TOTAL översättningsbyrå

Översättningstest kontra arbetsprov

Innehållsförteckning

Ofta klagar översättare på översättningstest och frågar varför de inte bara kan skicka in arbetsprov från tidigare översättningar, kanske ett för varje språkkombination eller bara ett för varje område inom vilket de vill specialisera sig.

Det kan finnas många anledningar till varför ett översättningsföretag väljer ett översättningstest framför ett arbetsprov:

• Ofta är avsikten med testet inte bara att bedöma kvaliteten på översättningen, utan även att se hur väl översättaren följer de instruktioner som ges med testet. När jag arbetade på översättningsavdelningen på ett större mjukvaruföretag använde vi tester för att utvärdera kandidater för översättningsarbeten. Testerna bestod av mindre delar av längre dokument (runt 250 ord att översätta i ett dokument på 750 ord), med klara instruktioner om vad skulle och vad som inte skulle översättas, vad översättaren skulle göra vid osäkerhet etc. Vi avvisade många kandidater eftersom de inte hade läst instruktionerna ordentligt. Om jag t.ex. letar efter en teknisk översättare och jag vet att alla projekt levereras med detaljerade instruktioner vill jag sålla ut de översättare som hoppar över instruktionerna och går direkt på översättningen. Den här sovringen förebygger många allvarliga problem senare.

• Ett översättningstest gör det möjligt för översättningsföretaget att se hur varje kandidat har löst specifika översättningsproblem och att jämföra kvaliteten med kvaliteten på en annan översättning av samma källtext. Detta är inte möjligt när man använder arbetsprov.

• Ett arbetsprov gör det möjligt för översättare att presentera sitt bästa arbete. Det är bra för dem, men meningslöst för företaget. Ett test visar hur du löser den typ av översättningsarbete som företaget kommer att skicka.

• Den kvalitetskontroll som översättningsföretaget har som standard kan kräva ett test. De flesta ISO-kvalificerade företag t.ex. följer utarbetade procedurer genom hela översättningsprocessen, inklusive val av frilansöversättare. Om detta är fallet kommer de inte att ändra sin process bara för att en översättare erbjuder arbetsprov istället.

• När ett företag måste utvärdera många kandidater går det snabbare om alla deltagare översätter samma källtext, än om företaget ständigt måste växla om och titta på olika översättningar med en annan källtext. Ett välutformat test representerar en ansenlig tidsinvestering för översättningsföretaget eller avdelningen:

• Den tid som läggs på att välja de texter som ska översättas.

• Den tid det tar att utformat testet (välja vilka delar av texten som ska översättas, kanske lägga till översättningsproblem för att se hur kandidaterna löser dem, skriva och granska instruktionerna för testet, skicka ut test etc.)

• Den tid som läggs på en första utgallring av mottagna test för att se vilka som kan avfärdas direkt.

• Den tid det tar att utvärdera testerna.

Kom ihåg att ett välutformat test inte endast utvärderas av en person. På mjukvaruföretaget som jag nämnde tidigare utvärderade två översättare varje test, men när de två utvärderingarna skiljde sig åt deltog även en tredje översättare.

Detta är anledningen till att ett översättningstest kan vara mer användbart än ett arbetsprov. Detta gäller givetvis bara test som är välutformade och väladministrerade. Test som inte är välplanerade utgör en tidsförlust för alla.

error:
TOTAL
Search