TOTAL översättningsbyrå

Snacka går ju, men kan du koda?

Innehållsförteckning

Nuförtiden pratas det mycket om kodning. Oavsett om du gillar det eller inte är kodningen här för att stanna, och om du inte hänger med i svängarna kan du hamna på efterkälken.

Kodning handlar om särskilda datakommandon, förkortningar och formuleringar som står för något speciellt. I en lektion om kodning för nybörjare får man lära sig att ”all programvara skrivs i någon form av kodningsspråk. Och varje kodningsspråk är unikt och har utformats för ett visst operativsystem, en viss plattform, en viss kodningsstil och ett visst användningsområde.”

Med andra ord är kodning det digitala språk som används för att köra ett program i en hårdvara.

Men tänk om kodning faktiskt fanns långt innan den första datorn uppfanns? Tänk om den har funnits med oss sedan civilisationernas tidigaste skeden och faktiskt är en del av människans natur?

Den amerikanska filosofen Terrence McKenna hävdade att språket, som vi alla känner till, faktiskt är den ursprungliga kodningen. ”Världen består av språk och allt är kod”, sade han. Detta eftersom varje ord står för något, med hela sin innebörd och egenart, sitt kulturella värde och sin kulturella referens. Människor är hårdvara, kultur är mjukvara och språk är kodning.

Med denna tanke som utgångspunkt konstaterade McKenna vidare att precis som med datorkodning kan även språkkodning hackas och därmed kan kultur och samhällen påverkas på ett eller annat sätt. Språket skapar traditioner, historia, tankar och i slutändan verkligheter. Det är därför som vi fastän vi må vara lika faktiskt skiljer oss åt, beroende på vilket program som har installerats i oss.

Ord har en kreativ kraft, så välj dem med omsorg, brukar man säga. Men se också till att de översätts väl så att ditt budskap inte tappar sin mening och sitt syfte. Ta kontakt med en av våra kundansvariga specialister så hjälper vi dig att förmedla ditt budskap så oförvanskat som möjligt.

error:
TOTAL
Search