TOTAL översättningsbyrå

Översättning handlar om kultur, inte bara språk

Innehållsförteckning

Invånare i Förenade arabemiraten ser ofta namn på restauranger transkriberade till arabisk skrift som innehåller ljud men inte mening, böcker som innehåller exempel på litteratur som ursprungligen skrivits på arabiska, men som när den översätts till engelska blir amatörmässig i bästa fall.

För att vara framgångsrika behöver översättare en förståelse av den kultur de översätter till, säger Ibrahim Al Koni, en liberisk författare som har levt och arbetat i Moskva, Warszawa och Schweiz.

Under sitt tal vid International Festival of Literature i Dubai i lördags berättade Al Koni om en av sina tidiga erfarenheter med översättning. En av hans korta noveller översattes från arabiska till ryska.

När redaktörerna på en internationell litteraturtidning inte kunde hitta hans originalmanus översatte de den ryska texten till engelska, franska och tillbaka till arabiska. Efter att ha gått igenom texten som återöversatts till arabiska tryckte Al Koni att det hade varit bättre om den inte översatts alls. Om översättningen är undermålig är det bättre för författaren om texten inte översätts alls.

Översättning till och från arabiska är ett problem för alla författare. Stiftelsen Abu Dhabi’s Kalima foundation har som mål att översätta internationella verk till arabiska, men på deras webbplats finns det hitintills bara nio titlar, delvis på grund av att en bra översättning är en tidsödande process.

Al Koni har arbetat med den tyska översättaren Hartmut Fahndrich, en forskare vars verk från början fokuserade på översättning av medeltida arabiska medicinska texter snarare än modern litteratur. De två samarbetar idag med översättningar, speciellt när Fahndrich är osäker på vad texten vill förmedla.

”När Fahndrich är osäker på en mening måste vi träffas”, säger Al Koni. ”Många översättare är inte så samvetsgranna och har heller inte lyxen av en väletablerad relation med författaren.”

När översättare är osäkra på innebörden och gör antaganden riskerar de att förlora själva meningen. ”Att vara alltför självsäker vid översättning är mycket farligt”, säger Al Koni.

”Som författare kan du skriva vad du vill”, minns han att Fahndrich sagt till honom, ”men jag är översättare. Jag är fånge i dina tankar.”

error:
TOTAL
Search