TOTAL översättningsbyrå

Sätra översättningsbyrå

Hur översättning och språktjänster hjälper Sätras näringsliv

Sätra, en stadsdel i södra Stockholm belägen i Stockholms kommun, är känd för sin mångfald och livliga atmosfär. Här blomstrar ett näringsliv med en blandning av lokala butiker, serviceföretag, och en växande IT-sektor. Sätras läge, med goda transportförbindelser till resten av Stockholm, gör det till en attraktiv plats för både boende och företag.

Översättningstjänster har haft en positiv effekt på affärslivet i Sätra genom att underlätta kommunikationen mellan de lokala företagen och deras internationella kunder samt mellan företag med multikulturell arbetsstyrka. Detta har lett till förbättrade affärsrelationer, ökad försäljning och ett stärkt varumärke för Sätra som en välkomnande och inkluderande stadsdel för företagande.

Sätra är en stad med ett dynamiskt och växande näringsliv. Företag i alla branscher verkar här, och många av dem har behov av översättning och språktjänster.

Översättning och språktjänster: en oumbärlig resurs för Sätras näringsliv

Översättning och språktjänster har redan spelat en viktig roll för Sätras näringslivs framgång på flera sätt:

Affärsmässigt:

 • Öppnar dörrar till nya marknader och kunder
 • Stärker befintliga kundrelationer
 • Ökar konkurrenskraften
 • Förenklar internationellt samarbete

Ekonomiskt:

 • Ökar försäljningen och vinsten
 • Minskar kostnader
 • Skapar nya jobb
 • Stimulerar tillväxt

På andra sätt:

 • Förbättrar kommunikationen och samarbetet
 • Ökar kulturell förståelse
 • Bygger broar mellan människor
 • Bidrar till en mer inkluderande och globaliserad värld

Framtidens potential

Behovet av översättning och språktjänster i Sätra kommer att fortsätta att öka i takt med att staden växer och blir mer internationell.

Här är några exempel på hur översättning och språktjänster kan hjälpa Sätras näringsliv i framtiden:

 • Attraktionskraft: Attrahera nya företag och investeringar till staden
 • Innovation: Främja innovation och samarbete mellan företag i olika länder
 • Kompetensförsörjning: Hjälpa företag att hitta och behålla kompetent personal
 • Hållbarhet: Bidra till en mer hållbar utveckling genom att öka transparens och samarbete

Vi hjälper dig med alla dina översättningsbehov

Som en erfaren och pålitlig översättningsbyrå hjälper vi gärna alla i Sätra och omnejd med alla deras översättningsbehov. Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster, inklusive:

 • Översättning av texter av alla slag
 • Lektorering och korrekturläsning
 • Språkkonsultation
 • Terminologihantering

Kontakta oss redan idag för en kostnadsfri offert!

Vi ser fram emot att samarbeta med dig och ditt företag.

Få gratis prisförslag

Vi översätter från i princip alla elektroniska format och kan i de flesta fall bibehålla exakt samma format och layout som i källdokumentet.
Inga problem. Vi kan till och med arbeta direkt i din webbsidas källkod. På begäran kan vi även ladda upp dina filer direkt till internet, redo för navigering.

Ja, en testöversättning kan erbjudas, antingen i form av ett pilotprojekt eller ett kostnadsfritt test. Det bästa sättet att testa TOTAL är med ett pilotprojekt, vanligtvis en kort text som översätts till alla språk du behöver. Ett pilotprojekt gör det möjligt för oss att ägna samma tid och resurser till översättningen som vi gör i normala fall och därmed blir resultatet mera representativt. Testöversättningar är begränsade vad gäller längd och språkkombinationer. Var god kontakta oss för vidare information.

Detta beror på dokumentets storlek. För brådskande jobb, tala bara om när du behöver det!

Tiden det tar är beroende av tjänsten du behöver. Vi kan leverera upp till 2 000 ord per arbetsdag och språkkombination.

TOTAL erbjuder oslagbara returneringstider, med levererans redan nästa dag, under veckoslut eller till och med samma dag, beroende på antalet ord och tillgängligheten för våra översättare.

Vår standardleverans är på runt 1 500 översatta ord per arbetsdag och språkkombination, men vi kan ofta öka antalet ord om du har ett särskilt brådskande arbete.

I normala fall, ja. Vi kan använda upp till 20 översättare samtidigt och har tidigare hanterat projekt som krävde en arbetstakt på 50 000 ord per dag (ungefär 200 sidor per dag).

Vår databas med översättare och korrekturläsare omfattar hundratals språkkombinationer. När det gäller ovanliga kombinationer kommer vår lingvistavdelning att kontakta, testa och rekrytera professionella översättare för önskad språkkombination och expertkunskap.

Vi förstår skillnaderna mellan språkvarianter, såväl som betydelsen av att använda korrekt variant, och i vårt nätverk av översättare ingår lingvister som kan översätta till och från de flesta språkvarianter.

TOTAL kan hantera ett mycket stort antal språkkombinationer på samma gång. Vårt globala nätverk av översättare och korrekturläsare täcker hundratals kombinationer. Dessutom möjliggör ces översättningsteknik att ett obegränsat antal översättare kan arbeta på en enskild fil samtidigt, synkroniserat över flera språkkombinationer.

Ja, vi kan översätta och leverera PDF-filer. Eftersom PDF-filer inte alltid innehåller redigerbar text, kan det hända att den slutgiltiga layouten inte överensstämmer exakt med det ursprungliga källdokumentet.

Utöver översättningar kan TOTAL erbjuda ett brett utbud av relaterade tjänster. Våra kompletterande tjänster omfattar korrekturläsning, språkgranskning, redigering, omskrivning och textanalys.

Tyvärr inte. Vi specialiserar oss uteslutande på textöversättningar.

Tolkning handlar om konvertering av talat språk, medan översättning avser konvertering av skriftligt material.

error:
TOTAL
Sök