TOTAL översättningsbyrå

Saker att komma ihåg vid översättning av er hemsida

Innehållsförteckning

Under översättningen av din hemsida tas design- och utvecklingsdelen väl om hand, men den riktiga utmaningen kommer med översättningsprocessen. Det är mycket viktigt att bevara hemsidans ursprungliga meddelande och att inte förlora grundbudskapet under förändringen.

Här följer några tips på hur du kan genomföra översättningen av din hemsida friktionsfritt:

Extraktion av filer som inte är HTML

Först av allt måste du identifiera de delar av hemsidan som behöver översättas. Vissa hemsidor kan vara enkla HTML-filer som bara behöver öppnas och översättas. Men det finns även andra hemsidor som inte består av HTML, där texten behöver extraktion. Det handlar om exempelvis all grafik och bilder som innehåller text, flash-filer och PDF-filer.

Kopior av översättningen

Om du har anlitat en tredje part för att utföra översättningsprocessen, se till att du tillhandahåller dem med alla källfiler som kan tänkas behövas för projektet. Att kopiera och klistra in alla sidor i Word-filer är inget praktiskt alternativ. Det kan dessutom visa sig vara väldigt tidskrävande. När du förser din tjänsteleverantör med alla källfiler, är det enkelt för dig att få en uppfattning om antalet ord och göra en kostnadsuppfattning.

Översättningsminnen

Se till att din översättningsagentur använder översättningsverktyg som lagrar allt det översatta materialet i databaser för eventuella framtida uppdateringar. Dessa verktyg kan spara in mycket pengar och göra översättningsprocessen snabbare. Dessutom kommer det att förbättra resultaten och du kan vara säker på att ditt innehåll är säkert under översättningsprocessen.

Referensmaterial

Se till att din översättningsagentur har tillgång till referensmaterial som tidigare databaser, riktlinjer och ordlistor, etc. Riktlinjerna kan förmedla viktig information om vad som kan utelämnas och hur innehållet bör behandlas.

Resurser

Utöver referensmaterial, se till att du förser dina tjänsteleverantörer med originalgrafikfiler som inkluderar navigeringsknappar, flash-filer, grafik, PDF-filer, etc. Alla dessa resurser måste översättas såväl som att få dem att fungera med den nya hemsidan. Tecknen i vissa främmande språk kan vara längre än svenska tecken. Därför kan översättningsprocessen ofta resultera i att hemsidans layout förvrängs. Ta med textexpansionen i beräkningen när du tillhandahåller sidorna.

Testning

Efter den inledande översättningen av hemsidan, genomför några tester för att säkerställa att hemsidan fungerar korrekt. Kontrollera det visuella utseendet, funktionaliteten och användbarheten av den nya hemsidan. Den grundläggande idén är att kontrollera om alla funktioner hos den ursprungliga hemsidan fungerar i den översatta versionen eller inte. Hela syftet med att skapa en översatt version av din hemsida är att tillhandahålla en bättre service för specifika grupper. Se till att hemsidans grundläggande innehåll förblir det samma i den nya versionen.

Gör dessutom några kompatibilitetstester för webbläsaren, OS-kompatibilitetstester och se om hemsidan fungerar korrekt på olika plattformar.

error:
TOTAL
Sök