TOTAL översättningsbyrå

Översättning åt teleoperatörer

Hur översättningstjänster hjälper teleoperatörer

Teleoperatörer verkar i en globaliserad värld där kunder kommunicerar på en mängd olika språk. Att erbjuda effektiv och korrekt översättning är avgörande för att tillgodose kundernas behov och förbättra kundnöjdheten. Översättningstjänster kan spela en viktig roll i detta genom att:

Förbättra kundservice

 • Flerspråkig support: Översättningstjänster gör det möjligt för teleoperatörer att erbjuda kundservice på kundens eget språk. Detta kan öka kundnöjdheten och lojalitet, och minska frustrationen hos kunder som inte behärskar operatörens språk.
 • Snabb och korrekt information: Översättningstjänster kan ge kunder snabb och korrekt information om produkter, tjänster, avgifter och kampanjer på deras eget språk. Detta kan minska behovet av mänskliga kundtjänstagenter och leda till kortare väntetider för kunder.
 • Tillgänglighetsanpassning: Översättningstjänster kan göra information och support mer tillgänglig för personer med funktionsnedsättning, till exempel dövhet eller synnedsättning.

Optimera interna processer

 • Förenkling av dokumentation: Översättningstjänster kan automatiskt översätta interna dokument, såsom handböcker, policyer och riktlinjer, till olika språk. Detta kan spara tid och resurser för teleoperatörer.
 • Förbättrad kommunikation med partners: Översättningstjänster kan underlätta kommunikation med partners och leverantörer i olika länder.
 • Ökad effektivitet: Automatisering av översättningsprocesser kan leda till ökad effektivitet och produktivitet hos teleoperatörer.

Utöka marknadsandelar

 • Nya marknader: Översättningstjänster gör det möjligt för teleoperatörer att expandera till nya marknader och nå en bredare kundbas.
 • Konkurrensfördel: Att erbjuda flerspråkig support och information kan ge teleoperatörer en konkurrensfördel på en globaliserad marknad.
 • Förbättrat varumärke: Att erbjuda utmärkt kundservice på olika språk kan stärka teleoperatörens varumärke och rykte.

Exempel på användning av översättningstjänster

 • Översättning av webbplatsinnehåll: Teleoperatörer kan använda översättningstjänster för att översätta sin webbplats till olika språk. Detta kan ge kunderna tillgång till information om produkter, tjänster och support på sitt eget språk.
 • Översättning av kundtjänstmaterial: Översättningstjänster kan användas för att översätta kundtjänstmaterial, såsom vanliga frågor, handböcker och användarmanualer, till olika språk.
 • Översättning av fakturor och avtal: Översättningstjänster kan användas för att översätta fakturor och avtal till kundernas språk.
 • Realtidsöversättning av telefonsamtal: Översättningstjänster kan användas för att tillhandahålla realtidsöversättning av telefonsamtal mellan kunder och kundtjänstagenter.

Översättningstjänster kan vara ett värdefullt verktyg för teleoperatörer som vill förbättra kundservice, optimera interna processer och expandera till nya marknader. Att investera i översättningstjänster kan ge teleoperatörer en betydande konkurrensfördel på en globaliserad marknad.

Hur TOTAL översättningsbyrå kan hjälpa teleoperatörer

TOTAL översättningsbyrå är en ledande leverantör av professionella översättningstjänster till teleoperatörer. Vi har en djup förståelse för den komplexa och ständigt föränderliga telekombranschen och kan erbjuda skräddarsydda lösningar för att möta dina specifika behov.

Våra tjänster

Vi erbjuder ett brett utbud av översättningstjänster till teleoperatörer, bland annat:

 • Översättning av teknisk dokumentation: Vi kan översätta all din tekniska dokumentation, inklusive användarmanualer, installationsguider, specifikationer och whitepapers, till ett brett utbud av språk.
 • Översättning av marknadsföringsmaterial: Vi kan översätta din webbplats, broschyrer, reklamkampanjer och annat marknadsföringsmaterial till ditt målspråk.
 • Översättning av juridiska dokument: Vi kan översätta avtal, licensavtal, sekretesspolicyer och andra juridiska dokument med noggrannhet och precision.
 • Översättning av kundtjänstmaterial: Vi kan översätta din kundtjänstportal, FAQ-avsnitt och chatbots till ditt målspråk för att ge dina kunder en sömlös upplevelse.

