TOTAL översättningsbyrå

Översättning och translitterering: förstå skillnaderna

Innehållsförteckning

Eftersom efterfrågan på lokalisering fortsätter att öka anses valet mellan översättning och translitterering vara ett avgörande beslut om du vill anpassa innehåll för nya marknader. Men ska du egentligen bara välja det ena?

Även om dessa två termer kan låta lika, är de faktiskt två olika processer med olika mål och resultat. Läs vidare när vi utforskar översättning jämfört med translitterering i detalj, med exempel.

Vad är översättning?

Översättning är processen att återge text eller tal från ett språk till ett annat samtidigt som dess mening, ton, sammanhang och avsikt behålls så långt det är möjligt. Det innebär inte bara att konvertera ord från ett språk till ett annat utan också att fånga nyanser, kulturella referenser, idiomatiska uttryck och subtiliteter i den ursprungliga texten.

Cambridge Dictionary definierar översättning som ”en aktivitet eller process att ändra orden i ett språk till ord på ett annat språk med samma betydelse”.

Vad är translitterering?

Translitterering är processen att konvertera text från en form till en annan. Till skillnad från översättning, som innebär omvandling av betydelsen av ord eller fraser från ett språk till ett annat, fokuserar translitterering på att återge ljuden eller tecknen i ett skrivsystem med hjälp av tecknen i ett annat system.

Cambridge Dictionary definierar translitterering som ”en handling eller process att skriva ord med ett annat alfabet”.

Översättning jämfört med translitterering: viktiga skillnader

Fokus

Översättning fokuserar på mening och kommunikation medan translitterering fokuserar på teckenrepresentation och skriptkonvertering.

Processen

Översättning innebär att betydelsen av ord, fraser eller texter omvandlas från ett språk till ett annat. Translitterering innebär att överföra tecken eller symboler i ett skriftsystem till tecken i ett annat system.

Mål

Målet med översättning är att fånga kärnan, sammanhanget och det avsedda budskapet i det ursprungliga innehållet samtidigt som det uttrycks på ett naturligt och lättförståeligt sätt på målspråket. Med translitterering måste man noggrant bevara uttalet eller den visuella representationen av ord eller fraser från ett skript till ett annat, utan att fokusera på betydelsen av innehållet.

Användningsområden

Översättning används inom många områden, från att översätta böcker, artiklar, filmer och webbplatser till marknadsföringsmaterial, kontrakt, myndighetsdokument, juridiska papper, utbildningsmaterial med mera.

Translitterering används vanligtvis för namn och personlig identifiering, tekniska termer och jargong, samt i onlinekommunikation och tillgänglighet, språkinlärning och uttal, och för standardisering.

Exempel på översättning och translitterering

Nedan följer några exempel för att visa på skillnaderna mellan översättning och translitterering. Vi börjar med en vanlig engelsk hälsningsfras och dess översättning till spanska:

Engelska: ”Good morning.”
Spansk översättning: ”Buenos días.”

Men om vi skulle translitterera samma ord från ryska till engelska skulle det se väldigt annorlunda ut:

Ryska: ”Спасибо.”
Engelsk translitterering: ”Spasibo” (representerat med latinska tecken, för att återge uttalet på engelska).

Sedan har vi den engelska frasen ”Thank you very much”, som vi kommer att översätta till spanska och franska:

Spanska: ”Muchas gracias.”
Franska: ”Merci beaucoup.”

Att translitterera denna fras till andra språk ser ut så här:

Translitterering till romerska tecken: ”Arigatou gozaimasu”
Translitterering till kyrilliska tecken: ”Аригато годзаймасу” (för rysktalande, som representerar ljuden i den kyrilliska skriften)
Translitterering till arabisk skrift: ”أريغاتو غوزايماسو” (som representerar ljuden i arabisk skrift)

I våra exempel förmedlar översättningen betydelsen av en fras på olika språk och anpassar den till respektive språks språkliga och kulturella nyanser. Medan däremot translitterering presenterar ljudet av den ursprungliga frasen med hjälp av tecken från olika skript/skriftsystem, vilket hjälper till med uttal och, återgivet för talare av dessa språk eller skriftsystem.

Översättning jämfört med translitterering i lokalisering

I lokaliseringsprocessen spelar både översättning och translitterering avgörande roller för att säkerställa att innehållet återges rätt i en viss kultur eller region. Effektiv lokalisering kräver en kombination av översättning och translitterering för att anpassa innehåll till olika språk och skript samtidigt som noggrannheten, den kulturella relevansen och den övergripande användarupplevelsen bibehålls.

Översättning innebär inte bara att konvertera texten från ett språk till ett annat utan också att anpassa den kulturellt. Vid lokalisering av en programvaruapplikation innebär översättning av användargränssnittet till exempel inte bara det som rör språket utan också en anpassning av bilder, text och funktioner för att passa målgruppens kulturella preferenser och beteenden.

Translitterering kan användas för specifika detaljer. Till exempel, vid lokalisering av programvaruapplikationer eller videospel, där specifika termer eller namn kanske inte har direkta översättningar på målspråket, kan translitterering hjälpa till att upprätthålla enhetlighet och förtrogenhet för användarna. Det används också för att skapa translittererade domännamn och nyckelord för sökmotoroptimering (SEO).

Översättning och translitterering med TOTAL översättningsbyrå

Kom ihåg att effektiv översättning och translitterering kräver en stor förståelse för målspråket och kulturen. Att arbeta med professionella översättare eller modersmålstalare kan avsevärt förbättra kvaliteten på ditt lokaliserade innehåll. Du kan välja att beställa mänskliga översättningstjänster för att säkerställa en högre kvalitet på översättningarna, jämfört med maskinöversättning.

error:
TOTAL
Sök