TOTAL översättningsbyrå

Översättningsapparat ger polisen envägskommunikation på flera språk

Innehållsförteckning

Los Angeles poliskommissarie Dennis Kato står på en parkeringsplats med en apparat i handen som ser ut som en klumpig mobiltelefon från 80-talet.

Han väljer koreanska i apparatens meny och säger sedan i mikrofonen: “Kontakta läkare.” En högtalare på hans fordon brusar på koreanska: “Om du behöver kontakta läkare vänd dig till närmaste polis.”

Kato byter till spanska och säger: “Välkommen.” Skärmen lyser upp: “Välkommen till denna händelse. Vi är här för att hjälpa dig med dina konstitutionella rättigheter.”

“Bienvenidos a éste evento. Estamos aquí para facilitar sus derechos de la primera enmienda constitucional,” ekar orden mot LA River.

Los Angeles-polisens senaste högteknologiska verktyg för brottsbekämpning – Phraselator – gör det möjligt för polisen att översätta och sprida tusentals förinspelade meningar på ett flertal språk.

Phraselator som introducerades under tysthet i slutet av sommaren kanske har hittat hem i Los Angeles där polisen länge kämpat med att hitta polismän som kan kommunicera på alla 224 språk som talas i den immigrantrika staden.

Idén till en enkel apparat som kan översätta direkt till vilket språk som helst är som tagen ur en utopisk fiktion, från Star Treks universala translator till Liftarens guide till galaxens Babelfish. Men som alla vet som har läst de ibland komiska texterna som kommer från röstigenkännande program är det svårt att få korrekta översättningar.

Phraselator tillämpar inte “röst till röst”-översättning. Istället har de tvåspråkiga polismännen på LAPD (32 % av dess styrka på 9 600 man är tvåspråkiga) översatt och programmerat in standardkommandon och frågor till apparatens dataminne. Man kan söka översättningar och sända ut dem genom en enkel engelsk text eller genom röstsökning.

“Den fungerar inte precis som översättningsapparaten i Star Trek. Den ligger ett eller två steg ifrån”, säger Kato. “Men när det gäller att kontrollera folkmassor, naturkatastrofer eller medicinska nödlägen kan den rädda liv.”

Apparaten utvecklades med stöd från Defense Advanced Research Projects Agency och användes i Afghanistan och Irak av amerikanska soldater som kommunicerade med människor på farsi, dari, pashto och andra språk.

LAPDS:s intresse väcktes av kalabaliken i MacArthur Park förra maj, när ett tumult på grund av kommunikationssvårigheter ledde till att 250 protesterande och journalister samt 18 polismän skadades.

Eftersom polisdepartementet skolade om polismän för att undvika att situationen upprepas, säger Kato, föreslogs Phraselator som ett sätt att nå ut till de grupper som inte talar engelska.

LAPD köpte 4 stycken 2 500-dollars apparater (som vid första anblicken ser ut som extremt stora Palm Pilots) och lagrade 35 kommandon för bland annat kontroll av folkmängder: “Du måste omedelbart lämna området”, “Kom ner från stolpen” och “Denna demonstation har förklarats vara olaglig”.

De har använts vid fredsdemonstrationer och immigrationsupplopp i Korea Town och i Los Angeles centrum. För att nå ut till folkmassorna sänder polismännen ut översättningarna genom högtalare som hörs på ungefär 800 meters avstånd utan att förlora i ljudkvalitet.

Ett viktigt användningsområde kan vara naturkatastrofer, säger Kato.

“I Los Angeles talas det så många språk och att kunna fråga någon som du hjälper “Är du skadad?” är otroligt viktigt”, menar han.

Han säger också att systemet inte är ett komplett svar på kommunikationskollapser. Översättningsfunktionen är envägsriktad – den kan ge order men inte ta emot svar.

VoxTec vice ordförande Ace Sarich som har utvecklat Phraselator, menar att polismän kan använda apparaten för att ställa frågor som “Vad har hänt här?” och sedan spela upp svaren för översättning på polisstationen.

Lee Morin som är doktor vid U.S. Navy kom på idén om Phraselator under Operation Desert Storm när han laddade upp arabiska meningar på sin laptop för att sedan spela upp dem för sina patienter, säger Sarich. Han berättade om sin idé för Sarich, före detta Navy Seal och ingenjör, som utvecklade den hållbara vattentäta apparaten.

Eftersom mänskliga översättare är alltmer ovilliga att jobba i skottlinjen eller att bli sedda när de hjälper koalitionsstyrkor har Phraselator kommit bra till hands när det gäller kommandon vid utländska kontrollstationer, menar Sarich. U.S. Navys fartyg har använt apparaten för att varna andra fartyg att hålla distans.

Den civila versionen av Phraselator är nu på intågande. Polisen i Las Vegas har fyra. Det finns ett mångspråkigt områdespaket för att undersöka misstänkta rattfyllerister.

Vissa polismän i Florida använder apparaten för att ställa enkla ja- och nejfrågor till spansk- och kreoltalande interner, säger Sarich.

Kato menar att LAPD överväger att köpa ännu en Phraslator för sin nya fängelsesektion eftersom personalen ofta stöter på människor de inte kan kommunicera med på ett effektivt sätt.

“Vi börjar verkligen se hur den kan vara användbar för upprätthållande av lagen”, säger Sarich. “Den sparar liv och den kan vara till hjälp här.”

error:
TOTAL
Sök