TOTAL översättningsbyrå

Översättning åt skolor

Hur översättningstjänster är till nytta för skolor

Förbättrad kommunikation och samarbete

Översättningstjänster kan spela en viktig roll för att förbättra kommunikation och samarbete i skolor på flera sätt:

 • Förbättrad kommunikation med elever och föräldrar: Översättningstjänster kan bryta språkbarriärer och underlätta kommunikation mellan lärare, elever och föräldrar. Detta kan leda till bättre förståelse för elevernas behov och framsteg, samt ökat engagemang från föräldrar.
 • Samarbete med internationella partners: Översättningstjänster kan underlätta samarbete med skolor och organisationer i andra länder. Detta kan ge elever och lärare möjlighet att delta i internationella projekt och utbyten, och lära sig om andra kulturer.
 • Tillgängliggörande av information: Översättningstjänster kan användas för att översätta skolmaterial, webbsidor och annan information till olika språk. Detta kan göra informationen mer tillgänglig för elever och föräldrar med olika språkbakgrund.

Ökad inkludering och tillgänglighet

Översättningstjänster kan bidra till att skapa en mer inkluderande och tillgänglig lärmiljö för elever med olika språkbakgrund:

 • Stöd för elever med annat modersmål: Översättningstjänster kan ge elever med annat modersmål den extra språkliga stöttning de behöver för att lyckas i skolan.
 • Tillgängliggörande av kurser och material: Översättningstjänster kan användas för att översätta kurser och annat material till olika språk. Detta kan ge elever med olika språkbakgrund möjlighet att delta i samma kurser och få samma lärmöjligheter.
 • Skapande av en mer inkluderande atmosfär: Användning av översättningstjänster kan visa att skolan värdesätter alla elevers språk och kulturer.

Utveckling av språkliga färdigheter

Översättningstjänster kan vara ett värdefullt verktyg för att utveckla elevers språkliga färdigheter:

 • Exponering för olika språk: Översättningstjänster kan ge elever möjlighet att exponeras för olika språk och kulturer.
 • Utveckling av språkförståelse: Användning av översättningstjänster kan hjälpa elever att utveckla sin förståelse för hur språk fungerar.
 • Förbättrad språkproduktion: Översättningstjänster kan ge elever möjlighet att öva på att använda språk på olika sätt.

Utmaningar och begränsningar

Det är viktigt att vara medveten om vissa utmaningar och begränsningar med översättningstjänster:

 • Kvaliteten på översättningen: Kvaliteten på översättningen kan variera beroende på språkkombinationen och komplexiteten av texten.
 • Behovet av mänsklig kontroll: Översättningar bör alltid granskas av en människa för att säkerställa att de är korrekta och idiomatiska.
 • Etiska frågor: Det är viktigt att använda översättningstjänster på ett ansvarsfullt sätt och undvika att använda dem för att diskriminera eller kränka andra.

Sammanfattning

Översättningstjänster kan vara ett värdefullt verktyg för skolor för att förbättra kommunikation och samarbete, öka inkludering och tillgänglighet, och utveckla elevers språkliga färdigheter. Det är dock viktigt att vara medveten om vissa utmaningar och begränsningar med översättningstjänster.

Hur TOTAL översättningsbyrå kan hjälpa skolor

TOTAL översättningsbyrå är en ledande leverantör av professionella översättningstjänster till skolor. Vi har ett team av erfarna och kvalificerade översättare som kan hantera alla typer av översättningsuppdrag, stora som små. Vi erbjuder följande tjänster till skolor:

Översättning av kursmaterial

Vi kan översätta kursmaterial från svenska till andra språk och vice versa. Detta inkluderar läroböcker, kurslitteratur, prov och annan kursinformation. Vi kan också översätta webbsidor och andra digitala resurser som används i undervisningen.

Översättning av administrativa dokument

Vi kan översätta administrativa dokument som skolreglementen, policyer, ansökningsformulär och information till elever och föräldrar. Vi kan också översätta dokument som krävs för att ansöka om stipendier eller utbytesprogram.

Översättning av kommunikation

Vi kan översätta kommunikation mellan lärare, elever och föräldrar. Detta inkluderar e-post, brev, telefonsamtal och möten. Vi kan också översätta information som publiceras på skolans webbplats eller i sociala medier.

