TOTAL översättningsbyrå

Norrköping översättningsbyrå

Översättning och språktjänster: En motor för Norrköpings framgång

Norrköping, beläget i Östergötlands län, har en rik industrihistoria som en gång i tiden var centrerad kring textilproduktion, vilket gett staden smeknamnet ”Sveriges Manchester”. Idag är Norrköpings näringsliv diversifierat och inkluderar starka sektorer inom teknik, utbildning och tjänster, med framstående institutioner som Linköpings universitet campus Norrköping. Staden är också känd för sin kulturarvsmiljö, med välbevarade industriella landmärken.

Översättningstjänster har spelat en viktig roll i Norrköpings affärsliv, särskilt i takt med att lokala företag expanderar globalt. Dessa tjänster har möjliggjort för företagen att effektivt kommunicera med internationella partners och kunder, därigenom öka sin räckvidd och konkurrenskraft på den globala marknaden.

Affärsmässiga fördelar

Norrköpings strategiska läge och goda infrastruktur gör staden till en attraktiv destination för internationella företag. För att kunna konkurrera på den globala marknaden behöver företag kunna kommunicera effektivt med kunder och partners från olika kulturer. Översättning av produktinformation, marknadsföringsmaterial och juridiska dokument är avgörande för att nå ut till nya marknader och skapa affärsmöjligheter.

Ekonomisk tillväxt

En blomstrande exportsektor är avgörande för Norrköpings ekonomi. Översättningstjänster hjälper lokala företag att nå ut till nya kunder och marknader, vilket leder till ökad försäljning och exportintäkter. Detta gynnar inte bara företagen själva utan skapar också nya jobb och tillväxt i hela regionen.

Samhällsutveckling

Förutom de ekonomiska fördelarna har översättning och språktjänster också en positiv inverkan på samhället i stort. De gör det möjligt för människor från olika kulturer att kommunicera med varandra och ökar den interkulturella förståelsen. Detta kan leda till bättre samarbete, ökad tolerans och ett mer inkluderande samhälle.

Framtidens potential

Norrköping har en stark ambition att bli en ännu mer internationell stad. Översättning och språktjänster kommer att spela en ännu viktigare roll i framtiden för att attrahera investeringar, skapa nya jobb och öka stadens attraktivitet.

ViTOTAL översättningsbyrå hjälper gärna alla i Norrköping och omnejd med alla deras översättningsbehov. Kontakta oss redan idag för en kostnadsfri offert!

Få gratis prisförslag

Vi översätter från i princip alla elektroniska format och kan i de flesta fall bibehålla exakt samma format och layout som i källdokumentet.
Inga problem. Vi kan till och med arbeta direkt i din webbsidas källkod. På begäran kan vi även ladda upp dina filer direkt till internet, redo för navigering.

Ja, en testöversättning kan erbjudas, antingen i form av ett pilotprojekt eller ett kostnadsfritt test. Det bästa sättet att testa TOTAL är med ett pilotprojekt, vanligtvis en kort text som översätts till alla språk du behöver. Ett pilotprojekt gör det möjligt för oss att ägna samma tid och resurser till översättningen som vi gör i normala fall och därmed blir resultatet mera representativt. Testöversättningar är begränsade vad gäller längd och språkkombinationer. Var god kontakta oss för vidare information.

Detta beror på dokumentets storlek. För brådskande jobb, tala bara om när du behöver det!

Tiden det tar är beroende av tjänsten du behöver. Vi kan leverera upp till 2 000 ord per arbetsdag och språkkombination.

TOTAL erbjuder oslagbara returneringstider, med levererans redan nästa dag, under veckoslut eller till och med samma dag, beroende på antalet ord och tillgängligheten för våra översättare.

Vår standardleverans är på runt 1 500 översatta ord per arbetsdag och språkkombination, men vi kan ofta öka antalet ord om du har ett särskilt brådskande arbete.

I normala fall, ja. Vi kan använda upp till 20 översättare samtidigt och har tidigare hanterat projekt som krävde en arbetstakt på 50 000 ord per dag (ungefär 200 sidor per dag).

Vår databas med översättare och korrekturläsare omfattar hundratals språkkombinationer. När det gäller ovanliga kombinationer kommer vår lingvistavdelning att kontakta, testa och rekrytera professionella översättare för önskad språkkombination och expertkunskap.

Vi förstår skillnaderna mellan språkvarianter, såväl som betydelsen av att använda korrekt variant, och i vårt nätverk av översättare ingår lingvister som kan översätta till och från de flesta språkvarianter.

TOTAL kan hantera ett mycket stort antal språkkombinationer på samma gång. Vårt globala nätverk av översättare och korrekturläsare täcker hundratals kombinationer. Dessutom möjliggör ces översättningsteknik att ett obegränsat antal översättare kan arbeta på en enskild fil samtidigt, synkroniserat över flera språkkombinationer.

Ja, vi kan översätta och leverera PDF-filer. Eftersom PDF-filer inte alltid innehåller redigerbar text, kan det hända att den slutgiltiga layouten inte överensstämmer exakt med det ursprungliga källdokumentet.

Utöver översättningar kan TOTAL erbjuda ett brett utbud av relaterade tjänster. Våra kompletterande tjänster omfattar korrekturläsning, språkgranskning, redigering, omskrivning och textanalys.

Tyvärr inte. Vi specialiserar oss uteslutande på textöversättningar.

Tolkning handlar om konvertering av talat språk, medan översättning avser konvertering av skriftligt material.

error:
TOTAL
Sök