Våra experter

Vårt team av erfarna översättare har en djup förståelse för telekombranschen och dess specifika terminologi. De är alla modersmålstalare i sitt målspråk och har en gedigen utbildning och erfarenhet av översättning.

Våra verktyg och teknik

Vi använder den senaste tekniken för att säkerställa att dina översättningar är korrekta, konsekventa och av högsta kvalitet. Vi använder också ett molnbaserat översättningsplattform som gör det enkelt för dig att beställa och hantera dina översättningar.

Varför välja TOTAL översättningsbyrå?

Vi har en lång och framgångsrik historia av att samarbeta med teleoperatörer runt om i världen. Vi är stolta över att kunna erbjuda följande fördelar:

 • Hög kvalitet: Vi garanterar att dina översättningar är korrekta, konsekventa och av högsta kvalitet.
 • Snabb leverans: Vi kan leverera dina översättningar snabbt och effektivt, även om du har bråttom.
 • Konkurrenskraftiga priser: Vi erbjuder konkurrenskraftiga priser på alla våra tjänster.
 • Utmärkt kundservice: Vi är stolta över att kunna erbjuda en utmärkt kundservice.

Kontakta oss

Om du vill veta mer om hur TOTAL översättningsbyrå kan hjälpa dig med dina översättningsbehov, vänligen kontakta oss idag. Vi ser fram emot att samarbeta med dig!

Få gratis prisförslag

Vi översätter från i princip alla elektroniska format och kan i de flesta fall bibehålla exakt samma format och layout som i källdokumentet.
Inga problem. Vi kan till och med arbeta direkt i din webbsidas källkod. På begäran kan vi även ladda upp dina filer direkt till internet, redo för navigering.

Ja, en testöversättning kan erbjudas, antingen i form av ett pilotprojekt eller ett kostnadsfritt test. Det bästa sättet att testa TOTAL är med ett pilotprojekt, vanligtvis en kort text som översätts till alla språk du behöver. Ett pilotprojekt gör det möjligt för oss att ägna samma tid och resurser till översättningen som vi gör i normala fall och därmed blir resultatet mera representativt. Testöversättningar är begränsade vad gäller längd och språkkombinationer. Var god kontakta oss för vidare information.

Detta beror på dokumentets storlek. För brådskande jobb, tala bara om när du behöver det!

Tiden det tar är beroende av tjänsten du behöver. Vi kan leverera upp till 2 000 ord per arbetsdag och språkkombination.

TOTAL erbjuder oslagbara returneringstider, med levererans redan nästa dag, under veckoslut eller till och med samma dag, beroende på antalet ord och tillgängligheten för våra översättare.

Vår standardleverans är på runt 1 500 översatta ord per arbetsdag och språkkombination, men vi kan ofta öka antalet ord om du har ett särskilt brådskande arbete.

I normala fall, ja. Vi kan använda upp till 20 översättare samtidigt och har tidigare hanterat projekt som krävde en arbetstakt på 50 000 ord per dag (ungefär 200 sidor per dag).

Vår databas med översättare och korrekturläsare omfattar hundratals språkkombinationer. När det gäller ovanliga kombinationer kommer vår lingvistavdelning att kontakta, testa och rekrytera professionella översättare för önskad språkkombination och expertkunskap.

Vi förstår skillnaderna mellan språkvarianter, såväl som betydelsen av att använda korrekt variant, och i vårt nätverk av översättare ingår lingvister som kan översätta till och från de flesta språkvarianter.

TOTAL kan hantera ett mycket stort antal språkkombinationer på samma gång. Vårt globala nätverk av översättare och korrekturläsare täcker hundratals kombinationer. Dessutom möjliggör ces översättningsteknik att ett obegränsat antal översättare kan arbeta på en enskild fil samtidigt, synkroniserat över flera språkkombinationer.

Ja, vi kan översätta och leverera PDF-filer. Eftersom PDF-filer inte alltid innehåller redigerbar text, kan det hända att den slutgiltiga layouten inte överensstämmer exakt med det ursprungliga källdokumentet.

Utöver översättningar kan TOTAL erbjuda ett brett utbud av relaterade tjänster. Våra kompletterande tjänster omfattar korrekturläsning, språkgranskning, redigering, omskrivning och textanalys.

Tyvärr inte. Vi specialiserar oss uteslutande på textöversättningar.

Tolkning handlar om konvertering av talat språk, medan översättning avser konvertering av skriftligt material.

error:
TOTAL
Sök