TOTAL översättningsbyrå

Södertälje översättningsbyrå

Översättning och språktjänster: En drivkraft för Södertäljes framgång

Södertälje är en dynamisk knutpunkt för näringslivet, känd för sin rika industriella tradition, särskilt inom farmaceutiska och fordonsindustrin med storföretag som AstraZeneca och Scania som lokomotiv. Denna stad kombinerar historisk charm med modern innovation, vilket gör den till en attraktiv plats för både nationella och internationella affärer. Södertäljes geografiska läge, vid Mälarens utlopp i Östersjön, har bidragit till dess utveckling som en viktig handels- och industrihamn.

Översättningstjänster har spelat en avgörande roll för att förbättra affärslivet i Södertälje, genom att underlätta kommunikationen mellan det lokala näringslivet och den globala marknaden. Detta har gjort det möjligt för företag att expandera internationellt, skapa nya affärsmöjligheter och stärka den ekonomiska tillväxten i regionen.

Översättningens betydelse för näringslivet

Översättningstjänster hjälper Södertäljes företag att:

  • Nå nya kunder och marknader: Genom att översätta sin webbplats, produktinformation och marknadsföringsmaterial till andra språk kan företag nå en betydligt större publik och öka sin exportpotential.
  • Bygga starka affärsrelationer: Professionell översättning skapar en solid grund för effektiv kommunikation med kunder, partners och leverantörer i andra länder.
  • Förbättra sin image: Att erbjuda korrekt och professionell översättning visar på seriositet och professionalism, vilket kan stärka företagets image och varumärke.
  • Förenkla internationella samarbeten: Översättning av juridiska dokument, avtal och annan dokumentation underlättar samarbete med partners i andra länder.

Översättning och språktjänster: En framgångsfaktor för Södertälje

I takt med att Södertäljes ekonomi växer och globaliseras kommer behovet av översättning och språktjänster att öka. Stadens framgång beror till stor del på dess förmåga att kommunicera effektivt med omvärlden.

Här är några exempel på hur översättning och språktjänster kan bidra till Södertäljes framtid:

  • Attraktionskraft för investeringar: En stad med goda språktjänster är mer attraktiv för internationella investeringar.
  • Utvecklad turism: Professionell översättning av turistinformation och skyltar kan locka fler turister till staden.
  • Fler arbetstillfällen: En växande språkbransch skapar nya arbetstillfällen och ökar stadens ekonomiska tillväxt.
  • Stärkt integration: Översättningstjänster kan underlätta integrationen av nyanlända och skapa ett mer inkluderande samhälle.

Vi hjälper dig med dina översättningsbehov

Vår översättningsbyrå har sedan 1999 erbjudit professionella översättningstjänster till och från de flesta språk. Vi har stor erfarenhet av att översätta för företag och organisationer i Södertälje och kan hjälpa dig med alla dina översättningsbehov.

Kontakta oss redan idag för en kostnadsfri offert!

Vi ser fram emot att samarbeta med dig!

Få gratis prisförslag

Vi översätter från i princip alla elektroniska format och kan i de flesta fall bibehålla exakt samma format och layout som i källdokumentet.
Inga problem. Vi kan till och med arbeta direkt i din webbsidas källkod. På begäran kan vi även ladda upp dina filer direkt till internet, redo för navigering.

Ja, en testöversättning kan erbjudas, antingen i form av ett pilotprojekt eller ett kostnadsfritt test. Det bästa sättet att testa TOTAL är med ett pilotprojekt, vanligtvis en kort text som översätts till alla språk du behöver. Ett pilotprojekt gör det möjligt för oss att ägna samma tid och resurser till översättningen som vi gör i normala fall och därmed blir resultatet mera representativt. Testöversättningar är begränsade vad gäller längd och språkkombinationer. Var god kontakta oss för vidare information.

Detta beror på dokumentets storlek. För brådskande jobb, tala bara om när du behöver det!

Tiden det tar är beroende av tjänsten du behöver. Vi kan leverera upp till 2 000 ord per arbetsdag och språkkombination.

TOTAL erbjuder oslagbara returneringstider, med levererans redan nästa dag, under veckoslut eller till och med samma dag, beroende på antalet ord och tillgängligheten för våra översättare.

Vår standardleverans är på runt 1 500 översatta ord per arbetsdag och språkkombination, men vi kan ofta öka antalet ord om du har ett särskilt brådskande arbete.

I normala fall, ja. Vi kan använda upp till 20 översättare samtidigt och har tidigare hanterat projekt som krävde en arbetstakt på 50 000 ord per dag (ungefär 200 sidor per dag).

Vår databas med översättare och korrekturläsare omfattar hundratals språkkombinationer. När det gäller ovanliga kombinationer kommer vår lingvistavdelning att kontakta, testa och rekrytera professionella översättare för önskad språkkombination och expertkunskap.

Vi förstår skillnaderna mellan språkvarianter, såväl som betydelsen av att använda korrekt variant, och i vårt nätverk av översättare ingår lingvister som kan översätta till och från de flesta språkvarianter.

TOTAL kan hantera ett mycket stort antal språkkombinationer på samma gång. Vårt globala nätverk av översättare och korrekturläsare täcker hundratals kombinationer. Dessutom möjliggör ces översättningsteknik att ett obegränsat antal översättare kan arbeta på en enskild fil samtidigt, synkroniserat över flera språkkombinationer.

Ja, vi kan översätta och leverera PDF-filer. Eftersom PDF-filer inte alltid innehåller redigerbar text, kan det hända att den slutgiltiga layouten inte överensstämmer exakt med det ursprungliga källdokumentet.

Utöver översättningar kan TOTAL erbjuda ett brett utbud av relaterade tjänster. Våra kompletterande tjänster omfattar korrekturläsning, språkgranskning, redigering, omskrivning och textanalys.

Tyvärr inte. Vi specialiserar oss uteslutande på textöversättningar.

Tolkning handlar om konvertering av talat språk, medan översättning avser konvertering av skriftligt material.

error:
TOTAL
Sök