TOTAL översättningsbyrå

Översättning åt värdepappersinstitut

Översättningstjänster: En värdefull resurs för värdepappersinstitut

Värdepappersinstitut verkar i en globaliserad värld där gränsöverskridande transaktioner och kommunikation är vardag. I denna kontext blir behovet av effektiva och precisa översättningar allt viktigare. Översättningstjänster kan erbjuda värdepappersinstitut en rad fördelar som förbättrar effektiviteten, minskar riskerna och ökar kundnöjdheten.

Förbättrad effektivitet

Snabbare tid till marknad: Översättningstjänster kan påskynda processen att översätta dokument, avtal och annan information, vilket gör det möjligt för värdepappersinstitut att snabbare nå ut till nya marknader och kunder.

Optimerad resursallokering: Genom att använda översättningstjänster kan värdepappersinstitut frigöra intern personal och resurser som kan fokusera på kärnverksamheten.

Standardiserad terminologi: Översättningstjänster kan bidra till att säkerställa enhetlig terminologi i alla översatta dokument, vilket förbättrar kommunikationen och minskar risken för missförstånd.

Minskade risker

Förbättrad regelefterlevnad: Översättningstjänster kan hjälpa värdepappersinstitut att säkerställa att all information och dokumentation följer relevanta regelverk och lagar i olika jurisdiktioner.

Minskade missförstånd: Korrekta och precisa översättningar kan bidra till att undvika missförstånd och tvister som kan uppstå på grund av språkliga barriärer.

Förbättrat riskhantering: Översättningstjänster kan ge värdepappersinstitut en bättre förståelse av riskerna på nya marknader genom att översätta relevant information och dokumentation.

Ökad kundnöjdhet

Förbättrad kundkommunikation: Översättningstjänster kan ge värdepappersinstitut möjlighet att kommunicera med kunder på deras modersmål, vilket förbättrar kundupplevelsen och ökar kundnöjdheten.

Utökat kundunderlag: Genom att erbjuda information och dokumentation på flera språk kan värdepappersinstitut nå ut till en bredare kundbas på globala marknader.

Förbättrat kundförtroende: Korrekta och professionella översättningar kan bidra till att bygga upp kundförtroende och skapa en positiv image för värdepappersinstitutet.

Översättningstjänster kan spela en viktig roll för att hjälpa värdepappersinstitut att nå framgång i den globala ekonomin. Genom att förbättra effektiviteten, minska riskerna och öka kundnöjdheten kan översättningstjänster ge värdepappersinstitut en betydande konkurrensfördel.

Huvudpunkter:

 • Översättningstjänster kan förbättra effektiviteten genom att snabba upp tid till marknad, optimera resursallokering och standardisera terminologi.
 • Översättningstjänster kan minska risker genom att förbättra regelefterlevnad, minska missförstånd och förbättra riskhantering.
 • Översättningstjänster kan öka kundnöjdheten genom att förbättra kundkommunikation, utöka kundunderlag och förbättra kundförtroende.

Sammanfattningsvis: Översättningstjänster är en värdefull resurs för värdepappersinstitut som vill förbättra sin verksamhet och nå framgång på globala marknader.

TOTAL översättningsbyrå: Din partner för professionella översättningstjänster inom värdepappersbranschen

TOTAL översättningsbyrå är en ledande leverantör av professionella översättningstjänster till värdepappersinstitut. Vi har ett brett nätverk av erfarna och kvalificerade översättare som specialiserar sig på den finansiella sektorn. Vi kan hjälpa dig med alla typer av översättningsbehov, inklusive:

Huvuddokument:

 • Prospekt
 • Årsredovisningar
 • Kvartalsrapporter
 • Investeringsrapporter
 • Bolagsordningar
 • Styrelseprotokoll
 • Avtal
 • Juridiska dokument

Marknadsföringsmaterial:

Teknisk dokumentation:

 • Användarhandböcker
 • Tekniska specifikationer
 • Produktmanualer

Övriga dokument:

 • Korrespondens
 • E-post
 • Presentationer
 • Webbplatsinnehåll

Varför välja TOTAL översättningsbyrå?

