TOTAL översättningsbyrå

Översättning åt studieförbund

Översättning åt studieförbund

Studieförbund har en viktig roll i det svenska samhället genom att erbjuda folkbildning och studiecirklar till en bred publik. I en alltmer globaliserad värld kan det finnas behov av att översätta material för att nå ut till deltagare med olika språkbakgrunder.

Behov av översättning

Det finns flera situationer där studieförbund kan ha behov av översättningstjänster:

 • Informationsmaterial: Studieförbund producerar ofta informationsmaterial om sina kurser och verksamheter. Detta material kan behöva översättas till andra språk för att nå ut till nyanlända, personer med funktionsnedsättning eller andra målgrupper.
 • Kursmaterial: Vissa studiecirklar kan ha kursmaterial på andra språk, till exempel kursböcker eller artiklar. Dessa material kan behöva översättas till svenska för att alla deltagare ska kunna ta del av dem.
 • Kommunikation: Studieförbund kan ha behov av att kommunicera med deltagare, personal eller samarbetspartners som inte talar svenska. I dessa fall kan översättningstjänster behövas för att säkerställa en effektiv kommunikation.

Olika typer av översättning

Det finns olika typer av översättning som kan vara relevanta för studieförbund:

 • Facköversättning: Om materialet innehåller facktermer eller specifika begrepp kan det behöva översättas av en facköversättare med relevant expertis.
 • Rättslig översättning: Vissa typer av dokument, till exempel avtal eller stadgar, kan behöva översättas av en auktoriserad översättare för att vara juridiskt bindande.
 • Maskinöversättning: Maskinöversättning kan vara ett kostnadseffektivt alternativ för översättning av kortare texter eller texter som inte kräver lika hög språklig precision.

Att välja rätt översättare

När studieförbund väljer översättare är det viktigt att beakta följande:

 • Kompetens: Översättaren bör ha relevant språklig kompetens och erfarenhet av den typ av text som ska översättas.
 • Kvalitet: Översättningen bör vara korrekt och av god språklig kvalitet.
 • Pris: Översättningstjänster kan variera i pris beroende på typ av text, språkkombination och leveranstid.

Tips för att beställa översättning

Här är några tips för studieförbund som ska beställa översättningstjänster:

 • Tydliggör dina behov: Specificera vilken typ av text du vill översätta, språkkombination och önskad leveranstid.
 • Begär offert: Be om offerter från flera översättare eller översättningsbyråer för att jämföra priser och tjänster.
 • Kontrollera referenser: Läs referenser från tidigare kunder för att säkerställa att översättaren levererar kvalitetstjänster.
 • Korrekturläs översättningen: Kontrollera alltid översättningen noggrant innan du publicerar den.

Översättning kan vara ett värdefullt verktyg för studieförbund som vill nå ut till en bredare publik och delta i en globaliserad värld. Genom att välja rätt översättare och beställa översättningstjänster på rätt sätt kan studieförbund säkerställa att de får korrekt och högkvalitativ översättning av sitt material.

Hur TOTAL översättningsbyrå kan hjälpa studieförbund

TOTAL översättningsbyrå är en expertpartner för studieförbund som söker professionella översättningstjänster av högsta kvalitet. Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster för att tillgodose alla era behov, från översättning av kursmaterial och webbsidor till juridiska dokument och marknadsföringsmaterial.

Våra tjänster

 • Översättning av kursmaterial: Vi kan översätta kursmaterial i alla ämnen, från språk och kultur till teknik och naturvetenskap. Våra översättare har den expertis och språkliga kompetens som krävs för att leverera korrekta och lättbegripliga översättningar.
 • Översättning av webbsidor: Vi kan översätta era webbsidor till och från alla språk, vilket gör det möjligt för er att nå ut till en bredare publik. Vi kan även optimera era översatta webbsidor för sökmotorer (SEO) för att säkerställa att de når rätt målgrupp.
 • Översättning av juridiska dokument: Vi kan översätta juridiska dokument av alla slag, inklusive avtal, stadgar och domstolsbeslut. Våra översättare har den juridiska expertis som krävs för att leverera korrekta och juridiskt bindande översättningar.
 • Översättning av marknadsföringsmaterial: Vi kan översätta era marknadsföringsmaterial, såsom broschyrer, flyers och reklamkampanjer, till och från alla språk. Vi kan även hjälpa er att anpassa era material till olika kulturer och marknader.

