TOTAL översättningsbyrå

Översättning åt terapeuter

Översättningstjänster för terapeuter: En ovärderlig resurs i en globaliserad värld

Den ökande efterfrågan på flerspråkig terapi

I en alltmer globaliserad värld blir behovet av flerspråkig terapi alltmer tydligt. Terapeuter står inför en växande population av patienter som talar olika språk, och behovet av att kunna erbjuda effektiv och kulturellt sensitiv vård blir alltmer pressande.

Hur översättningstjänster kan hjälpa

Översättningstjänster kan vara en ovärderlig resurs för terapeuter som arbetar med flerspråkiga patienter. De kan erbjuda följande fördelar:

1. Ökad kommunikation och förståelse:

 • Översättningstjänster kan bryta ner språkbarriärer och underlätta effektiv kommunikation mellan terapeut och patient.
 • De kan ge terapeuten en djupare förståelse av patientens kultur och bakgrund, vilket kan leda till mer exakt diagnos och behandling.

2. Förbättrad patienttillfredsställelse:

 • Att kunna kommunicera på sitt modersmål kan vara avgörande för patientens tillfredsställelse med terapin.
 • Översättningstjänster kan ge patienter en känsla av trygghet och respekt, vilket kan leda till bättre behandlingsresultat.

3. Stöd för kulturellt sensitiv terapi:

 • Kulturella faktorer kan spela en viktig roll i mental hälsa och välbefinnande.
 • Översättningstjänster kan hjälpa terapeuter att ta hänsyn till kulturella skillnader och ge patienter den mest relevanta och effektiva behandlingen.

4. Ökad tillgänglighet till terapi:

 • Översättningstjänster kan göra det möjligt för terapeuter att nå ut till en bredare patientgrupp, inklusive de som bor i avlägsna områden eller som inte har möjlighet att resa till en terapeuts kontor.

Olika typer av översättningstjänster

Det finns en mängd olika översättningstjänster tillgängliga för terapeuter, bland annat:

1. Professionella översättningstjänster:

 • Dessa tjänster kan erbjuda högkvalitativ översättning av skriftliga dokument, såsom journaler och utvärderingsinstrument.
 • De kan också erbjuda muntlig översättning via telefon eller videokonferens.

2. Maskinöversättningstjänster:

 • Dessa tjänster kan erbjuda snabb och billig översättning av text och tal.
 • De kan vara användbara för att få en generell förståelse av ett dokument eller en konversation, men de är inte alltid lika exakta som professionella översättningstjänster.

3. Språkappar och online-ordböcker:

 • Dessa verktyg kan vara användbara för att få en snabb översättning av enstaka ord eller fraser.
 • De kan vara ett bra komplement till andra översättningstjänster, men de är inte tillräckliga för att ge en fullständig översättning av ett dokument eller en konversation.

Tips för att använda översättningstjänster effektivt

Här är några tips för att använda översättningstjänster effektivt:

 • Välj rätt typ av översättningstjänst för dina behov:

 • För skriftliga dokument: Professionella översättningstjänster är det bästa alternativet om du behöver en exakt och korrekt översättning.

 • För muntlig översättning: Professionella översättningstjänster eller telefontolkning är de bästa alternativen om du behöver en exakt och korrekt översättning.

 • För snabb översättning av enstaka ord eller fraser: Språkappar och online-ordböcker kan vara ett bra alternativ.

 • Ge tydliga instruktioner till översättaren:

 • Informera översättaren om syftet med översättningen och målgruppen.

 • Ge översättaren all relevant information, såsom patientens journal och bakgrundsinformation.

 • Granska översättningen noggrant:

 • Se till att översättningen är korrekt och lätt att förstå.

 • Om du har några frågor, tveka inte att kontakta översättaren.

Översättningstjänster kan vara en ovärderlig resurs för terapeuter som arbetar med flerspråkiga patienter. De kan erbjuda ökad kommunikation och förståelse, förbättrad patienttillfredsställelse, stöd för kulturellt sensitiv terapi och ökad tillgänglighet till terapi. Genom att använda översättningstjänster effektivt kan terapeuter ge sina patienter den bästa möjliga behandlingen.

Hur TOTAL översättningsbyrå kan hjälpa terapeuter

TOTAL översättningsbyrå är en betrodd partner för terapeuter som behöver professionella översättningstjänster. Vi har lång erfarenhet av att översätta en mängd olika typer av dokument, inklusive:

 • Journalanteckningar
 • Behandlingsrapporter
 • Utredningar
 • Patientutlåtanden
 • Fakturor
 • Korrespondens

Vi förstår att terapeuter har specifika behov när det gäller översättning. Därför har vi ett team av översättare som är specialiserade på medicinsk och psykologisk terminologi. De är alla utbildade och erfarna terapeuter eller har en annan relevant bakgrund.

