TOTAL översättningsbyrå

Skutskär översättningsbyrå

Hur översättning och språktjänster stärker Skutskärs näringsliv

En motor för tillväxt och framgång

Skutskär, beläget i Älvkarleby kommun i Uppsala län, är mest känt för sin omfattande pappers- och massaindustri, vilket har varit ryggraden i stadens ekonomi under många år. Den strategiska placeringen vid Dalälven har inte bara underlättat transport och logistik för industriella ändamål utan också bidragit till Skutskärs betydelse som en industristad i regionen.

Översättningstjänster har haft en signifikant inverkan på Skutskärs näringsliv genom att underlätta handel och samarbete med internationella partners. Detta har öppnat upp nya marknader för lokala produkter och tjänster samt bidragit till att locka till sig utländska investeringar, vilket har vitaliserat stadens ekonomi och främjat global integration.

Affärsmässiga fördelar:

 • Ökad export och nya kunder på internationella marknader
 • Förbättrad kommunikation och samarbete med partners och leverantörer
 • Stärkt varumärke och professionell image

Ekonomiska fördelar:

 • Ökad omsättning och vinst
 • Sänkta kostnader och effektivare produktion
 • Nya arbetstillfällen och ökad tillväxt

Andra fördelar:

 • Bättre kundservice och kundnöjdhet
 • Ökad konkurrenskraft och marknadsandelar
 • Förbättrad riskhantering och juridisk säkerhet

Språktjänster som en strategisk investering

I en globaliserad värld är språkkunskaper och språkförståelse en strategisk resurs. Att investera i professionella översättningar och språktjänster är en investering i framtiden.

Framtidens Skutskär:

 • En ännu mer internationellt orienterad stad
 • Ett starkare och mer diversifierat näringsliv
 • Ökad attraktivitet för nya företag och investeringar

Vi hjälper dig att nå dina mål

TOTAL översättningsbyrå har sedan 1999 hjälpt företag och organisationer i Skutskär med professionella översättningar till och från de flesta språk. Vi har stor erfarenhet av att översätta en mängd olika typer av texter, inklusive:

 • Marknadsföringsmaterial
 • Avtal och juridiska dokument
 • Tekniska manualer och dokumentation
 • Webbplatser och e-handelsplattformar

Vi erbjuder även en rad andra språktjänster, som:

 • Lektorering och korrekturläsning
 • Språkkonsultation
 • Terminologihantering

Kontakta oss idag för en kostnadsfri offert och mer information om hur vi kan hjälpa dig att nå dina internationella mål.

Få gratis prisförslag

Vi översätter från i princip alla elektroniska format och kan i de flesta fall bibehålla exakt samma format och layout som i källdokumentet.
Inga problem. Vi kan till och med arbeta direkt i din webbsidas källkod. På begäran kan vi även ladda upp dina filer direkt till internet, redo för navigering.

Ja, en testöversättning kan erbjudas, antingen i form av ett pilotprojekt eller ett kostnadsfritt test. Det bästa sättet att testa TOTAL är med ett pilotprojekt, vanligtvis en kort text som översätts till alla språk du behöver. Ett pilotprojekt gör det möjligt för oss att ägna samma tid och resurser till översättningen som vi gör i normala fall och därmed blir resultatet mera representativt. Testöversättningar är begränsade vad gäller längd och språkkombinationer. Var god kontakta oss för vidare information.

Detta beror på dokumentets storlek. För brådskande jobb, tala bara om när du behöver det!

Tiden det tar är beroende av tjänsten du behöver. Vi kan leverera upp till 2 000 ord per arbetsdag och språkkombination.

TOTAL erbjuder oslagbara returneringstider, med levererans redan nästa dag, under veckoslut eller till och med samma dag, beroende på antalet ord och tillgängligheten för våra översättare.

Vår standardleverans är på runt 1 500 översatta ord per arbetsdag och språkkombination, men vi kan ofta öka antalet ord om du har ett särskilt brådskande arbete.

I normala fall, ja. Vi kan använda upp till 20 översättare samtidigt och har tidigare hanterat projekt som krävde en arbetstakt på 50 000 ord per dag (ungefär 200 sidor per dag).

Vår databas med översättare och korrekturläsare omfattar hundratals språkkombinationer. När det gäller ovanliga kombinationer kommer vår lingvistavdelning att kontakta, testa och rekrytera professionella översättare för önskad språkkombination och expertkunskap.

Vi förstår skillnaderna mellan språkvarianter, såväl som betydelsen av att använda korrekt variant, och i vårt nätverk av översättare ingår lingvister som kan översätta till och från de flesta språkvarianter.

TOTAL kan hantera ett mycket stort antal språkkombinationer på samma gång. Vårt globala nätverk av översättare och korrekturläsare täcker hundratals kombinationer. Dessutom möjliggör ces översättningsteknik att ett obegränsat antal översättare kan arbeta på en enskild fil samtidigt, synkroniserat över flera språkkombinationer.

Ja, vi kan översätta och leverera PDF-filer. Eftersom PDF-filer inte alltid innehåller redigerbar text, kan det hända att den slutgiltiga layouten inte överensstämmer exakt med det ursprungliga källdokumentet.

Utöver översättningar kan TOTAL erbjuda ett brett utbud av relaterade tjänster. Våra kompletterande tjänster omfattar korrekturläsning, språkgranskning, redigering, omskrivning och textanalys.

Tyvärr inte. Vi specialiserar oss uteslutande på textöversättningar.

Tolkning handlar om konvertering av talat språk, medan översättning avser konvertering av skriftligt material.

error:
TOTAL
Sök