Våra kvalificerade översättare

Alla våra översättare är kvalificerade och erfarna inom sitt område. De har en gedigen utbildning och har genomgått en rigorös urvalsprocess. Vi har översättare som behärskar över 100 språk, vilket gör att vi kan erbjuda översättningstjänster till och från de flesta språk i världen.

Samarbete med TOTAL översättningsbyrå

Vi strävar efter att skapa långsiktiga och framgångsrika samarbeten med våra kunder. Vi är lyhörda för era behov och önskemål och vi arbetar alltid för att leverera översättningar av högsta kvalitet. Vi erbjuder en personlig service och vi är alltid tillgängliga för att svara på era frågor och funderingar.

Tips för ett framgångsrikt samarbete

 • Förbered materialet: Se till att materialet som ni vill översätta är väl förberett och korrekturläst.
 • Ge tydliga instruktioner: Ge oss tydliga instruktioner om vad ni vill att vi ska översätta och hur ni vill att översättningen ska se ut.
 • Var tydlig med deadlines: Låt oss veta i god tid när ni behöver översättningen klar.
 • Ge feedback: Ge oss gärna feedback på våra översättningar så att vi kan förbättra våra tjänster.

Vi är övertygade om att TOTAL översättningsbyrå kan vara en värdefull partner för studieförbund som söker professionella översättningstjänster av högsta kvalitet. Vi ser fram emot att samarbeta med er!

Få gratis prisförslag

Vi översätter från i princip alla elektroniska format och kan i de flesta fall bibehålla exakt samma format och layout som i källdokumentet.
Inga problem. Vi kan till och med arbeta direkt i din webbsidas källkod. På begäran kan vi även ladda upp dina filer direkt till internet, redo för navigering.

Ja, en testöversättning kan erbjudas, antingen i form av ett pilotprojekt eller ett kostnadsfritt test. Det bästa sättet att testa TOTAL är med ett pilotprojekt, vanligtvis en kort text som översätts till alla språk du behöver. Ett pilotprojekt gör det möjligt för oss att ägna samma tid och resurser till översättningen som vi gör i normala fall och därmed blir resultatet mera representativt. Testöversättningar är begränsade vad gäller längd och språkkombinationer. Var god kontakta oss för vidare information.

Detta beror på dokumentets storlek. För brådskande jobb, tala bara om när du behöver det!

Tiden det tar är beroende av tjänsten du behöver. Vi kan leverera upp till 2 000 ord per arbetsdag och språkkombination.

TOTAL erbjuder oslagbara returneringstider, med levererans redan nästa dag, under veckoslut eller till och med samma dag, beroende på antalet ord och tillgängligheten för våra översättare.

Vår standardleverans är på runt 1 500 översatta ord per arbetsdag och språkkombination, men vi kan ofta öka antalet ord om du har ett särskilt brådskande arbete.

I normala fall, ja. Vi kan använda upp till 20 översättare samtidigt och har tidigare hanterat projekt som krävde en arbetstakt på 50 000 ord per dag (ungefär 200 sidor per dag).

Vår databas med översättare och korrekturläsare omfattar hundratals språkkombinationer. När det gäller ovanliga kombinationer kommer vår lingvistavdelning att kontakta, testa och rekrytera professionella översättare för önskad språkkombination och expertkunskap.

Vi förstår skillnaderna mellan språkvarianter, såväl som betydelsen av att använda korrekt variant, och i vårt nätverk av översättare ingår lingvister som kan översätta till och från de flesta språkvarianter.

TOTAL kan hantera ett mycket stort antal språkkombinationer på samma gång. Vårt globala nätverk av översättare och korrekturläsare täcker hundratals kombinationer. Dessutom möjliggör ces översättningsteknik att ett obegränsat antal översättare kan arbeta på en enskild fil samtidigt, synkroniserat över flera språkkombinationer.

Ja, vi kan översätta och leverera PDF-filer. Eftersom PDF-filer inte alltid innehåller redigerbar text, kan det hända att den slutgiltiga layouten inte överensstämmer exakt med det ursprungliga källdokumentet.

Utöver översättningar kan TOTAL erbjuda ett brett utbud av relaterade tjänster. Våra kompletterande tjänster omfattar korrekturläsning, språkgranskning, redigering, omskrivning och textanalys.

Tyvärr inte. Vi specialiserar oss uteslutande på textöversättningar.

Tolkning handlar om konvertering av talat språk, medan översättning avser konvertering av skriftligt material.

error:
TOTAL
Search