Vi erbjuder en rad olika tjänster för att uppfylla dina specifika behov, bland annat:

 • Översättning av dokument
 • Språkgranskning
 • Transkription
 • Tolkning

Vi kan översätta dina dokument till och från alla språk. Vi kan också tillhandahålla språkgranskning av dina dokument för att säkerställa att de är korrekta och professionella.

Vi vet att det är viktigt att dina patienters information är konfidentiell. Därför följer vi strikta sekretessregler. Vi kan också erbjuda kryptering av dina dokument för att säkerställa att de är skyddade.

Varför välja TOTAL översättningsbyrå?

Vi erbjuder en rad fördelar för terapeuter, bland annat:

 • Högkvalitativa översättningar
 • Snabb leverans
 • Konkurrenskraftiga priser
 • Utmärkt kundservice

Vi är stolta över att kunna erbjuda våra kunder högkvalitativa översättningar till ett konkurrenskraftigt pris. Vi har ett team av erfarna och kvalificerade översättare som är specialiserade på en mängd olika ämnesområden. Vi är också fast beslutna att ge våra kunder utmärkt kundservice.

Kontakta oss

Om du är intresserad av att lära dig mer om hur TOTAL översättningsbyrå kan hjälpa dig, vänligen kontakta oss idag. Vi kan ge dig en kostnadsfri offert och besvara alla dina frågor.

Få gratis prisförslag

Vi översätter från i princip alla elektroniska format och kan i de flesta fall bibehålla exakt samma format och layout som i källdokumentet.
Inga problem. Vi kan till och med arbeta direkt i din webbsidas källkod. På begäran kan vi även ladda upp dina filer direkt till internet, redo för navigering.

Ja, en testöversättning kan erbjudas, antingen i form av ett pilotprojekt eller ett kostnadsfritt test. Det bästa sättet att testa TOTAL är med ett pilotprojekt, vanligtvis en kort text som översätts till alla språk du behöver. Ett pilotprojekt gör det möjligt för oss att ägna samma tid och resurser till översättningen som vi gör i normala fall och därmed blir resultatet mera representativt. Testöversättningar är begränsade vad gäller längd och språkkombinationer. Var god kontakta oss för vidare information.

Detta beror på dokumentets storlek. För brådskande jobb, tala bara om när du behöver det!

Tiden det tar är beroende av tjänsten du behöver. Vi kan leverera upp till 2 000 ord per arbetsdag och språkkombination.

TOTAL erbjuder oslagbara returneringstider, med levererans redan nästa dag, under veckoslut eller till och med samma dag, beroende på antalet ord och tillgängligheten för våra översättare.

Vår standardleverans är på runt 1 500 översatta ord per arbetsdag och språkkombination, men vi kan ofta öka antalet ord om du har ett särskilt brådskande arbete.

I normala fall, ja. Vi kan använda upp till 20 översättare samtidigt och har tidigare hanterat projekt som krävde en arbetstakt på 50 000 ord per dag (ungefär 200 sidor per dag).

Vår databas med översättare och korrekturläsare omfattar hundratals språkkombinationer. När det gäller ovanliga kombinationer kommer vår lingvistavdelning att kontakta, testa och rekrytera professionella översättare för önskad språkkombination och expertkunskap.

Vi förstår skillnaderna mellan språkvarianter, såväl som betydelsen av att använda korrekt variant, och i vårt nätverk av översättare ingår lingvister som kan översätta till och från de flesta språkvarianter.

TOTAL kan hantera ett mycket stort antal språkkombinationer på samma gång. Vårt globala nätverk av översättare och korrekturläsare täcker hundratals kombinationer. Dessutom möjliggör ces översättningsteknik att ett obegränsat antal översättare kan arbeta på en enskild fil samtidigt, synkroniserat över flera språkkombinationer.

Ja, vi kan översätta och leverera PDF-filer. Eftersom PDF-filer inte alltid innehåller redigerbar text, kan det hända att den slutgiltiga layouten inte överensstämmer exakt med det ursprungliga källdokumentet.

Utöver översättningar kan TOTAL erbjuda ett brett utbud av relaterade tjänster. Våra kompletterande tjänster omfattar korrekturläsning, språkgranskning, redigering, omskrivning och textanalys.

Tyvärr inte. Vi specialiserar oss uteslutande på textöversättningar.

Tolkning handlar om konvertering av talat språk, medan översättning avser konvertering av skriftligt material.

error:
TOTAL
Search