Översättare

De bästa av de bästa språkproffsen

Nyckeln till framgång för en bra översättningsbyrå är kvaliteten på dess översättare. Våra översättare är alltid professionellt meriterade språkexperter med målspråket som modersmål.
Vi väljer ut översättare för individuella uppdrag inte bara efter språkpar utan även efter specialområden. Orsaken är att olika typer av översättning kräver olika slags kunskaper och specialterminologi.
Så långt det går använder vi samma översättare för samma kund, vilket ger en enhetlig kvalitet och översättaren lär känna kundens behov efter hand.
TOTAL har egna kontrollanter som konstant granskar och bedömer översättarna i vår databas. Återkoppling från kunderna beaktas för att säkerställa att de upprätthåller våra höga kvalitetskrav.

Vad vi söker efter hos våra översättare

Det räcker inte med att kunna tala ett annat språk

Vi förväntar oss att våra översättare dels har grundlig utbildning i de språk och kulturer de översätter till och från, dels kan hantera de problem som översättningsprocessen medför.
Dessutom måste alla våra teammedlemmar ha en stark yrkesetik och sträva efter att ständigt utvecklas.

Långsiktiga relationer

Vi kräver en del av våra översättare, men erbjuder också mycket stöd. Vårt produktionsteam strävar efter att bygga långsiktiga relationer med översättare för att säkerställa att vi producerar högkvalitativt arbete.

Goda betalningsvillkor

Vi är beroende av den talang, erfarenhet och professionalism som våra lingvister besitter, så vi erbjuder goda betalningsvillkor. Vi jämför noggrant med våra konkurrenters priser för att se till att vi attraherar de allra bästa språkexperterna.

Ja, vi har ett nätverk av omsorgsfullt utvalda och testade frilansexperter, som alla har minst tre års erfarenhet och producerar översättningar av högsta möjliga kvalitet åt TOTAL. 

Expertkunnandet och erfarenheten hos våra översättare är av fundamental betydelse. Vi har en mycket omfattande rekryteringsprocedur, och anlitar endast översättare som kan styrka sin erfarenhet inom särskilda specialområden. De flesta är bosatta i sitt ursprungsland, vilket är särskilt viktigt när det gäller kulturellt känsliga texter och översättning av webbsidor, där användning av aktuellt språk är av stor betydelse.

Nej, det är inte nödvändigt att kommunicera direkt med översättarna. För att garantera bättre kommunikation använder vi oss av projektledare. Projektledaren kommer att fungera som kontaktpunkt mellan dig och översättaren.

TOTAL översättningsbyrå kan tillhandahålla individuella CV:n från våra översättare, dock kan vi på grund av stränga sekretessavtal inte vidarebefordra någon personlig information, som exempelvis kontaktuppgifter.

Beroende på vilken servicenivå som tillämpas, kommer TOTAL att be om en detaljerad genomgång från er sida för att säkerställa att översättaren förstår era krav. Översättaren bekräftar mottagande av projektinformationen och klargör eventuella frågor med projektledaren innan översättningen påbörjas. Projektledaren överser processen oavbrutet och fungerar som en kontaktpunkt mellan dig och översättaren. Som ett mellansteg kan det översatta dokumentet skickas till dig för kontroll innan det skickas till korrekturläsaren och eventuella problem kommer då att granskas och åtgärdas innan korrekturläsningsproceduren påbörjas.

Ja! Alla våra översättare arbetar enbart till sina respektive modersmål, för att säkerställa korrekta och högkvalitativa översättningar. Dessutom är de flesta bosatta i sina ursprungsländer. Vårt lingvisthanteringsteam granskar kontinuerligt alla översättare för att säkerställa att deras språkfärdigheter hänger med i utvecklingen.
Det har de utan tvekan. Våra rekryteringskrav för översättare omfattar branschspecifik kunskap. Vi har tillgång till ett brett utbud av översättare som har arbetat inom specifika branscher, som kan styrka sin erfarenhet och som har blivit godkända på ett översättningstest inom den specifika sektorn. Vår databas med översättare täcker mängder av specifika fält inom olika branscher och språkkombinationer och med hjälp av den väljer vi ut den bästa översättaren för varje projekt.
Ja, om du är nöjd med en särskild översättares arbete, kommer den översättaren att användas för alla dina projekt i framtiden (beroende på tillgänglighet). Detta säkerställer konsekventa resultat i fråga om terminologi och stil i de översatta dokumenten.
TOTAL använder sig av kontrollanter som inte bara granskar översättningsprover som utförts av potentiella översättare, utan även övervakar allt arbete som utförs inom deras språkkombination för att säkerställa att de fortfarande uppfyller de strikta standardkraven.

Vill du bli en av våra översättare?

Skicka in din intresseanmälan till oss

Noggrant utvalda
De bästa kvalitetstestade lingvisterna