Vi har många års erfarenhet av att samarbeta med värdepappersinstitut och har en djupgående förståelse för branschens specifika behov. Vi erbjuder följande fördelar:

 • Hög kvalitet: Vi garanterar att alla översättningar utförs av erfarna och kvalificerade översättare med relevanta språkkunskaper och branschexpertis.
 • Noggrannhet: Vi lägger stor vikt vid korrekt terminologi och detaljer för att säkerställa att dina översättningar är korrekta och tillförlitliga.
 • Konfidentialitet: Vi hanterar all information konfidentiellt och i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.
 • Snabbhet: Vi kan leverera översättningar snabbt och effektivt, även vid korta deadlines.
 • Konkurrenskraftiga priser: Vi erbjuder konkurrenskraftiga priser på alla våra översättningstjänster.

Kontakta oss

För mer information om våra tjänster eller för att begära en offert, vänligen kontakta oss via e-post.

Vi ser fram emot att samarbeta med dig!

Få gratis prisförslag

Vi översätter från i princip alla elektroniska format och kan i de flesta fall bibehålla exakt samma format och layout som i källdokumentet.
Inga problem. Vi kan till och med arbeta direkt i din webbsidas källkod. På begäran kan vi även ladda upp dina filer direkt till internet, redo för navigering.

Ja, en testöversättning kan erbjudas, antingen i form av ett pilotprojekt eller ett kostnadsfritt test. Det bästa sättet att testa TOTAL är med ett pilotprojekt, vanligtvis en kort text som översätts till alla språk du behöver. Ett pilotprojekt gör det möjligt för oss att ägna samma tid och resurser till översättningen som vi gör i normala fall och därmed blir resultatet mera representativt. Testöversättningar är begränsade vad gäller längd och språkkombinationer. Var god kontakta oss för vidare information.

Detta beror på dokumentets storlek. För brådskande jobb, tala bara om när du behöver det!

Tiden det tar är beroende av tjänsten du behöver. Vi kan leverera upp till 2 000 ord per arbetsdag och språkkombination.

TOTAL erbjuder oslagbara returneringstider, med levererans redan nästa dag, under veckoslut eller till och med samma dag, beroende på antalet ord och tillgängligheten för våra översättare.

Vår standardleverans är på runt 1 500 översatta ord per arbetsdag och språkkombination, men vi kan ofta öka antalet ord om du har ett särskilt brådskande arbete.

I normala fall, ja. Vi kan använda upp till 20 översättare samtidigt och har tidigare hanterat projekt som krävde en arbetstakt på 50 000 ord per dag (ungefär 200 sidor per dag).

Vår databas med översättare och korrekturläsare omfattar hundratals språkkombinationer. När det gäller ovanliga kombinationer kommer vår lingvistavdelning att kontakta, testa och rekrytera professionella översättare för önskad språkkombination och expertkunskap.

Vi förstår skillnaderna mellan språkvarianter, såväl som betydelsen av att använda korrekt variant, och i vårt nätverk av översättare ingår lingvister som kan översätta till och från de flesta språkvarianter.

TOTAL kan hantera ett mycket stort antal språkkombinationer på samma gång. Vårt globala nätverk av översättare och korrekturläsare täcker hundratals kombinationer. Dessutom möjliggör ces översättningsteknik att ett obegränsat antal översättare kan arbeta på en enskild fil samtidigt, synkroniserat över flera språkkombinationer.

Ja, vi kan översätta och leverera PDF-filer. Eftersom PDF-filer inte alltid innehåller redigerbar text, kan det hända att den slutgiltiga layouten inte överensstämmer exakt med det ursprungliga källdokumentet.

Utöver översättningar kan TOTAL erbjuda ett brett utbud av relaterade tjänster. Våra kompletterande tjänster omfattar korrekturläsning, språkgranskning, redigering, omskrivning och textanalys.

Tyvärr inte. Vi specialiserar oss uteslutande på textöversättningar.

Tolkning handlar om konvertering av talat språk, medan översättning avser konvertering av skriftligt material.

error:
TOTAL
Search