutra känner för sitt arbete.

”Tolkar och översättare är här för att ersätta soldaterna, eftersom vi är länken mellan kulturer. Krig bör ersättas med kommunikation.”

error: Innehållet är skyddat

CE

Sök