TOTAL översättningsbyrå

Sundsvall översättningsbyrå

Översättning och språktjänster: En motor för Sundsvalls affärsliv

Sundsvall, belägen i Västernorrlands län i Sverige, är ett ekonomiskt kraftcentrum känt för sitt rika industriella arv, inklusive pappers- och massaindustrin, samt en växande IT-sektor. Staden är också känd för sin vackra arkitektur och som en port till de norrländska skogarna, vilket gör den till en attraktiv plats för både affärsverksamhet och turism.

Översättningstjänster har spelat en avgörande roll i Sundsvalls näringsliv genom att underlätta internationell handel och investeringar. Företag i Sundsvall har kunnat expandera globalt, nå nya marknader och skapa starkare band med internationella partners tack vare professionella översättningar av affärsdokument, marknadsföringsmaterial och teknisk dokumentation, vilket bidrar till stadens ekonomiska tillväxt och internationalisering.

Översättningens roll i Sundsvalls affärsklimat

Stärker internationella relationer: Översättning av dokument, avtal och marknadsföringsmaterial öppnar dörrar till nya marknader och stärker befintliga relationer med internationella partners.

Förenklar expansion: Språktjänster underlättar etablering på nya marknader genom att hantera språkliga barriärer och kulturella utmaningar.

Ökar konkurrenskraften: Företag som effektivt kan kommunicera på flera språk har en tydlig fördel i den globala konkurrensen.

Skapar nya affärsmöjligheter: Genom att bryta språkbarriärer kan Sundsvallsbaserade företag identifiera nya affärsmöjligheter och samarbeten globalt.

Språktjänster som en strategisk resurs

Förutom översättning kan språktjänster erbjuda en rad andra fördelar för Sundsvalls näringsliv:

Lokalisering: Anpassning av produkter och tjänster till lokala marknader och kulturer för en mer effektiv kundupplevelse.

Språkutbildning: Att erbjuda språkutbildning till personal stärker företagets globala kompetens och ökar intern kommunikation och samarbete.

Interkulturell kommunikation: Att förstå kulturella nyanser och affärssedvänjor på olika marknader är avgörande för framgångsrika internationella relationer.

Framtidens potential

Sundsvalls strategiska läge och starka näringsliv ger staden en unik möjlighet att bli en ännu mer framgångsrik internationell aktör. Genom att effektivt utnyttja språktjänster kan staden:

Attrahera fler internationella investeringar: Ett starkt erbjudande av språktjänster gör Sundsvall till en attraktiv destination för internationella företag.

Utveckla nya exportmarknader: Lokalisering och översättning av produkter och tjänster kan öppna upp nya exportmarknader för Sundsvallsbaserade företag.

Stärka regionens samarbetsförmåga: Språktjänster kan underlätta samarbete och kommunikation mellan olika aktörer i regionen.

Vi hjälper Sundsvalls företag att nå global framgång

Som en etablerad översättningsbyrå med över 20 års erfarenhet har vi hjälpt otaliga företag i Sundsvall att nå sina internationella mål. Vi erbjuder ett brett spektrum av språktjänster som är skräddarsydda för att möta våra kunders specifika behov.

Kontakta oss redan idag för en kostnadsfri offert och en diskussion om hur vi kan hjälpa ditt företag att växa globalt.

Få gratis prisförslag

Vi översätter från i princip alla elektroniska format och kan i de flesta fall bibehålla exakt samma format och layout som i källdokumentet.
Inga problem. Vi kan till och med arbeta direkt i din webbsidas källkod. På begäran kan vi även ladda upp dina filer direkt till internet, redo för navigering.

Ja, en testöversättning kan erbjudas, antingen i form av ett pilotprojekt eller ett kostnadsfritt test. Det bästa sättet att testa TOTAL är med ett pilotprojekt, vanligtvis en kort text som översätts till alla språk du behöver. Ett pilotprojekt gör det möjligt för oss att ägna samma tid och resurser till översättningen som vi gör i normala fall och därmed blir resultatet mera representativt. Testöversättningar är begränsade vad gäller längd och språkkombinationer. Var god kontakta oss för vidare information.

Detta beror på dokumentets storlek. För brådskande jobb, tala bara om när du behöver det!

Tiden det tar är beroende av tjänsten du behöver. Vi kan leverera upp till 2 000 ord per arbetsdag och språkkombination.

TOTAL erbjuder oslagbara returneringstider, med levererans redan nästa dag, under veckoslut eller till och med samma dag, beroende på antalet ord och tillgängligheten för våra översättare.

Vår standardleverans är på runt 1 500 översatta ord per arbetsdag och språkkombination, men vi kan ofta öka antalet ord om du har ett särskilt brådskande arbete.

I normala fall, ja. Vi kan använda upp till 20 översättare samtidigt och har tidigare hanterat projekt som krävde en arbetstakt på 50 000 ord per dag (ungefär 200 sidor per dag).

Vår databas med översättare och korrekturläsare omfattar hundratals språkkombinationer. När det gäller ovanliga kombinationer kommer vår lingvistavdelning att kontakta, testa och rekrytera professionella översättare för önskad språkkombination och expertkunskap.

Vi förstår skillnaderna mellan språkvarianter, såväl som betydelsen av att använda korrekt variant, och i vårt nätverk av översättare ingår lingvister som kan översätta till och från de flesta språkvarianter.

TOTAL kan hantera ett mycket stort antal språkkombinationer på samma gång. Vårt globala nätverk av översättare och korrekturläsare täcker hundratals kombinationer. Dessutom möjliggör ces översättningsteknik att ett obegränsat antal översättare kan arbeta på en enskild fil samtidigt, synkroniserat över flera språkkombinationer.

Ja, vi kan översätta och leverera PDF-filer. Eftersom PDF-filer inte alltid innehåller redigerbar text, kan det hända att den slutgiltiga layouten inte överensstämmer exakt med det ursprungliga källdokumentet.

Utöver översättningar kan TOTAL erbjuda ett brett utbud av relaterade tjänster. Våra kompletterande tjänster omfattar korrekturläsning, språkgranskning, redigering, omskrivning och textanalys.

Tyvärr inte. Vi specialiserar oss uteslutande på textöversättningar.

Tolkning handlar om konvertering av talat språk, medan översättning avser konvertering av skriftligt material.

error:
TOTAL
Sök