TOTAL översättningsbyrå

Broo översättningsbyrå

Översättning och språktjänster: En framgångsfaktor för Broo

Broo har sett enastående ekonomisk tillväxt de senaste åren. Stadens strategiska läge och dynamiska affärsklimat har lockat internationella företag och investerare, vilket skapat en blomstrande multinationell miljö. I denna expansiva fas har behovet av professionella översättnings- och språktjänster ökat markant.

Ökad global räckvidd och nya affärsmöjligheter

Genom att samarbeta med en betrodd översättningsbyrå har Broos företag kunnat:

  • Översätta marknadsföringsmaterial och webbplatser till flera språk, nå nya målgrupper och expandera sin globala räckvidd.
  • Säkra korrekt och effektiv kommunikation med internationella partners, kunder och leverantörer, vilket har stärkt affärsrelationer och förbättrat samarbetet.
  • Hantera komplexa dokumentationsprocesser på olika språk, inklusive juridiska avtal, tekniska manualer och finansiella rapporter.
  • Få tillgång till expertis inom språklig och kulturell anpassning, vilket har bidragit till framgångsrika lanseringar av produkter och tjänster på nya marknader.

Språktjänster som en strategisk investering

Förutom de direkta ekonomiska fördelarna har översättnings- och språktjänster haft en positiv inverkan på Broos affärsklimat på följande sätt:

  • Förbättrat rykte och image som en internationellt orienterad och professionell stad.
  • Ökad attraktivitet för talanger och investeringar från hela världen.
  • Stärkt innovation och konkurrenskraft genom utbyte av kunskap och idéer över språkliga och kulturella barriärer.

Kontakta oss för en kostnadsfri offert

Vår översättningsbyrå har en lång och framgångsrik historia av att hjälpa företag i Broo med alla typer av översättnings- och språktjänster. Vi har ett team av erfarna och certifierade översättare som specialiserar sig på en mängd olika branscher och språkkombinationer.

Kontakta oss redan idag för en kostnadsfri offert och en diskussion om hur vi kan hjälpa ditt företag att nå sina internationella mål.

Få gratis prisförslag

Vi översätter från i princip alla elektroniska format och kan i de flesta fall bibehålla exakt samma format och layout som i källdokumentet.
Inga problem. Vi kan till och med arbeta direkt i din webbsidas källkod. På begäran kan vi även ladda upp dina filer direkt till internet, redo för navigering.

Ja, en testöversättning kan erbjudas, antingen i form av ett pilotprojekt eller ett kostnadsfritt test. Det bästa sättet att testa TOTAL är med ett pilotprojekt, vanligtvis en kort text som översätts till alla språk du behöver. Ett pilotprojekt gör det möjligt för oss att ägna samma tid och resurser till översättningen som vi gör i normala fall och därmed blir resultatet mera representativt. Testöversättningar är begränsade vad gäller längd och språkkombinationer. Var god kontakta oss för vidare information.

Detta beror på dokumentets storlek. För brådskande jobb, tala bara om när du behöver det!

Tiden det tar är beroende av tjänsten du behöver. Vi kan leverera upp till 2 000 ord per arbetsdag och språkkombination.

TOTAL erbjuder oslagbara returneringstider, med levererans redan nästa dag, under veckoslut eller till och med samma dag, beroende på antalet ord och tillgängligheten för våra översättare.

Vår standardleverans är på runt 1 500 översatta ord per arbetsdag och språkkombination, men vi kan ofta öka antalet ord om du har ett särskilt brådskande arbete.

I normala fall, ja. Vi kan använda upp till 20 översättare samtidigt och har tidigare hanterat projekt som krävde en arbetstakt på 50 000 ord per dag (ungefär 200 sidor per dag).

Vår databas med översättare och korrekturläsare omfattar hundratals språkkombinationer. När det gäller ovanliga kombinationer kommer vår lingvistavdelning att kontakta, testa och rekrytera professionella översättare för önskad språkkombination och expertkunskap.

Vi förstår skillnaderna mellan språkvarianter, såväl som betydelsen av att använda korrekt variant, och i vårt nätverk av översättare ingår lingvister som kan översätta till och från de flesta språkvarianter.

TOTAL kan hantera ett mycket stort antal språkkombinationer på samma gång. Vårt globala nätverk av översättare och korrekturläsare täcker hundratals kombinationer. Dessutom möjliggör ces översättningsteknik att ett obegränsat antal översättare kan arbeta på en enskild fil samtidigt, synkroniserat över flera språkkombinationer.

Ja, vi kan översätta och leverera PDF-filer. Eftersom PDF-filer inte alltid innehåller redigerbar text, kan det hända att den slutgiltiga layouten inte överensstämmer exakt med det ursprungliga källdokumentet.

Utöver översättningar kan TOTAL erbjuda ett brett utbud av relaterade tjänster. Våra kompletterande tjänster omfattar korrekturläsning, språkgranskning, redigering, omskrivning och textanalys.

Tyvärr inte. Vi specialiserar oss uteslutande på textöversättningar.

Tolkning handlar om konvertering av talat språk, medan översättning avser konvertering av skriftligt material.

error:
TOTAL
Sök