Översättning av webbplatsinnehåll

Vi kan översätta skolans webbplats till andra språk. Detta gör det lättare för elever och föräldrar från andra länder att hitta information om skolan och dess program.

Översättning av marknadsföringsmaterial

Vi kan översätta marknadsföringsmaterial som broschyrer, flyers och reklamfilmer till andra språk. Detta hjälper skolan att nå ut till en bredare publik.

Fördelarna med att använda TOTAL översättningsbyrå

Det finns många fördelar med att använda TOTAL översättningsbyrå för dina översättningsbehov:

 • Kvalitet: Vi har ett team av erfarna och kvalificerade översättare som garanterar att du får en korrekt och professionell översättning.
 • Noggrannhet: Vi tar stor vikt vid detaljer och noggrannhet för att säkerställa att din översättning är korrekt och felfri.
 • Konfidentialitet: Vi respekterar din konfidentialitet och hanterar all information på ett säkert och konfidentiellt sätt.
 • Kundservice: Vi erbjuder utmärkt kundservice och support. Vi är alltid tillgängliga för att svara på dina frågor och hjälpa dig med dina översättningsbehov.

Kontakta oss

Om du vill veta mer om hur TOTAL översättningsbyrå kan hjälpa din skola, tveka inte att kontakta oss. Vi erbjuder kostnadsfria offerter och konsultationer.

Få gratis prisförslag

Vi översätter från i princip alla elektroniska format och kan i de flesta fall bibehålla exakt samma format och layout som i källdokumentet.
Inga problem. Vi kan till och med arbeta direkt i din webbsidas källkod. På begäran kan vi även ladda upp dina filer direkt till internet, redo för navigering.

Ja, en testöversättning kan erbjudas, antingen i form av ett pilotprojekt eller ett kostnadsfritt test. Det bästa sättet att testa TOTAL är med ett pilotprojekt, vanligtvis en kort text som översätts till alla språk du behöver. Ett pilotprojekt gör det möjligt för oss att ägna samma tid och resurser till översättningen som vi gör i normala fall och därmed blir resultatet mera representativt. Testöversättningar är begränsade vad gäller längd och språkkombinationer. Var god kontakta oss för vidare information.

Detta beror på dokumentets storlek. För brådskande jobb, tala bara om när du behöver det!

Tiden det tar är beroende av tjänsten du behöver. Vi kan leverera upp till 2 000 ord per arbetsdag och språkkombination.

TOTAL erbjuder oslagbara returneringstider, med levererans redan nästa dag, under veckoslut eller till och med samma dag, beroende på antalet ord och tillgängligheten för våra översättare.

Vår standardleverans är på runt 1 500 översatta ord per arbetsdag och språkkombination, men vi kan ofta öka antalet ord om du har ett särskilt brådskande arbete.

I normala fall, ja. Vi kan använda upp till 20 översättare samtidigt och har tidigare hanterat projekt som krävde en arbetstakt på 50 000 ord per dag (ungefär 200 sidor per dag).

Vår databas med översättare och korrekturläsare omfattar hundratals språkkombinationer. När det gäller ovanliga kombinationer kommer vår lingvistavdelning att kontakta, testa och rekrytera professionella översättare för önskad språkkombination och expertkunskap.

Vi förstår skillnaderna mellan språkvarianter, såväl som betydelsen av att använda korrekt variant, och i vårt nätverk av översättare ingår lingvister som kan översätta till och från de flesta språkvarianter.

TOTAL kan hantera ett mycket stort antal språkkombinationer på samma gång. Vårt globala nätverk av översättare och korrekturläsare täcker hundratals kombinationer. Dessutom möjliggör ces översättningsteknik att ett obegränsat antal översättare kan arbeta på en enskild fil samtidigt, synkroniserat över flera språkkombinationer.

Ja, vi kan översätta och leverera PDF-filer. Eftersom PDF-filer inte alltid innehåller redigerbar text, kan det hända att den slutgiltiga layouten inte överensstämmer exakt med det ursprungliga källdokumentet.

Utöver översättningar kan TOTAL erbjuda ett brett utbud av relaterade tjänster. Våra kompletterande tjänster omfattar korrekturläsning, språkgranskning, redigering, omskrivning och textanalys.

Tyvärr inte. Vi specialiserar oss uteslutande på textöversättningar.

Tolkning handlar om konvertering av talat språk, medan översättning avser konvertering av skriftligt material.

error:
TOTAL
Search