TOTAL översättningsbyrå

Språkfirande i Europaparlamentet

Innehållsförteckning

När vi lanserade Google Translate för tio år sedan var vårt mål att bryta ner språkbarriärer och göra världen mer tillgänglig. Språk formar vår identitet, vår kultur, hur vi förhåller oss till andra och hur vi kommunicerar. Språk är en ytterligare källa till kulturell rikedom som är väl värd att fira.

För att markera denna viktiga milstolpe anordnade vi, med hjälp av en av parlamentets ledamöter, Catherine Stihler, en mottagning i Europaparlamentet tidigare denna månad. För att visa hur några av verktygen i Google Translate fungerar framförde artisterna Donnie Munro och Trail West en vacker och melankolisk kärlekssång på skotsk gaeliska. Låten översattes till engelska på Google Translate inför en publik bestående av parlamentets ledamöter, deras personal samt översättare som arbetar i Europaparlamentet.

På eventet betonade Stihler minoritetsspråkens betydelse för lokalsamhällen. Denna åsikt delades av hennes kollega Jordi Sebastia (vice ordförande för den internt sammansatta språkgruppen) när han sa att Europa betyder mångfald.

Som vår politiska chef Lie Junius förklarade kan Google Translate inte ersätta det viktiga arbete som utförs av de professionella översättarna i Europaparlamentet. Men vi tror att det kan vara ett verktyg som kan hjälpa människor att förstå varandra, även i de svåraste av tider. Till exempel hör vi berättelser om brittiska familjer som öppnar sina hem för flyktingar och använder Translate för att inleda sina samtal med dem.

Under det senaste decenniet har vi vuxit från två till 103 språk och från hundratals användare till mer än 500 miljoner användare. Och vi kommer att fortsätta att förbättra Translate-tjänsten. I februari 2016 meddelade vi att vi lägger till 13 nya språk i Google Translate, däribland skotsk gaeliska, luxemburgska och korsikanska. Därmed täcks alla officiella nationella språk i EU:s medlemsstater.

error:
TOTAL
Search